Liepājas nākotnes plānošana

Liepājas nākotnes plānošana

Liepājas pilsēta pašlaik izstrādā Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam. Liepājas pilsētas Dome aicina Jūs un Jūsu iestādes darbiniekus, kā arī ikvienu interesentu, piedalīties Liepājas...