Liepājas jauniešu forums "Mana nākotnes pilsēta"

Jauniešu forums ir līdzdalības pasākums, kurā idejas par nākotnes risinājumiem Liepājā, rada un attīsta dažādu vecumu jaunieši.

Sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi 2021. gada martā radošuma nedēļas laikā domās par pilsētu, tās nākotni un veidos radošos darbus par pilsētvidi nākotnē.

2021. gada oktobrī pamatskolas skolēni domās par pilsētu, tās nākotni un izmantojot jau radītās idejas, tās modificējot un papildinot, veidos savu ideju 3D modeļus.

2022. gada februārī vidusskolu jaunieši domās par pilsētu, tās nākotni un izmantojot jau radītās idejas, modificējot un papildinot tās, izstrādās konkrētu vietu uzlabojumu projektus.

2022. gada aprīlī Liepājas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes studenti domās par pilsētu un tās nākotni un veidos konkrēto, izstrādāto projektu prezentācijas.

Noslēguma pasākumā 2022. gada maijā ikvienam būs iespēja novērtēt jauniešu radītās idejas Nākotnes Liepājai.

Līdztekus jauniešu aktivitātēm notiks neformālas izglītojošas liepājnieku tikšanās “Foruma kafejnīcā”, lai kopīgi mācītos, diskutētu un piedalītos Liepājas nākotnes radīšanā.

Visas Forumā radītās idejas dalībniekiem ir pieejamas “Ideju bankā”.

Forumu organizē Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas Būvvaldi, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Universitāti, Liepājas Jauniešu māju.

 

Pamatskolas skolēnu ideju hakatons PĀRCELTS UZ 2022. GADA MARTU

Liepājas jauniešu foruma 2. posms notiks 2021. gada 26. un 27. oktobrī.

Līdz 15. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu, piesakās dalībnieku komandas – 5 pamatskolas skolēni un skolotājs. 

Darba uzdevums – izmantojot martā un aprīlī sākumskolēnu radītās pilsētvides objektu idejas (Ideju banka), izveidot viena Liepājas publiskās vides objekta telpisku modeli.

Katrai komandai darbā palīdzēs mentori no Liepājas Valsts tehnikuma un Liepājas Mākslas mūzikas un dizaina vidusskolas. Līdz 25. oktobrim dalībnieki iepazīstas ar esošajām idejām un izvēlas to, kura tiks attīstīta hakatonā. 

Dalībnieki praktiski strādā savā skolā, un noteiktos laikos pieslēdzas ZOOM sesijām, lai piedalītos izglītojošās un informatīvās nodarbībās un ideju prezentēšanā.

26. oktobrī izglītojošas nodarbības par modeļu veidošanu un sava darba prezentēšanu notiks pulksten 10.00, 12.00, 13.00 un 15.00 

27. oktobrī pulksten 13.00 notiks galarezultāta prezentēšana ZOOM vidē. 

Žūrijas vērtējums tiks sniegts par visiem prezentētajiem darbiem, piedzīvojumu balvas saņems visi dalībnieki.

 

3. Foruma kafejnīca. 2021. gada oktobrī

2021. gada 12. un 14. oktobrī ZOOM vidē notika foruma kafejnīca, kas veltīta jaunajām tehnoloģijām pilsētā.

12. oktobrī Foruma kafejnīcas pirmajā daļā Latvijas universitātes pētniece Vaira Obuka pastāstīja par sapropeli (kas patiesībā ir ezera dūņas) un iespējām to izmantot kā saistvielu būvmateriālu ražošanā. Izmantojot šo plaši pieejamo materiālu, līdztekus tam, ka iegūstam netoksisku (atšķirībā no aldehīdu piesātinātajiem materiāliem) būvniecības un apdares materiālu, izmantojam ezeru tīrīšanā iegūtās dūņas, kas citādi papildinātu nebeidzamo atkritumu kalnu. Prezentācija šeit.

Kafejnīcas otrajā daļā Liepājas Valsts tehnikuma pasniedzējs Sergejs Sereda pastāstīja, kā rūpniecībā un būvniecībā izmantot 3D printerus, kā arī par to plašajā iespējām salīdzinoši viegli un taupot resursus, izgatavot detaļas visdažādākajā jomās – sākot no medicīnas un beidzot ar aviāciju. Viens no lielākajiem Baltijas uzņēmumiem, kur izmanto jaunākās paaudzes 3D printerus ir Baltic3D. Daļa ražotnes atrodas Liepājā. Arī pamatskolas hakatona dalībniekiem būs iespēja izmantot 3D printerus savu maketu gatavošanā.

Gints Reķēns no Liepājas Biznesa inkubatora kafejnīcas klausītājiem pastāstīja par to, kas ir biznesa inkubators, ko dara Liepājas biznesa inkubators. Neliela diskusija izvērtās par to, kas ir inovācija un noslēgumā kafejnīcas dalībnieki iepazinās ar Liepājas inovatīvajiem uzņēmumiem, kuri ne visi darbojas IKT nozarē. 

14. oktobrī kafejnīca bija veltīta Liepājai, dizainam un jaunām idejām. Pirmajā daļā Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas pasniedzējs Ivars Pilips-Matisons iepazīstināja klausītājus ar dizaina jēdzienu, vairāk pastāstot un ar piemēriem demonstrējot funkcionālo dizainu Liepājā. Tika analizēti labie un ne tik labie piemēri, lai klausītājiem, kuri būs arī hakatona dalībnieki, veidotos priekšstats, par sava objekta funkcionalitāti un rastos idejas par tā izskatu un novietojumu un funkcijām. Prezentācija šeit.

Kafejnīcas otrajā daļā Liepājas Būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls apkopoja foruma 1. posmā pirmsskolas un sākumskolas skolēnu radītās idejas, vēršot uzmanību uz to iesējām īstenoties. Interesantākais, ka bērni ir ieraudzījuši to, kas tiek plānots pilsētā, kas jau tiek attīstīts un par ko sapņo arī pilsētplānotāji. Tas nozīmē, ka forumā radītās un izstrādātās idejas, dod iedvesmu pilsētplānotājiem, izglīto jauniešus un veido pilsētu draudzīgāku cilvēkiem. Prezentācija šeit.

Foruma kafejnīca ir neformāls izglītojošs pasākums skolotājiem un citiem interesentiem, kas notiek līdztekus skolēnu aktivitātēm ZOOm vidē.

 

Foruma 2. posma plānotās aktivitātes

Liepājas jauniešu foruma 2. posms notiks 2021. gada oktobrī. Dalībnieki būs pamatskolas skolēnu un skolotāju komandas. Viņu darba uzdevums – izmantojot martā un aprīlī radītās idejas (Ideju banka), izveidot viena Liepājas publiskās vides objekta telpisku modeli. Jauniešu darbs notiks oktobra pēdējās nedēļās, tas tiks organizēts hakatona formātā, piedāvājot gan informatīvas, gan praktiskas nodarbības par modeļu veidošanu un savas idejas prezentēšanu.

Pirms jauniešu hakatona – oktobra pirmajā nedēļā – skolotājiem un citiem interesentiem tiks piedāvāta 3. Foruma kafejnīca. Tajā trīs atsevišķās nodarbībās attālinātā formātā runāsim par jaunajām tehnoloģijām pilsētplānošanā un pilsētvidē.

Detalizēta informācija par 2. posma aktivitātēm būs pieejama līdz septembra beigām.

 

2. Foruma kafejnīca. 2021. gada maijs

2021. gada 10., 12., 14. maijā ZOOM vietnē notika sarunas par ilgtspējīgu pilsētu.

10. maija nodarbībā plānota saruna par ilgtspējības jēdzienu – ko būtu vērts no pagājušā gadsimta paņemt līdzi nākotnē. Piesakoties, dalībnieki nosauks savas pagātnes lietas, ko gribētu atjaunot. Otrajā daļā par Cēsu pilsētas pieredzi ilgtspējīgas pilsētas veidošanā stāstīs liepājnieks Atis Egliņš-Eglītis. Varbūt arī Liepājas (un citu pilsētu) ceļš ir līdzīgs? Cēsu pilsētas virzību pa ilgtspējīgas attīstības ceļu nodrošina līdzīgi domājošu domubiedru kopīgs darbs, balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem – resursu taupīšana, dažādība un decentralizācija. Lai uzlabotu jebkura pakalpojuma kvalitāti ir vērts ieviest 3K principu – kompetence, konsekvence, komunikācija.

12. maija nodarbībā spriedīsim, kas ir aprites ekonomika. Vai tas ir līdzīgs ar zaļo ekonomiku? Vai šajos principos ir kaut kas no zero waste kustības? Vai mazāk atkritumu ir tikpat labi kā nemaz atkritumu? Par vides izglītības aktivitātēm stāstīs arī uzņēmuma Liepājas RAS speciāliste Laima Lapiņa. Viens no izaicinājumiem, lai mazinātu cilvēku ietekmi uz vidi un izvairītos no resursu nepietiekamības, ir aprites ekonomika. Vienā teikumā tas nozīmē kaskādes veida ekonomiku, kur viena procesa atkritumi ir cita procesa izejviela. Tas iekļauj arī resursu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi. Arī par to, ka lielā mērā aprites ekonomikas ieviešana ir politiskās gribas izpausme un lobija darbs, stāstīja Vide un reģionālās attīstības ministrijas eksperte Ērika Lagzdiņa.

14. maija nodarbība būs veltīta dārziem pilsētā. Nedaudz ieskatīsimies pasaules pilsētu dārzos. Iepazīsimies ar Liepājas kopienas dārza veidošanos, par ko pastāstīs biedrības RadiVidiPats projekta vadītāja Ilze More. Par Zilā karoga kustību un vides izglītības aktivitātēm Liepājā stāstīs Zilā karoga kustības Latvijas  koordinators Jānis Ulme un Liepājas Domes vides daļas eksperte Diāna Stendzeniece. Pasaules dārzi, to dažādie veidi un nozīme pilsētā, Liepājas kopienas dārzs, vides izglītības aktivitātes Zilā karoga kustības ietvaros Latvijā un Liepājā. Iespēja realizēt savu ideju par dabas “ievešanu” pilsētā ir Liepājas Novada fonda jaunais projektu konkurss “Daba pilsētā”

Foruma pirmajā posmā saņemtie bērnu radošie darbi par nākotnes Liepāju ir iedvesmojuši Liepājas Novada fonda nākošo projektu konkursu “Daba pilsētā”. Informācija par projektu konkursu sadaļā “Programmas”/”Atbalsts apkaimei”. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam.

 

Foruma 1. posms. 2021. gada aprīlis

No sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir saņemti radošie darbi, kas izstādē aizņēmuši BJC filiāles “Vaduguns” pirmā stāva gaiteni. Modeļi, zīmējumi, apraksti, video, prezentācijas.. Kopā vairāk kā 150 darbi, kuros jaunākā vecuma skolēni parāda savu sapņus par to, kāda varētu būt viņu dzimtā pilsēta pēc 10 gadiem. idejas ir daudzveidīgas, radošas, interesantas un aizraujošas. Par Liepājas ezera krastu, par Karostu, par Zaļo birzi, par atpūtas laukumiem, par muzejiem, par pilsētas nākotni..

Darbu novērtējumu sniegs Liepājas Būvvaldes pilsētplānošanas speciālisti. Liepājas Izglītības pārvaldes pateicības saņems visu skolu un bērnudārzu direktori. Katrs dalībnieks saņems dāvaniņu no Liepājas Novada fonda, kas atgādinās par piedalīšanos šajā notikumā.

Jau 10., 12. un 14. maijā notiks 2. Foruma kafejnīca par ilgtspējīgu pilsētu.

Pagaidām izpētām bērnu redzējumu par savu pilsētu. “Mēs esam Liepājas nākotne” – saka sākumskolas audzēkņi.

 

Foruma 1. posms. 2021. gada marts

2021. gada martā Liepājas izglītības iestādēs notiek radošuma nedēļa. Šogad sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi veido radošos darbus par savu pilsētu. Viņiem dotais uzdevums – Kādu Tu gribi redzēt Liepāju pēc 10 gadiem?

Līdz 19. martam uz Izglītības pārvaldi atceļoja 1. – 6. klašu skolēnu darbi no vairāk kā 40 klasēm. Maketi, zīmējumi un video rāda skolēnu idejas par nākotnes Liepāju. Līdz marta beigām šiem darbiem pievienosies pirmsskolas audzēkņu darbi. Būvvaldes pilsētplānotāji jau gaida iespēju iepazīties ar skolēnu radīto. Pēc visu darbu izvērtējuma, BJC filiālē “Vaduguns” tiks ierīkota izstāde.

Visi skolēnu radošie darbi nonāks virtuālajā vietnē “Ideju banka”, lai tie būtu pieejami citu foruma posmu dalībniekiem. 

Foruma nākošais darbs – izveidot foruma logo, kam iedvesmu sniegs jaunāko skolēnu darbi.

 

1. Foruma kafejnīca. 2021. gada februāris

2021. gada 8., 10. un 12.  februārī ZOOM vietnē tikās vairāk kā 60 skolotāji, lai sarunās par Liepāju, arhitektūru, ekosistēmu pakalpojumiem, mentālajām kartēm, puķu dobēm pilsētā, sadarbību ar bērniem, mācīšanos kopā ar skolēniem, Liepājas nākotni, atklātu Liepājas jauniešu foruma darbību.

8. februāra nodarbībā Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže un Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Jankovska iepazīstināja dalībniekus ar foruma norisi un mērķiem. Arhitekts Oto Ozols runāja par to, kā pilsētu padarīt cilvēkiem draudzīgāku, kā mainās pilsētplānošana, kādi elementi padara pilsētu cilvēciskāku un mājīgāku. Svarīgāks nosacījums par cilvēku daudzumu pilsētā ir tas, ko cilvēki dara  – cik bieži  ir iespējams satikties, sarunāties, kādi pasākumi notiek pilsētā, kādā līmenī attiecībā pret cilvēkiem izvietoti dažādi pilsētvides objekti. Šajā reizē skolotāji saņēma mājas darbu – Būvvaldes pilsētplānotāja Anete Bērziņa iepazīstināja klausītājus ar mentālās kartes konceptu un lūdza katru mājās izveidot savu mentālo karti, kas attēlo viņu ceļu no mājām līdz darbam.

10. februāra nodarbība sākās ar mājas darba analīzi. Skolotāju veidotās mentālās kartes uzskatāmi parādīja gan skaistās, gan problemātiskās vietas mūsu pilsētā. Liepājas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs savā prezentācijā runāja par to, ka foruma mērķa sasniegšanai svarīgi ir nevis mācīt skolēniem, kāda ir pilsēta, bet, darbojoties kopā ar bērniem,  pētīt un domāt, kādā pilsētā mēs vēlamies dzīvot. Programmas “Skolnieks pētnieks pilsētnieks” koordinatore Liene Gaujeniete informēja skolotājus par iespējām sadarboties ar arhitektiem, lai iepazīstinātu skolēnus ar principiem, kā veidot cilvēkiem draudzīgu pilsētvidi.

12. februāra nodarbībā plašākā saruna bija par ekosistēmu pakalpojumiem pilsētā. Dabiskās ekosistēmas nodrošina daudzus ikdienas procesus, kā arī ļauj cilvēkiem justies labi un droši. Piemēram, koki veido mikroklimatu pilsētā, aizsargā pret gaisa piesārņojumu, jebkuri augi veido jebkuras pilsētas seju un dzīves vidi cilvēkiem. Diskusijas gaitā radās interesantas idejas, kā mācīt skolēniem par augiem, par atbildību, par līdzdalību un sadarbību. Arī Dabas mājas nodarbību vadītājas Justīnes Rusakovas stāsts zināmā mērā bija saistīts ar ekosistēmām – viņa informēja par QR kodu izmantošanu mācību procesā. Noslēgumā Gita Paspārne vadīja nelielu meditāciju, kas it kā saistīja šo brīdi ar nākotni un rosināja katru sajust skaistāko, kas ir Liepājā.

Pasākums ir devis iedvesmu un ierosmi skolotājiem, kuri jau martā radošuma nedēļas laikā kopā ar saviem pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem domās par savu pilsētu, tās nākotni un veidos savus radošos darbus par to, kādu mēs gribam redzēt savu Liepāju.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49