6

8

12

1

7

18

15

3

16

4

17

10

5

9

13

2

14

11

47

46

43

38

40

34

41

44

Liepājas sociālā karte

Uzskatāmi parāda organizācijas (pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas), kuras Liepājas pilsētā sniedz bezmaksas atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem dažādās jomās. Katras jomas organizāciju atrašanās vieta redzama kartē, zem kuras apkopota tekstuāla informācija par organizācijām.

 •  Uzklikšķinot uz jomas nosaukuma, atvērsies karte ar atzīmētiem punktiem. Uzklikšķinot varēsiet izlasīt informāciju par konkrēto organizāciju.
 • Karti varat palielināt vai attālināt izmantojot “+” un “-” vai izmantojot ctrl + “peles rulītis”.

Informācija kartē tiek atjaunota, saņemot jaunu informāciju, tāpēc par nepieciešamajām izmaiņām sociālajā kartē rakstiet vēstuli socialakarte@gmail.com.

Organizācija Piedāvājums Kontakti/darba laiks
“Bhakti Joga” Liepājas draudze

Labdarības virtuve (ēdiens līdz nešanai)

P.T.P. no apmēram 13:00

Mucenieku iela 3a

t. 28263858 (Z priekšpilsēta)

www.bhaktijoga.wordpress.com

Biedrība “ Sarkanais Krusts” Liepājas komiteja

ES pārtikas pakas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, pārtikas pakas no Ziedot.lv pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai’’, ar sociāla dienesta izziņu

Darba dienās 10:00-17:00

Peldu iela 5

t. 26460515

lsk@redcross.lv

www.redcross.lv

Biedrība “Vienība”, dienas centrs Brokastis 8:30, pusdienas 12:30. Palīdzības mājas klientiem (personas bez ienākumiem – bezpajumtnieki,bezdarbnieki, pēc ieslodzījuma)    pēc sabiedrībai derīga darba.

Lazaretes iela 7 (Karosta)

t. 29815526

Fonds Agape

Bezmaksas ēdināšana trešdienās 13:00-14:00

Pārtikas produkti – visu diennakti

Bāriņu iela 11

t. 22365767 (Marina)

Pašvaldības Nakts patversme Brokastis un Vakariņas klientiem (ar SD norīkojumu)

Flotes iela 7

Dežurants t. 63488108

Sociālais darbinieks t. 63485269

Vadītāja Oksana Martinova t. 63485270

Pestīšanas armija Labdarības zupas virtuve – otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 13:00

Rīgas 26 (ieeja noTirgus ielas 14),

Birojs t. 20339047

Vineta Vanaga t.28273901
vineta.vanaga@pestisanasarmija.lv

www.pestisanasarmija.lv

Biedrība Pirmās palīdzības vienība ES pārtikas pakas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, pārtikas pakas no Ziedot.lv pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai’’, ar sociāla dienesta izziņu

K. Uliha iela 35/37

t. 63483364, 29519459

 

Fonds Agape

Ekstremālās bezizejas situācijās pieejama patversme

Bāriņu iela 11

t.22365767 (Marina)

Pašvaldības Bērnunams, Atbalsta grupa Bērnunamā

Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2-18 gadu vecumam, aprūpe ar Bāriņtiesas lēmumu.

Īslaicīga aprūpe bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam krīzes situācijās.

Labraga iela 11

63424208

bernu.nams@liepsd.lv

Pašvaldības Nakts patversme

Ar SD norīkojumu, uzturēšanās laiks nakts patversmē ir līdz 60 dienām. Sākot ar uzturēšanās 3 mēnesi maksa

 • 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 euro;
 • 0,71 euro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 euro

Flotes iela 7 

Dežurants t. 63488108

Sociālais darbinieks t.63485269

Vadītājs Dāvis Grietēns t.63485270

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu 

Ir 2 atbalsta dzīvokļi krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem (ar SD norīkojumu)

Flotes iela 14

t.63488175

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītāja pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu

Viršu iela 9/11

63488430

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 13:30-16:30

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu 

Ģ. Baloža iela 1

63456175

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja, Grupu dzīvokļi invalīdiem

Vadītājas pieņemšanas laiks: Otrdienās 14:00-17:00 

Sociālā dzīvojamā māja ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu – t. 63454532

Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  ar SD norīkojumu

Darbinieku pieņemšanas laiks: katru d.d. 16:00-18:00 

Vadītājas pieņemšanas laiks : Trešdienās 14:00-16:00 

Kuldīgas iela 34

t.63454532

Grupu dzīvokļu vad. t.63454554 

Pašvaldības Veco ļaužu dzīvojamā māja

Ar Domes lēmumu

Vadītājas pieņemšanas laiks
ceturtdienās 9.00 – 12.00

Ganību iela 135/141

Dežurants t.63436469

Sociālais darbinieks t.63436469 

Vadītāja Diana Bikova t.63436377

Zemākā līmeņa Nakts patversme

Patversmē ir četras telpas ar pavisam vienkāršiem apstākļiem – bez gultām, bez ēdināšanas, bet ar apsildāmām grīdām, matračiem, vannas istabu un tualeti. Zemākā līmeņa patversmē var izvietot ap 20 cilvēkiem.

Flotes iela 7 (Z priekšpilsēta)

t.63485270, 63485269

 

Organizācija Piedāvājums Kontakti/darba laiks
 
Fonds Agape Ekstremālās bezizejas situācijās pieejama patversme

Bāriņu iela 11

t.22365767 (Marina)

Pašvaldības Bērnunams

 

 

Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2-18 gadu vecumam, aprūpe ar Bāriņtiesas lēmumu. 

Īslaicīga aprūpe bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam krīzes situācijās.

Labraga iela 11

t. 63424208

bernu.nams@liepsd.lv

Pašvaldības Nakts patversme

Ar SD norīkojumu, uzturēšanās laiks nakts patversmē ir līdz 60 dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmes vadītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās no 18.00–20.00

Flotes iela 7

Dežurants t. 63488108

Sociālais darbinieks t.63485269

Vad. t.63485270

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu

Ir 2 atbalsta dzīvokļi krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem (ar SD norīkojumu)

Flotes iela 14

t.63488175

 

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītāja pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu

Viršu iela 9/11

t. 63488430..

 

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 13:30-16:30

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu

Ģ. Baloža iela 1

t. 63456175

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

 

 

 

Grupu dzīvokļi invalīdiem

Vadītājas pieņemšanas laiks: Otrdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu

 

 

Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  ar SD norīkojumu

Darbinieku pieņemšanas laiks: katru d.d. 16:00-18:00

Vadītājas pieņemšanas laiks : Trešdienās 14:00-16:00

Kuldīgas iela 34

t. 63454532

 

 

 

Grupu dzīvokļu vad. t.63454554

Pašvaldības Veco ļaužu dzīvojamā māja

Ar Domes lēmumu

Vadītājas pieņemšanas laiks
ceturtdienās 9.00 – 12.00

Ganību iela 135/141

Dežurants t.63436469

Vadītāja Diana Bikova t.63436377

Zemākā līmeņa Nakts patversme Ja cilvēks ir alkohola reibumā –  patversmē ir četras telpas ar pavisam vienkāršiem apstākļiem – bez gultām, bez ēdināšanas, bet ar apsildāmām grīdām, matračiem, vannas istabu un tualeti. Zemākā līmeņa patversmē var izvietot ap 20 cilvēkiem.

Flotes iela 7 (Z priekšpilsēta)

t.63485270, 63485269

 

Fonds Agape

Mantu maiņa

Bāriņu iela 11

t.22365767 (Marina)

Liepājas Diakonijas centrs

Otrdien, trešdien, ceturtdien no 11:00-14:00

Nevalstiskā organizācija "Latviešu humānās palīdzības centrs"

Piektdienās no plkst. 15:00

 

 

Organizācija Piedāvājums Kontakti/darba laiks
Fonds Agape Mantu apmaiņa un humānā palīdzība (apģērbi, apavi) visu diennakti

Bāriņu iela 11

t. 22365767 (Marina)

 

Liepājas Diakonijas centrs Otrdien, trešdien, ceturtdien no 11:00-14:00

Fr. Brīvzemnieka iela 54

t.63426707

www.kalpot.lv

 

Nevalstiskā organizācija “Latviešu humānās palīdzības centrs”

Piektdienās no plkst. 15:00

Roņu iela 1

t. 26034187

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Dižvanagi”

Atbalsta grupas nodarbības un izglītojoši semināri ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, mājas Neirorehabilitācijas programma, bērnu paliatīvā mājas aprūpe, dienas nometnes, Kanisterapija u.c.

www.dizvanagi.lv

J.Janševska iela 7/9-29

t.26997456 (Ilze) biedriba_dizvanagi@inbox.lv

Kanisterapija 26373227,

e-pasts ingars@dizvanagi.lv

Radošais psiholoģijas centrs “ģimenei”

 • Psiholiģiskā konsultēšana
 • ģimenes psihoterapija
 • Smilšu spēļu terapija
 • Marte meo metode
 • Pasaku terapija
 • Psihoterapija – psihodrāma
 • Psihoterapija – psihoorganiskā analīze
 • Berta Helingera sistēmfenomenoloģiskā pieeja
 • Psiholoģiskā izpēte
 • Geštaltterapija
 • Psiholoģiskā palīdzība

Bērniem, pieaugušajiem, ģimenēm,pāriem, individuāli, aprūpes personām, vardarbībā cietušajiem.

Brīvības 9

Iveta Gēbele t. 29757231

Un citi speciālisti –  www.gimenei.lv

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.

Ar SD norīkojumu

Darba laiks 8:00-17:00

Vadītājas pieņemšanas laiks:
pirmdienās 14:00 – 17:00

Breikša iela 16/20

Maija Agatina t. 63425314

Biedrība „Mārtiņmāja” Palīdzības māja

Vispusīga palīdzība grūtniecēm un vientuļām māmiņām, ģimenēm kas nonākušas krīzes situācijās (katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi)

Iveta Jansone t.26093782

 

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

Baltijas Rehabilitācijas centrs, biedrība “Dižvanagi”

Rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošana šo bērnu ģimenēm. Atbalsta grupas nodarbības un izglītojoši semināri ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, bērnu paliatīvā mājas aprūpe.

 

 

 K.Barona 14, Liepājā

t.  28 333 920 (reģistratūra)
info@dizvanagi.lv

 www.dizvanagi.lv

 

 

 

 

 

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.

Ar SD norīkojumu

Darba laiks 8:00-17:00

Vadītājas pieņemšanas laiks:
pirmdienās 14:00 – 17:00

T. Breikša iela 16/20

 t. 63425314

 maija.agatina@liepaja.lv

 

Bērnu nama Jauniešu māja un Atbalsta grupa

Īslaicīga – līdz 3 mēnešiem, ārpusģimenes sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bez vecāku gādības palikušam, ģimenes krīzes situācijā nonākušam vai no vardarbības cietušam bērnam vecumā no 2-18 gadiem.

Labraga iela 11
Bērnunama vadītāja
t. 63 424 208
inara.roze@liepaja.lv

 

Latvijas nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība

Aktivitātes, konsultācijas nedzirdīgiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem

Darba dienās 10:00-17:00.

http://www.lns.lv/lat/biedribas/liepajas_regionala_biedriba_/

1905. gada iela 35

Vadītāja – Gundega Paņko Tālrunis, sms: 28259504

E-pasts/SKYPE:liepajas

Liepājas Neredzīgo biedrība

Atbalsts un konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti, redzes invalīdiem.

Dažādi pulciņi cilvēkiem ar invaliditāti.

www.redzigaismu.lv

Ganību iela 197/205

t.63431535, 22007874

info@redzigaismu.lv

liepajas_nb@inbox.lv 

Narkoatkarības pārvarēšanas

· Informatīvi izglītojoša grupa par atkarību
pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 15.oo
(tikai Obligātās intervences programmas klientiem)
· Atbalsta grupa atkarīgām personām
pirmdienās plkst. 18.oo
(tikai Motivācijas programmas klientiem)
· garīgā atbalsta un palīdzības grupa
otrdienās plkst. 16.oo
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)
· Anonīmo alkoholiķu grupa
trešdienās plkst. 17.3o
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)
· Anonīmo līdzatkarīgo grupa
ceturtdienās plkst. 18.oo
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)

Darba dienās un katra mēneša otrajā sestdienā no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts

PAKALPOJUMI ATKARĪBU PROFILAKSĒ:

 • sociālā darbinieka un medicīnas māsas konsultācijas,
 • psihologa un narkologa konsultācijas,
 • Motivācijas programma atkarīgām personām;
 • Īstermiņa intervence personām ar riskantu un problemātisku lietošanu;
 • konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos;
 • informācija par ārstēšanās, rehabilitācijas un pēcaprūpes iespējām atkarīgām personām;
 • individuālas sarunas un atbalsta sniegšana atkarīgo personu tuviniekiem;
 • iespēja piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās

Darba dienāsun katra mēneša otrajā sestdienā  no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:

 • palīdzība dokumentu kārtošanā;
 • palīdzība izglītības, nodarbinātības un dzīvesvietas jautājumu risināšanā, resursu piesaistē;
 • atbalsts sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanā un pašaprūpes iemaņu pilnveidē;
 • palīdzība apģērba un ēdiena nodrošināšanā;
 • IESPĒJA LIETDERĪGI PAVADĪT BRĪVO LAIKU

Darba dienās un katra mēneša otrajā sestdienā  no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Pašvaldības Grupu dzīvokļi

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pieņemšanas laiks: 16:00 – 18:00

Kuldīgas iela 34

Soc. darb. Virginija Stankuviene

t.63454554

Pensionāru dienas centrs DR mikrorajonā

Darba dienās 11:00-17:00

http://spc.liepaja.lv/pendiencen.htm

Klaipēdas iela  96a

t.63483320

Pensionāru dienas centrs Karostā

Darba dienās 11:00-17:00

http://spc.liepaja.lv/pendiencen.htm

Ģ. Baloža iela 1

t.63456179

Liepājas pensionēto skolotāju biedrība „Zelta rudens”

Veicināt pensionēto skolotāju līdzdarbošanos pilsētas dzīves attīstībā un pilnveidē: izglītojošu, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana dažādām mērķauditorijām, sociālā, morālā un garīgā atbalsta sniegšana pensionētajiem skolotājiem, vēsturisko un zinātnisko materiālu apkopošana un izdošana.

Ūliha iela 36

Maija Neimane
t.29692723

Birojs “Aprūpe mājās''

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:

pirmdienās 14.00-17.00 otrdienās 9.00-12.00
ceturtdienās 15.00-18.00 piektdienās 14.00-16.00

http://socialaisdienests.liepaja.lv/socialie-pakalpojumi/birojs-aprupe-majas/

Klaipēdas iela 19/21

t.63432250

t.26684410

Biedrība “Dzīvības koks”

Tikšanās katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 17:30

Biedrība apvieno esošos un bijušos onkopacientus, kā arī viņu tuviniekus vai citus, kam, saskaroties ar diagnozi “vēzis”, ir nepieciešams atbalsts, vai kuri šo atbalstu var sniegt citiem.

Veidenbauma 3, ir lifts

Ilze Vainovska 

t.28343138

www.dzivibaskoks.lv 

Biedrība "Krīzes Grūtniecības Centrs" Liepājas filiāle

 • Neplānota grūtniecība
 • Aborts un ar to saistīta depresija
 • Spontānais aborts
 • Pāragrs bērna zaudējums
 • Nepieciešama informācija par sociālo palīdzību
 • Jautājumi par kontracepciju vai STS

http://www.krizescentrs.lv/

Kuršu iela 19 (ieeja no Siena ielas 10)

t.22387764

 liepaja@krizescentrs.lv 

Atbalsta grupas – turpinājums

Latvijas nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība

Aktivitātes, konsultācijas nedzirdīgiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem

Darba dienās 10:00-17:00.

 

http://www.lns.lv/lat/biedribas/liepajas_regionala_biedriba_/

1905. gada iela 35

 

Biedrības priekšsēdētāja Ilze Jaunzeme
E-pasts/SKYPE: liepajasrb(at)lns.lv
Biedrības tulks Ainārs Ostvalds
Mob.tel.: 26 571 746
Liepājas Neredzīgo biedrība

Atbalsts un konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti, redzes invalīdiem.

Palīdzības sniegšana un atbalsts:
• Konsultācijas cilvēkiem ar redzes un cita veida invaliditāti
• Atbalsts sociālo un sadzīves problēmu risināšanā
• Saskarsmes stundas un atbalsta grupas
Nodarbības un aktivitātes:
• Pašaprūpes un mājturības nodarbības
• Datora lietošanas iemaņu un prasmju apguve neredzīgām, vājredzīgām personām un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti
• Mūzikas terapija un klavierspēles nodarbības
• Klūdziņu pīšanas, ādas apstrādes, floristikas, filcēšanas, keramikas, tapošanas, rokdarbu u.c. nodarbības
• Iespējas iesaistīties citās nodarbībās, pasākumos un ekskursijās projektu aktivitāšu ietvaros. 
Pakalpojumi:
• Transporta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti
• Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības tiflotehnikas centru iespējams pieteikties rindā uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu
• Informatīvi izglītojoši semināri – “Es vēlos iepazīstināt tevi ar savu pasauli”, “Universālais dizains – vides, pakalpojumu, produktu, informācijas pieejamība visiem cilvēkiem”
• Biedrības informatīvais izdevums “Gaisma Tumsā” redzīgo un Braila rakstā, un audio formātā
Sociālā rehabilitācija:
• Sadarbībā ar SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Liepājas filiāli tiek nodrošināti valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar redzes invaliditāti.
• Sociālā rehabilitācija lauku vidē cilvēkiem ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē

 

 

Ganību iela 197/205

t. 63431535, 22007874

fax: 634 07115

Darba laiks: P,O,T,C,P 9:00 – 17:00

info@redzigaismu.lv

Skype: liepajas.neredzigo.biedriba

www.redzigaismu.lv

 

Atkarību profilakses centrs

 

Izglītojošas, atbalsta un pašpalīdzības grupas

 Izglītojošās grupas par atkarību,

 • Atbalsta grupas atkarīgām personām:

          pirmdienās pulksten 18.00

          trešdienās pulksten 17.30

          piektdienās pulksten 17.00

 • Atbalsta grupa līdzatkarīgām personām:

          otrdienās pulksten 15.00

 •  Pieaugušo alkoholiķu bērnu (PAB) 12 soļu grupa:

          otrdienās pulksten 18.00

 •  Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa latviešu valodā:

          ceturtdienās pulksten 18.00

 •  Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa krievu valodā:

          sestdienās pulksten 16.00

 •  Anonīmo spēlmaņu (AS) 12 soļu grupa:

          svētdienās pulksten 14.00

 •  Anonīmo alkoholiķu (AA) 12 soļu grupa:

          ceturtdienās pulksten 8.30,

          svētdienās pulksten 17.00

Visi sniegtie pakalpojumi ir anonīmi, bez maksas un tiek nodrošināti latviešu un krievu valodā (nepieciešamības gadījumā – arī angļu valodā). Katram klientam individuāli tiek piedāvāts piemērotākais atveseļošanās risinājums no atkarības.

 Atkarību profilakses pakalpojumi

 Atkarību profilakses speciālistu, psihologa un medicīnas māsas konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos, individuālās un grupu nodarbības.

Izglītojošās programmas, kuru mērķi ir:

 • informēt un izglītot par atkarību un līdzatkarību, to cēloņiem, norisi un sekām,
 • veidot motivāciju ieviest veselīgas pārmaiņas personības kvalitātē un dzīvē kopumā.

Motivācijas programmas, kuru mērķi ir:

 • samazināt atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas risku,
 • palīdzēt pieņemt lēmumu par atveseļošanās procesa turpināšanu.

Pārmaiņu programma, kuras mērķi ir:

 • atzīt savu atkarības slimību, nespēju kontrolēt lietošanu un vajadzību pēc palīdzības,
 • panākt stabilu un noturīgu atturību un izveidot kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvesveidu bez atkarību izraisošām vielām un procesiem.

 

 Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi

 konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un tuberkulozi,

 • HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana,
 • šļirču un adatu apmaiņa,
 • bezmaksas prezervatīvu izsniegšana.

  

 Flotes iela 7

t. 63456120

P,O,T,P 8:00-17:00

C. 8:00-19:00

atkaribucentrs@liepaja.lv

www.facebook.com/atkaribucentrs

 

Atkarību profilakses centrs

PAKALPOJUMI ATKARĪBU PROFILAKSĒ:

·         sociālā darbinieka un medicīnas māsas konsultācijas,

·         psihologa konsultācijas,

·         Motivācijas programma atkarīgām personām;

·         Īstermiņa intervence personām ar riskantu un problemātisku lietošanu;

·         konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos;

·         informācija par ārstēšanās, rehabilitācijas un pēcaprūpes iespējām atkarīgām personām;

·         individuālas sarunas un atbalsta sniegšana atkarīgo personu tuviniekiem;

·         iespēja piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās

Flotes iela 7

t. 63456120

P,O,T,P 8:00-17:00

C. 8:00-19:00

atkaribucentrs@liepaja.lv

www.facebook.com/atkaribucentrs

Atkarību profilakses centrs

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:·        

 •  palīdzība dokumentu kārtošanā;

·         palīdzība izglītības, nodarbinātības un dzīvesvietas jautājumu risināšanā, resursu piesaistē;

·         atbalsts sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanā un pašaprūpes iemaņu pilnveidē;

·          IESPĒJA LIETDERĪGI PAVADĪT BRĪVO LAIKU

Flotes iela 7

t. 63456120

P,O,T,P 8:00-17:00

C. 8:00-19:00

atkaribucentrs@liepaja.lv

www.facebook.com/atkaribucentrs

 

Pašvaldības Grupu dzīvokļi

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pieņemšanas laiks pie darbiniekiem: katru darba dienu no 16.00 līdz 18.00

Pieņemšanas laiks pie vadītājas: trešdienās no 14.00 līdz 16.00

Kuldīgas iela 34

Soc. darb. Virginija Stankuviene

t.63454554

Pensionāru dienas centrs DR mikrorajonā

Darba dienās 11:00-17:00

Mērķauditorija ir pensionāri, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, sociālā stāvokļa, politiskās un reliģiskās piederības.

 

 

Klaipēdas iela  96a

t. 28 321 447

Pensionāru dienas centrs Karostā

Darba dienās 11:00-17:00

Mērķauditorija ir pensionāri, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, sociālā stāvokļa, politiskās un reliģiskās piederības.

 

 

Ģ. Baloža iela 1

t. 63 456 179

Liepājas pensionēto skolotāju biedrība „Zelta rudens”

 

Veicināt pensionēto skolotāju līdzdarbošanos pilsētas dzīves attīstībā un pilnveidē: izglītojošu, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana dažādām mērķauditorijām, sociālā, morālā un garīgā atbalsta sniegšana pensionētajiem skolotājiem, vēsturisko un zinātnisko materiālu apkopošana un izdošana. Ūliha iela 36
Maija Neimane
t.29692723

Birojs “Aprūpe mājās”

 

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:

P. 14:00-17:00

O.  9:00-12:00

C. 15:00-18:00

P. 14:00-16:00

 https://www.liepaja.lv/aprupe-majas/

 

Klaipēdas iela 19/21

t.63432250, 63432251

t.26684410

Biedrība “Dzīvības koks”

Tikšanās katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 17:30

Biedrība apvieno esošos un bijušos onkopacientus, kā arī viņu tuviniekus vai citus, kam, saskaroties ar diagnozi “vēzis”, ir nepieciešams atbalsts, vai kuri šo atbalstu var sniegt citiem.

Veidenbauma 3, ir lifts

Ilze Vainovska

t.28343138

www.dzivibaskoks.lv

Senioru klubs “Jaunliepājas dzirkstele”

Centrs ir atvērts otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00–16.00.

Jaunliepājas senioru klubiņā  aicināti pulcēties aktīvie Jaunliepājas, Ziemeļu priekšpilsētas un Zaļās birzs seniori – šeit notiek rokdarbnieku nodarbības, vokālā ansambļa mēģinājumi, tiek plānotas arī citas nodarbības un ir idejas par kopīgiem pasākumiem.

 T. Breikša ielā 45
Kluba vadītāja Anna Treimane
t. 
25 904 703

 

Biedrība “ Sarkanais Krusts” Liepājas komiteja

Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darba dienās: 10:00 – 17:00

Peldu iela 5

63480345

lsk@redcross.lv

www.redcross.lv 

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts

Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi:

 •  konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un citām ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamām infekcijām un tuberkulozi;
 • ·HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana;
 • · šļirču un adatu apmaiņa;
 • · bezmaksas prezervatīvu izsniegšana;
 • · informēšana, izglītošana un konsultēšana;
 • · pirmā medicīniskā palīdzība;
 • · Metadona programma (opiātu atkarīgajiem).

Darba dienās no 8:00 – 17:00

Katra mēneša otrajā sestdienā no plkst. o8.oo līdz plkst. 17.oo 

Flotes iela 7

63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com 

www.facebook.com/atkaribucentrs

Biedrība Runas valodas un personības attīstības centrs „Gustiņš”

Logopēdiskā rehabilitācijas bērniem un pieaugušajiem ar runas, valodas un dzirdes traucējumiem, bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem ar SD norīkojumu

Peldu iela 29

26422458 (Astra)

Tomu iela 19

29485252 (Santa)

Biedrība Runas valodas un personības attīstības centrs „Gustiņš”

Logopēdiskā rehabilitācijas bērniem un pieaugušajiem ar runas, valodas un dzirdes traucējumiem, bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem ar SD norīkojumu

Peldu iela 29

26422458 (Astra)

Tomu iela 19

29485252 (Santa)

Biedrība "Vienība", dienas centrs

Medicīnas istaba klientiem (personas bez ienākumiem – bezpajumtnieki,bezdarbnieki, pēc ieslodzījuma)   

Lazaretes iela 7

29815526

Liepājas Diakonijas centrs

Veselības istaba ceturtdienās 16:30 – 18:00

Fr. Brīvzemnieka iela 54

63426707

www.kalpot.lv 

Latvijas Zilā krusta biedrība „Bāka”

Bezmaksas pārrunas par alkoholismu, depresiju, neirotiskiem traucējumiem. Iepriekš jāpiesakās.

 P.– C. 12:00 – 15:00

Avotu iela 4

26762390

Liepājas Diabēta biedrība

Katru pirmdienu no 13:00 – 16:00 iedzīvotāji var griezties pēc palīdzības ar diabētu saistītos jautājumos.

Klaipēdas iela 96A

Ritma Maļinovska

29525755, 26178272,

ldb@inbox.lv

Ģimeņu centrs "Liepa"

Zīdīšanas konsultācijas (individuāli dzemdību nodaļā, mājās, telefoniski, skype, e-pastā, forumos, atbalsta grupu nodarbībās), jauno vecāku kursi utml.

 Siena iela 10

20078475

centrsliepa@gmail.com 

http://centrsliepa.blogspot.com/

Birojs „Aprūpe mājās”

Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.

Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:

 1. 14:00-17:00
 2.  9:00-12:00
 3. 15:00-18:00
 4. 14:00-16:00 

http://socialaisdienests.liepaja.lv/socialie-pakalpojumi/birojs-aprupe-majas/

Klaipēdas iela 19/21

63432250; 63432251

biroja mob. 26684410

Biedrība Pirmās palīdzības vienība

Piedāvā transportu un personālu cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai.Tehnisko palīglīdzekļu noma- kruķi, staiguļi, ratiņkrēsli.

K. Ūliha iela 35/37

t. 29183256

Organizācija Piedāvājums Kontakti/darba laiks
Biedrība “ Sarkanais Krusts” Liepājas komiteja

Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

P.-C. 10:00 – 17:00

P. 10:00-15:00

Peldu iela 5

t. 26460515

lsk@redcross.lv

www.redcross.lv

Atkarību profilakses centrs

Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi:

 •  konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un citām ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamām infekcijām un tuberkulozi;
 • ·HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana;
 • · šļirču un adatu apmaiņa;
 • · bezmaksas prezervatīvu izsniegšana;
 • · informēšana, izglītošana un konsultēšana;
 • · pirmā medicīniskā palīdzība;

P.O.T.P. 8:00-17:00

C. 8:00-19:00

Flotes iela 7

t. 63456120

atkaribucentrs@liepaja.lv

www.facebook.com/atkaribucentrs

Biedrība Runas valodas un personības attīstības centrs „Gustiņš”

Logopēdiskā rehabilitācijas bērniem un pieaugušajiem ar runas, valodas un dzirdes traucējumiem, bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem ar SD norīkojumu

 

Peldu iela 29

t. 26422458 (Astra)

Tomu iela 19

t. 29485252 (Santa)

Biedrība “Vienība”, dienas centrs Medicīnas istaba klientiem (personas bez ienākumiem – bezpajumtnieki,bezdarbnieki, pēc ieslodzījuma)

Lazaretes iela 7

t. 29815526

Liepājas Diakonijas centrs

Vienu reizi mēnesī (ceturtdienās) pieņem ārsts /dr. Edīte Uldriķe. Pieraksts pa mob. tālr.: 29188102

Medmāsu dežūras:

Ceturtdienās plkst. 16.30 – 18.00

Ir iespējas:

– izmērīt asinsspiedienu;

– saņemt konsultācijas veselības jautājumos;

 

Fr. Brīvzemnieka iela 54

t. 63426707

www.kalpot.lv

Latvijas Zilā krusta biedrība „Bāka”

Bezmaksas pārrunas par alkoholismu, depresiju, neirotiskiem traucējumiem. Iepriekš jāpiesakās.

 

P. – C. 12:00 – 15:00

Avotu iela 4

t.  26762390

 

Liepājas Diabēta biedrība

Katru pirmdienu no 13:00 – 16:00 iedzīvotāji var griezties pēc palīdzības ar diabētu saistītos jautājumos.

www.liepajasdiabetabiedriba.lv

 

Klaipēdas iela 96A

t. 20007830

ldb@inbox.lv

Ģimeņu centrs “Liepa”

Zīdīšanas konsultācijas (individuāli dzemdību nodaļā, mājās, telefoniski, skype, e-pastā, forumos, atbalsta grupu nodarbībās), jauno vecāku kursi utml.

  www.centrsliepa.blogspot.com

 Siena iela 10

t. 20078475

centrsliepa@gmail.com

FB: www.facebook.com/centrsLiepa

 

Birojs „Aprūpe mājās”

 

Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.

Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:

P. 14:00-17:00

O.  9:00-12:00

C. 15:00-18:00

P. 14:00-16:00

https://www.liepaja.lv/aprupe-majas/

 

Klaipēdas iela 19/21

t. 63432250; 63432251

t. 26684410

Biedrība Pirmās palīdzības vienība

Tehnisko palīglīdzekļu noma- kruķi, staiguļi, ratiņkrēsli.

 

K. Ūliha iela 35/37

t. 29183256

 

Biedrība "Vienība", dienas centrs

Duša un iespēja izmazgāt drēbes pieejama klientiem (personas bez ienākumiem – bezpajumtnieki,bezdarbnieki, pēc ieslodzījuma)   reizi divās nedēļās pēc centra apmeklējuma

Lazaretes iela 7

t..29815526

Pašvaldības Nakts patversme

Nakts patversmes klientiem

Flotes iela 7

Dežurants t.63488108

Sociālais darbinieks t. 63485269

Vadītājs Dāvis Grietēns t.63485270 

Zemākā līmeņa nakts patversme

Četras telpas – bez gultām, bez ēdināšanas, ar apsildāmām grīdām, matračiem, vannas istabu un tualeti. Zemākā līmeņa patversmē varēs izvietot ldz 25 cilvēkiem.

Flotes iela 7

Dežurants t.63488108

Sociālais darbinieks t.63485269 

Vadītajs Dāvis Grietēns t.63485270

Pestīšanas armija

Trešdienās 11:00-15:00 iespēja nomazgāties un nodot drēbes izmazgāšanai – pēc iepriekšēja pieraksta

Rīgas 26 (ieeja noTirgus ielas 14), 

t.20339047 

Artūrs Kozlovskis t.20016317, arturs.kozlovskis@pestisanasarmija.lv

www.pestisanasarmija.lv

 

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

Biedrība “Vienība”, dienas centrs

Duša un iespēja izmazgāt drēbes pieejama klientiem (personas bez ienākumiem – bezpajumtnieki,bezdarbnieki, pēc ieslodzījuma)   reizi divās nedēļās pēc centra apmeklējuma

Lazaretes iela 7

t. 29815526

Pašvaldības Nakts patversme

Nakts patversmes klientiem

Flotes iela 7

t. 63 485 270

Zemākā līmeņa nakts patversme

Četras telpas – bez gultām, bez ēdināšanas, ar apsildāmām grīdām, matračiem, vannas istabu un tualeti. 

Flotes iela 7

t. 63485270

Pestīšanas armija

Drēbju mazgāšana O;T;C plkst. 10:00

Duša O;T;C plkst. 14:00

 

Rīgas 26 (ieeja noTirgus ielas 14), 

Birojs t. 29104747

Vineta Vanaga t. 28273901

vineta.vanaga@pestisanasarmija.lv

www.pestisanasarmija.lv

 

Biedrība „Dižvanagi”

Organizē radošās darbnīcas bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta grupas vecākiem, neirorehabilitācija un kanisterapijas nodarbības, paliatīvā aprūpe.

http://dizvanagi.lv/

J.Janševska iela 7/9-29

t.26997456 (Ilze) biedriba_dizvanagi@inbox.lv

Kanisterapija t. 26373227,

ingars@dizvanagi.lv

Liepājas Neredzīgo biedrība

Naktsmītne “Dzīves skola” ar pielāgotu vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti 

Dunikas 1 Liepāja

Rezervācija pa tālruni: 20208407 

Informācijai +371 63431535,

Portidžas mācībsistēmas asociācijas Liepājas nodaļa

Liepājā strādā viena skolotāja, kura apmāca 13 bērnus Liepājā un Liepājas rajonā. Pēc šīs sistēmas var mācīties no dzimšanas  līdz 8 gadu vecumam. Liepājā darbojas sensorā istaba un asociācijas centrs, kur iespējams pulcēties.

Atslēdznieku iela (pie pārbrauktuves Jaunliepājas pusē)

t.27065628 (Dzintra)

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa (LKLSSB)

Apvieno slimniekus ar kaulu, locītavu un saistaudu saslimšanām, viņu ģimenes locekļus un visus, kam rūp sabiedrības veselība un tās aprūpes darbs

Rokdarbnieces pulcējas katru otrdienu. 

Ansambļa nodarbības notiek katru piektdienu.

Lekcijas, semināri.

http://www.kalpot.lv/index.php/organizacijas/kaulu-locitavu-un-saistaudu-slimnieku-biedriba

Biruta Lavrusenko

63421328, mob. 26712100

Liepājas diakonijas centrā un Krusta draudzes mazajā zālē

Privātskola „Varavīksne” Fonds „Izglītība”

Logopēdija un vājdzirdīgo bērnu integrācijas un apmācības programma

www.varaviksne.info 

Republikas iela 23

63426918

Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

VSAC „Kurzeme” filiāle “Liepāja” ir Valsts sociālās aprūpes iestāde bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem – bāreņiem un klientiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Filiālē nodrošina dzīvošanu 117 klientiem.

http://www.vsackurzeme.gov.lv/index.php/par-mums/centra-filiales/filiale-liepaja.html

Apšu iela 3a

Vadītāja Vita Kadiķe

63423402, mob. 26566889

Vita.Kadike@vsackurzeme.gov.lv

Liepājas speciālā internātpamatskola

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

www.liepsip.edu.lv

Ūliha iela 56

634 22874

—————–

Klaipēdas iela 94

t. 634 36353

specinternatpsk@liepaja.edu.lv

Liepājas speciālā internātpamatskola

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

www.liepsip.edu.lv

Ūliha iela 56

634 22874

—————–

Klaipēdas iela 94

t. 634 36353

specinternatpsk@liepaja.edu.lv

Liepājas internātpamatskola

Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Cīrulītis’’

Izglītības iestāde īsteno mazākumtautību speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem.

Vecāki tiek gaidīti

Trešdienās no 15.00 -18.00

Citā laikā: vienojoties iepriekš par tikšanos  

www.lpii-cirulitis.lv

Ezera iela 53/55

63426103, 27899825

cirulitis@liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis"

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem. 

www.lpii-starkis.lv

Stārķu iela 30

634 42674; 27899813

starkis@liepaja.edu.lv

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Vadītaja pieņem:

14:00-18:00

P.9:00-12:00   

www.lpii-ziluks.lv

Grīzupes iela 29

63441858

ziluks@liepaja.edu.lv

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

Biedrība „Dižvanagi”

Organizē radošās darbnīcas bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta grupas vecākiem, neirorehabilitācija un kanisterapijas nodarbības, paliatīvā aprūpe.

 

http://dizvanagi.lv/

 K.Barona 14, Liepājā

t.  +371 28 333 920 (reģistratūra)

 info@dizvanagi.lv

Kanisterapija t. 26373227,

ingars@dizvanagi.lv

Liepājas Neredzīgo biedrība

Naktsmītne “Dzīves skola” ar pielāgotu vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti .  Šo pakalpojumu var izmantot cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti, kuri izmanto SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Liepājas filiāles sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Dunikas 1 Liepāja

Rezervācija pa tālruni: 20208407 

Informācijai +371 63431535,

 

Portidžas mācībsistēmas asociācijas Liepājas nodaļa

Pēc šīs sistēmas var mācīties no dzimšanas  līdz 8 gadu vecumam. Liepājā darbojas sensorā istaba un asociācijas centrs, kur iespējams pulcēties.

Atslēdznieku iela (pie pārbrauktuves Jaunliepājas pusē)

t. 29666158 Ineta

 

 

Privātsākumskola „Varavīksne”

 

Logopēdija un vājdzirdīgo bērnu integrācijas un apmācības programma

Direktores pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 12.00 līdz 15.00
Citās dienās pēc iepriekšējas vienošanās

www.varaviksne.info 

 

Republikas iela 23

t. 63426918, 29173319

Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

VSAC „Kurzeme” filiāle “Liepāja” ir Valsts sociālās aprūpes iestāde bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem – bāreņiem un klientiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Filiālē nodrošina dzīvošanu 117 klientiem.

 

http://www.vsackurzeme.gov.lv/index.php/par-mums/centra-filiales/filiale-liepaja.html

Apšu iela 3a

Vadītāja Lita Bērziņa

lita.berzina@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63423402, mob. 25478121

Lietvede Dina Dobele

Dina.Dobele@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63484807

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 

www.liepsip.edu.lv

 • Uliha iela 56

t. 634 22874

livupe@liepaja.edu.lv

Facebook: 

https://www.facebook.com/liepsip/

www.livupe.edu.lv

 • Klaipēdas iela 94

t. 634 36353

 • Ezera iela 53/55

t. 634 26103

 

 

 

 

 

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Stārķis”

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem.

 

www.lpii-starkis.lv

Stārķu iela 30

t. 634 42674; 27899813

starkis@liepaja.edu.lv

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”

 

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Vadītaja pieņem:

T. 14:00-18:00

P.9:00-12:00   

www.lpii-ziluks.lv

Grīzupes iela 29

t. 63441858

ziluks@liepaja.edu.lv

Liepājas Jaunie vanagi

http://www.liepajasjv.lv/

Klaipēdas iela 96a

28452124
liepajasjv@liepajasjv.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana jauniešiem.

Graudu iela 50

Filiāles info:

63489791

mob.: 29338343 

Biedrība Pirmās palīdzības vienība

Pirmās medicīniskās palīdzības apmācība:

– skolēniem (bezmaksas)

K.Ūliha iela 35/37

29183256

Pestīšanas armija

Trešdienās

17:00 – Pašaizsardzība bērniem “Bullyproof” – 8-12g
18:00 – Pašaizsardzība bērniem “Bullyproof” – 4-7g

Rīgas 26 (ieeja no Tirgus 14)

20339047

Artūrs Kozlovskis t.20016317,

arturs.kozlovskis@pestisanasarmija.lv

www.pestisanasarmija.lv 

Radi Vidi Pats

Pašapkalpošanās velodarbnīca “Boltik Baik 2015”

http://www.radividipats.lv/

Vecā Ostmala 54

29868717 (Agata)
29152922 (Asnāte)

info@radividipats.lv

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Spārni”

Mūzikas, dejas, mākslas, teātra, tehniskās jaunrades u.c. nodarbības, pulciņi pirmsskolas bērniem.

http://www.liepajasbjc.lv/index.php?id=2

Liepājas Olimpiskā centra 3.stāvā, Brīvības iela 39

Dace Rozenbaha

63427483, mob.: 27899844

dace.rozenbaha@liepajasbjc.lv

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Vaduguns”

Mūzikas, dejas, mākslas nodarbības,Bērni un jaunieši ar īpašâm vajadzībām klubiņš “Pasaulīte”, pulciņi pirmsskolas bērniem.

http://www.liepajasbjc.lv/index.php?id=2

Kungu iela 7

Mārīte Tarziera

63425574, mob.: 29173576

marite.tarziera@liepajasbjc.lv

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Laumiņa”

Mūzikas, dejas, mākslas, teātra u.c. nodarbības, pulciņi pirmsskolas bērniem.

http://www.liepajasbjc.lv/index.php?id=2

Krūmu iela 29

Indra Bunka

t.63442008, 26652109

indra.bunka@liepajasbjc.lv

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Jauniešu māja”

Diskusijas, pasākumi, projekti, jauniešu atbalstīšana, neformālā izglītība, mērķu sasniegšanas vieta jauniešiem no 15-25 gadiem.

Atvērtā telpa katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00.

Kungu iela 24

t.29600843                            anna.ivina@liepajasbjc.lv

www.jauniesumaja.lv

Biedrība "Go Beyond Liepāja"

Go Beyond jaunatnes attīstības programma ir izveidota, lai palīdzētu jauniešiem iegūt vadību un profesionālās iemaņas, jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Visā programmā Go Beyond palīdz bagātināt katra indivīda pieredzi, sniedzot ikmēneša individuālo koučingu, grupu treniņus un individuālo mentoringu balstoties uz dažādiem projektiem, kuros dalībnieki strādā, ikmēneša semināri, atvērtas vieslekcijas, tikšanās ar Go Beyond valdi un neformālām aktivitātēm.

http://gobeyond.lv/liepaja/

Eduards Krūmiņš

t.29285195 

eduards.krumins@gobeyond.lv

“Liepājas Modes un Mākslas Studija”

Estētikas izglītības studija bērniem un jauniešiem gan zēniem, gan meitenēm vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Lietišķā etiķete, psiholoģija, aktiermeistarība, defilē, fiziskās aktivitātes, stils un grims, foto un video māksla.

Ziemeļu iela 19, 2.stāvā, „LAUMA FABRICS” ēka (centrālā ieeja aiz autobusa pieturas) 

298 60 943; 295 60 935
info@lmms.lv

Biedrība "Old School Skateboard Guys in Liepaja"

Skeitbords, slaloms.

Nodarbības:

Trešdienās 18:00-21:00

Ceturtdienās 20:00-22:00 

Jauniešiem no 8 – 15 gadiem.

8.vidusskolas sporta zāle

29729977 Ainārs Jermačenko

ainarsjer@inbox.lv

 

 

 

 

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

Liepājas Jaunie vanagi

 

 

 

Klaipēdas iela 96a

t. 28452124
liepajasjv@gmail.com

Nodarbinātības valsts aģentūra

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana jauniešiem.

Graudu iela 50

t. 80200206

 

 

 

 

 

 

 

Radi Vidi Pats

 

 

www.radividipats.lv

Kuģinieku 5

Staņislavs Babins
projektu vadītājs, neformālās izglītības apmācību vadītājs

t. 28846591
training@radividipats.lv

 info@radividipats.lv

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Spārni”

Mūzikas, dejas, mākslas, teātra, tehniskās jaunrades u.c. nodarbības, pulciņi pirmsskolas bērniem.

 

www.liepajasbjs.lv

Liepājas Olimpiskā centra 3.stāvā, Brīvības iela 39

Dace Tetere  26 101 366

 dace.tetere@liepaja.edu.lv

t.  63 424 40227 899 844

bjc@liepaja.edu.lv 

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Vaduguns”

Mūzikas, dejas, mākslas nodarbības,Bērni un jaunieši ar īpašâm vajadzībām klubiņš “Pasaulīte”, pulciņi pirmsskolas bērniem.

 

www.liepajasbjs.lv

Kungu iela 7

Mārīte Tarziera  29 173 576

 marite.tarziera@liepaja.edu.lv

t. 63425574, 

bjc@liepaja.edu.lv 

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Laumiņa”

Mūzikas, dejas, mākslas, teātra u.c. nodarbības, pulciņi pirmsskolas bērniem.

 

www.liepajasbjs.lv

Krūmu iela 29

Indra Bunka 26652109

 indra.bunka@liepaja.edu.lv

t. 63442008

bjc@liepaja.edu.lv 

Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Jauniešu māja”

Diskusijas, pasākumi, projekti, jauniešu atbalstīšana, neformālā izglītība, mērķu sasniegšanas vieta jauniešiem no 15-25 gadiem.

 Katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00.

 www.jauniesumaja.lv

 Kungu iela 24 (ieeja no Bāriņu ielas)
t. 63 481 646

jauniesumaja@liepajasbjc.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja 

ance.medne-trazda@liepaja.edu.lv         

 

  

 

 

 

 

Biedrība “Old School Skateboard Guys in Liepaja”

Skeitbords, slaloms.

Nodarbības:

Otrdienās 18:00-20:00

Ceturtdienās 19:00-21:30

Jauniešiem no 8 – 15 gadiem.

8.vidusskolas sporta zāle

t. 29729977 Ainārs Jermačenko

ainarsjer@inbox.lv

 

 

 

Nūjotāju biedrība „Nūjo ar vēju”

Nūjošanas nodarbības,nūju īre – maksas.

Publiskie pārgājieni,nūjas lietošanai par velti.

http://nujo-ar-veju.1s.lv/21-nujosanas-nodarbibas/

27077950, 26462030

nujoarveju@inbox.lv

Radošais psiholoģijas centrs “Ģimenei”

Meditāciju vakari.

Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 18:30.

Fr. Brīvzemnieka iela 28,otrajā stāvā

63425808

Šautriņu mešanas klubs “Liepāja”

Šautriņu mešana.

http://www.dartsliepaja.com/

Flotes iela 16 5. stāvā

28120012 Romans Barkus

26042194 Jānis Kupšis

dartsliepaja@gmail.com

 

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

Nūjotāju biedrība „Nūjo ar vēju”

Nūjošanas nodarbības,nūju īre – maksas.

Publiskie pārgājieni,nūjas lietošanai par velti.

 

http://nujo-ar-veju.1s.lv/21-nujosanas-nodarbibas/

nujoarveju@inbox.lv

INWA sertificēta nūjošanas gide Benita Ločmele
Tālrunis: +371-26462030

INWA sertificēts nūjošanas instruktors Imants Ločmelis
Tālrunis: +371-27077950

INWA sertificēta nūjošanas instruktore Ilona Kila
Tālrunis +371-26300834

 

 

  

Šautriņu mešanas klubs “Liepāja”

Šautriņu mešana.

 

www.dartsliepaja.com

Ganību iela 197/205

Romans Barkus

t. 22333297 

dartsliepaja@gmail.com

 

“Brīnumsala” rotaļu un attīstības centrs

Gaida bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam rotaļāties un lieliski pavadīt laiku jautru bērnu un atsaucīgu pedagogu sabiedrībā – skaistās, mājīgās, bērniem piemērotās telpās.(*Ar Jūniju iespējams vairs nebūs.)

Ganību iela 102

29510884

Krāsu karuselis

Pasākumu un ballīšu rīkošana bērniem.

www.krasukaruselis.lv 

Bāriņu iela 15

info@krasukaruselis.lv

Inta t. 22318800

Nevalstiskā organizācija „Mākslas Pasāža RADI”

Tematiskas nodarbības bērniem no 3.5 – 6 gadiem Otrdienās un Ceturtdienās no plkst. 17:00-18:00

Nodarbības citām vecuma grupām – info pa kontakttelefonu.

Pirms nodarbības pieteikties.

Rožu laukums 5/6, Latviešu Biedrības nams, 1 st. 110. telpa, ieeja no kino Balle

26379177

“Pikucis” nodarbības mazuļiem

Nodarbību ilgums – 1 stunda, kurā ~ 30 min. veltītas intensīvām rotaļām, skaitāmpantiem un mākslinieciskām aktivitātēm. Pārējā laikā mazuļi un pieaugušie savstarpēji komunicē.

Dažādas vecuma grupas: 6 mēn. – 1 gads; 1-2 gadi; 2-3 gadi.

Pirms nodarbības jāpiesakās.

  http://www.draugiem.lv/pikucis/

Klaipēdas iela 19/21

26486946

nodarbibas.pikucis@gmail.com

Pii “Liepiņa”

Rotaļu grupa, kurā var uzturēties bērni no 2 – 7 gadu vecumam līdz 4 stundām dienā, laikā no plkst.8:30 -15:00. Iepriekš pieteikties.

http://www.lpii-liepina.lv/

Bāriņu iela 35a

t.63426064 vai 26519845

Zaķa mūzikas skoliņa

Bērniem  no 6 mēnešiem līdz 4 gadiem

Skolas maksa 30 eiro mēnesī.

http://www.bebisuskola.com/

Dzintaru iela 90 (aiz XL Salas)

26542896

Dagmāra Čirkše

Pašvaldības rotaļu grupa

Pašvaldības rotaļu grupa pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem

Bezmaksas rotaļu grupa Karostā strādā darba dienās no 9.30 – 13.00. Rotaļu grupā ar mazuļiem nodarbosies audzinātāja Marta Rozentāle, kurai ir arī muzikālā izglītība un auklīte Vita Hļebņikova. Rotaļu grupā bērniem pieejamas rotaļlietas, spēles, grāmatas utt. Bērnus iepazīstina arī ar dažādiem mūzikas instrumentiem. 

Imantas ielā 8

63657351

Yamaha mūzikas skola

Agrīnā un pirmsskolas vecuma programmas

 • Robis – bērniem no 4 mēn. līdz  2 gadu vecumam;
 • Mazulis un mūzika – bērniem no 2 g. līdz 5 gadu vecumam (viena vecāka pavadībā);
 • Mūzikas brīnumzeme – bērniem no 5 g. līdz 7 gadu vecumam.

  Katras programmas cena 30.00 eiro

Var pieteikties arī bezmaksas iepazīšanās nodarbībai.

  http://www.yamahaskola.lv/

Rožu laukums 5/6

29379830

29339839

liepaja@yamahaskola.lv

 

Rotaļu grupas/ pulciņi

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

 Pii “Liepiņa”

 

Pašvaldības rotaļu grupa pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem, kur vecāki savus mazuļus četras stundas dienā bez maksas var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā.

Bezmaksas rotaļu grupa strādā:

Darba dienās no plkst. 8:30 -15:00. Iepriekš pieteikties.

http://www.lpii-liepina.lv/

Bāriņu iela 35a

t.63426064 vai 26519845

 Karostas Pašvaldības rotaļu grupa

 

Pašvaldības rotaļu grupa pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, kur vecāki savus mazuļus četras stundas dienā bez maksas var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā.

Bezmaksas rotaļu grupa strādā:
Pirmdienās un trešdienās: 8.30–14.00
Otrdienās un piektdienās: 8.30–13.00
Ceturtdienās: 8.30–13.30

 

Imantas ielā 8

t. 63657351