Liepājas jauniešu forums "Mana nākotnes pilsēta"

Jauniešu forums ir līdzdalības pasākums, kurā idejas par nākotnes risinājumiem Liepājā, rada un attīsta dažādu vecumu jaunieši.

Sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi veido radošos darbus par pilsētvidi nākotnē.

Pamatskolas posma skolēnu komandas divu dienu hakatonā, papildinot un pilnveidojot pirmajā posmā radītos darbus, izstrādā projekta  nepieciešamības pamatojumu un veido savu ideju 3D modeļus.

Vidusskolas posma jauktas jauniešu komandas 3 dienu hakatonā pilnveido otrajā posmā uzsāktos projektus, izstrādājot to realizācijas plānu un veidojot video vizualizāciju.

Noslēguma pasākumā piedalās visu posmu dalībnieki un Būvvaldes žūrija izvērtē radītos attīstības projektus.

Līdztekus jauniešu aktivitātēm notiek neformālas izglītojošas liepājnieku tikšanās “Foruma kafejnīcā”, lai kopīgi mācītos, diskutētu un piedalītos Liepājas nākotnes radīšanā.

Visas Forumā radītās idejas dalībniekiem ir pieejamas “Ideju bankā”.

Forumu organizē Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas Būvvaldi, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Universitāti, Liepājas Jauniešu māju.

Otrā jauniešu foruma 2022./23. mācību gada foruma atbalstītājs Liepājas SEZ pārvalde

 

AICINĀJUMS PIETEIKTIES skolotājus kursiem un jauniešus hakatonam

3. posma hakatons notiks 2024. gada 20. – 22.martam. Hakatonā piedalīsies jauktas jauniešu komandas. Aicinām jauniešus pieteikties!

Lai vadītu skolēnu komandas 2. un 3. posma hakatonos, aicinām skolotājus pieteikties 6. stundu tālākizglītības kursiem 15. februārī pulksten 10.00 – 16.00.

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 3. foruma "Mana Liepājas bibliotēka" BALSOŠANA par 1. posma darbiem

Balsojot par bērnu radošajiem darbiem, jaunās bibliotēkas veidotājiem nododam ziņu, kuras idejas, Jums liekas interesantākās un kuras patiešām ir jārealizē!  Balsošanas notiek šeit – konkurss.lnf.lv

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 3. foruma "Mana Liepājas bibliotēka" 1. posms

 

Liepājas Jauniešu trešā foruma 1. posms šogad notiek divās vecuma grupās – no 16. oktobra līdz 20. oktobrim darbojas 1. – 3. klašu skolēni, bet līdz 27. oktobrim radošos darbus veido pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem. Top radošie darbi par tēmu “Ko es gribētu darīt bibliotēkā”.

Katru no 22 izglītības iestādēm apmeklēs foruma žūrija, kopā ar skolēniem izvērtēs paveikto. Katra dalībnieku grupa (klase vai bērnudārza grupiņa) saņems dāvaniņu. Žūrija kopā ar dalībniekiem arī izvēlēsies interesantākos darbus, kuri visiem liepājniekiem būs skatāmi izstādē TC Kurzeme 3. stāvā no 3. novembra līdz 3. decembrim.

Visi 1. posmā izveidotie radošie darbi būs apskatāmi un tiks izmantoti turpmākajā foruma darbā sadaļā IDEJU BANKA.

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 3. foruma "Mana Liepājas bibliotēka" skolotāju hakatons

 Šajā gadā skolotājiem, kuru audzēkņi piedalīsies forumā, bija iespēja pašiem piedalīties hakatonā – gūt ieskatu tēmā. Kopā ar Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktores vietnieci attīstības jautājumos Silvu Vucenu apsprieda, kādas ir bibliotēkas funkcijas un nozīme mūsdienās, kā mainās bibliotēkas funkcijas un kā tās realizējas saistībā ar ANO ilgtspējas mērķiem. (prezentācija šeit). Kopā ar Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas teātra mākslas skolotāju Sandru Okuņevu skolotāji izspēlēja etīdes par to, kas var notikt bibliotēkā. Diskusijās skolotāji apsprieda Liepājas bibliotēkas plusus un mīnusus un kā tos varētu mainīt.

Noslēgumā klātesošie skolotāji vienojās par to, kā tiks formulēts jautājums skolēniem. 1. un 2. posma dalībnieki veidos radošos darbus un projektus par tēmu “Ko es gribētu darīt bibliotēkā”.

 

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 3. forums "Mana Liepājas bibliotēka" ir sācies!

 

Liepājas Jauniešu trešais forums ir sācies! Līdz 2023. gada 5. oktobrim tiek gaidīti skolotāju pieteikumi. Aicināti pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji, kuri ir gatavi kopā ar saviem audzēkņiem piedalīties 1. un 2. posmā.  saite, lai aizpildītu pieteikuma anketu https://forms.gle/Qjhn9rz3fJXcCBDF9 

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad 1. posmā mazākie Liepājas skolēni veidos radošos darbus par tēmu “Mana bibliotēka”. 2. posma hakatons notiks 2024. gada 7. un 8. martā. 

Lai palīdzētu skolotājiem sagatavoties kopīgam darbam ar saviem skolēniem par tēmu bibliotēka, 12. oktobrī notiks hakatons skolotājiem, kurā būs iespēja uzzināt ko nozīmē bibliotēku ilgtspēja un padomāt, kādi procesi un kādas situācijas notiek bibliotēkā. Skolotājiem būs iespēja pašiem izveidot savu projektu “Mana bibliotēka”.

Šajā gadā forumā piedalīsies arī ukraiņu skolēni, kuri dzīvo un mācās Liepājā. Pirms foruma viņiem ir iespēja iepazīties vienam ar otru un padomāt par to, kas un kā notiek bibliotēkā. Projektu “Trešā Liepājas jauniešu foruma Prologs “Bibliotēka un informācija”” atbalsta Liepājas valsts. Projekta laikā ukraiņu skolēni piedalīsies ukraiņu dzejas dienā, brauks ekskursijā uz Ventspils bibliotēkām un piedalīsies radošajās darbnīcās par grāmatām un norisēm bibliotēkā.

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 3. forums. Mana Liepājas bibliotēka

 

Arī šajā, 2023./24. mācību gadā notiks Liepājas jauniešu forums. Jau trešais. Šoreiz tēma ir Liepājas jaunā bibliotēka.

Foruma norisē būs vairāki jaunumi. Pirmkārt, foruma norisē piedalīsies arī Liepājas ukraiņu jaunieši. Lai palīdzētu viņiem iekļauties forumā, notiks Foruma prologa aktivitātes – ukraiņu dzejas diena, ekskursija uz Ventspili, praktiskās nodarbības par informācijas ieguvi, lietošanu un bibliotēku nozīmi. Prologa aktivitātes tiks organizētas ar Latvijas valsts atbalstu programmā “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve,  Ukrainas bērniem un jauniešiem”. Tajās piedalīsies 35 ukraiņu jaunieši kopā ar latviešu jauniešiem.

Otrkārt, 1. posma darbus digitalizēs bērnudārzu un sākumskolu skolotāji, lai katram darba tiktu pievienots gan apraksts, gan darba autors.

Treškārt, oktobrī notiks skolotāju hakatons, lai paši pedagogi varētu pārbaudīt gan darbā izmantojamās metodes, gan iegūt papildus informāciju par bibliotēkām, kas plašākā nozīmē ir stāsts par informācijas ieguvi, izmantošanu, informācijas veidiem.

Arī šogad Liepājas jauniešu forums notiks sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, Liepājas izglītības pārvaldi, Liepājas Būvvaldi un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks! Svarīgākais partneris 2023. gada forumam ir Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka.

Liepājas jauniešu 2. foruma hakatoni. Vidusskolas posma hakatona rezultāti

Liepājas jauniešu otrā foruma vidusskolas posma hakatons notika no 2023. gada 22. marta līdz 24. martam.

Hakatonā piedalījās 4 komandas, kuru kodētie nosaukumi ir MAS, LAK, JAUKTIE un PaSaDa. Tās ir 12 meitenes no Liepājas Valsts tehnikuma, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas Kalpaka 15. vidusskolas. Izmantojot pamatskolas un arī sākumskolas skolēnu darbus, katra komanda attīstīja idejas par Liepājas Metalurga industriālajām būvēm. Visi projekti bija veltīti izklaides objektu attīstībai, kas līdztekus veic arī ekoloģisko funkciju un izglītojošu vai pētniecisku funkciju.  Liepājas SEZ pārvaldes simpātiju balvu saņēma komandas LAK projekts par Jaunliepājas atrakciju parku. 

Komandas LAK projekta prezentācija “Jaunliepājas atrakciju parks”

Komandas MAS projekta prezentācija “Vītene”

Komandas JAUKTIE projekta prezentācija “Trīs masti”

Komandas PaSaDa projekta prezentācija “Metalurga metāllūžņu ceha atjaunošana “

 

Hakatona norisi nodrošināja Liepājas Universitāte, piedāvājot telpas komandu darbam. 22. martā pirms hakatona pašvaldības vīziju par Liepājas Metalurgu dalībniekiem pastāstīja Liepājas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs. 23. martā komandām bija pieejamas attālinātas konsultācijas par dažādiem ilgtspējīgiem risinājumiem ar LKKF vadītāju Daci Bluķi un LiepU lektori Lilitu Ābeli.

Žūrijas komisija: 

 1. Uldis Hmieļevskis (Liepājas SEZ pārvaldnieks)
 2. Salvis Roga (Liepājas pilsētas vicemērs)
 3. Baiba Bolšteina (Liepājas Izglītības pārvaldes pedagoģijas nodaļas vadītāja)
 4. Anete Bērziņa (neatkarīga eksperte)
 5. Gita Paspārne (Liepājas Novada fonda valdes locekle)

Pēc hakatona, spītējot lietum, otrā un trešā posma dalībnieki piedalījās ekskursijā pa Liepājas Metalurga teritoriju, baudīja karstu zupu, smalkmaizītes un tēju. Lietus un vējš netraucēja siltai un draudzīgai gaisotnei. Jo drīz būs arī trešais Liepājas jauniešu forums

 Paldies par sadarbību

Liepājas SEZ pārvaldei, Liepājas izglītības pārvaldei, Liepājas Būvvaldei un nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks!

Liepājas jauniešu 2. foruma hakatoni. Pamatskolas posma hakatona rezultāti

Liepājas jauniešu otrā foruma pamatskolas posma hakatons notika 2023. gada 28. februārī un 1. martā.

Hakatonā piedalījās 7 komandas no DALP5. vidusskolas, Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 3. pamatskolas un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas. Ievada pasākumā , kas notika 28. februārī pulksten 10.00 Dārza ielā 4/8 LIAA Biznesa inkubatorā uzrunu teica Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, iedrošinot jauniešus ļautie radošumam un radīt idejas, kas nestu labumu gan Liepājai, gan visai Latvijai. lai palīdzētu jauniešiem veikt uzdevumu – izveidot kāda objekta virtuālu vai materiālu modeli un tā funkcijas aprakstu, kā arī veiksmīgi prezentētu savu projektu, Aiga Jaunskalže vadīja nodarbību par dizaina domāšanas soļiem. Dalībnieki veica arī vairākus praktiskus uzdevumus.

1. martā pulksten 15.00 Biznesa inkubatora telpās visas septiņas hakatona komandas bija gatavas prezentēt  savas idejas. Viņus uzklausīja žūrijas komisija: 

 1. Evita Pērkone (Liepājas SEZ komercdarbības atbalsta daļas vadītāja)
 2. Uģis Kaugurs (Liepājas pilsētas galvenais arhitekts)
 3. Andra Krasavina (Liepājas Izglītības pārvaldes digitālo tehnoloģiju nodaļas vadītāja)
 4. Anete Bērziņa (neatkarīga eksperte)
 5. Juta Birzniece (“Radošuma pils” lektore)
 6. Vita Liepiņa (LIAA Biznesa inkubatora vadītāja) 

Liepājas SEZ pārvaldes simpātiju balvu saņēma Liepājas J. Čakstes 10. vidusskolas komanda par projektu “Trīs skursteņi – trīs  masti”.

Balvas par piedalīšanos saņēma visas komandas – piedzīvojumu Liepājas Metalurgā 24. martā pulksten 17.00

 

Raiņa 6.  vidusskolas komandas prezentācija par Jaunliepājas atrakciju parku

Liepājas Valsts 1.  ģimnāzijas komandas prezentācija par kafejnīcu un ziedu veikalu

J. Čakstes Liepājas  10. vidusskolas komandas prezentācija “Trīs skursteņi – trīs masti”

DALP 5. vidusskolas komandas prezentācija par nākotnes pilsētu

DALP 5. vidusskolas komandas prezentācija par angāra pārveidi

Liepājas 3. pamatskolas komandas prezentācija par akvaparka izveidi

DALP 5. vidusskolas 7.a klases komandas prezentācija par bunkura pārveidi

 Vidusskolas hakatons notiks no 22.marta līdz 24. martam. Aicināti pieteikties 10.-11. klašu skolēni, profesionāli tehnisko mācību iestāžu 1.-3. kursu audzēkņi un augstskolu 1. – 3. kursu studenti. Pieteikšanās saite    Vidusskolas hakatona dalībnieki tiekas kopīgā ievada pasākumā 22. martā pulksten 10.00  …. (vieta tiek precizēta). Hakatona noslēgums 24. martā pulksten 15.00  … (vieta tiek precizēta)

Katrs dalībnieks pilnu informāciju par hakatonu norisi saņems pēc pieteikšanās.

Pirmā foruma posma radošie darbi apskatāmi sadaļā IDEJU BANKA

 

 

 

 

Liepājas jauniešu 2. foruma hakatoni. Pieteikšanās sākusies!

Liepājas 2. jauniešu foruma darbība turpinās – izsludināta pieteikšanās ideju hakatoniem.

Liepājas jauniešu 2. foruma mērķis ir radīt idejas, kā pārveidot un dot otru dzīvi bijušā Liepājas Metalurga industriālajām būvēm. Foruma moto – kas vēl varētu būt šis industriālais milzis? Foruma uzdevums – radīt idejas par bijušā Liepājas Metalurga objektiem kā : 

 • Potenciālu paplašinātās realitātes objektu
 • Vides dizaina objektu
 • Objektu ar jaunu pielietojumu
 • Dabas vidē integrētu objektu

Izmantojot sākumskolas skolēnu radītās idejas par piecu Liepājas Metalurga objektu pārveidošanas iespējām, pamatskolas skolēni hakatonā izstrādās digitālus vai materiālus objektu modeļus un to funkciju pamatojumu. Savukārt vidusskolas audzēkņi, papildinot un attīstot idejas, izstrādās un prezentēs objektu video vizualizāciju un to realizācijas plānu.

Līdz 2023. gada 20. martam aicinām pieteikties vidusskolas ideju hakatonu dalībniekus:

Vidusskolas hakatons notiks no 22.marta līdz 24. martam. Aicināti pieteikties 10.-11. klašu skolēni, profesionāli tehnisko mācību iestāžu 1.-3. kursu audzēkņi un augstskolu 1. – 3. kursu studenti. Pieteikšanās saite    Vidusskolas hakatona dalībnieki tiekas kopīgā ievada pasākumā 22. martā pulksten 10.00  LIAA Biznesa inkubatorā Dārza ielā 4/8. Hakatona noslēgums 24. martā pulksten 15.00 LIAA BIznesa inkubatorā Dārza ielā 4/8

Katrs dalībnieks pilnu informāciju par hakatonu norisi saņems pēc pieteikšanās.

Pirmā foruma posma radošie darbi apskatāmi sadaļā IDEJU BANKA

 

 

 

 

Liepājas jauniešu 2. foruma jauniešu pētījumu un projektu darbu konkurss

 Sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi tiek izsludināts jauniešu pētījumu un projektu darbu konkurss par idejām, kā attīstīt un uzlabot uzņēmējdarbības vidi Liepājas pilsētā. Nolikumu skatīt šeit.

 Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo un speciālo vidējo mācību iestāžu jaunieši, kuri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus vai pētījumus kursa “Projektu darbs” ietvaros. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par uzņēmējdarbības un ekonomikas nozīmi sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā, attīstot jauniešu pētnieciskās un sadarbības prasmes.

Konkurss notiks divos posmos. 

1. posma laikā – līdz 2022. gada 15. decembrim e-pastā liepajasfonds@gmail.com jāiesūta sava pētījuma idejas pieteikums, tādējādi apstiprinot savu līdzdalību konkursā.

2. posmā – līdz 2023. gadam 15. martam jāizstrādā savs pētījums atbilstoši skolas aktuālajam pētniecisko darbu nolikumam. Pētījuma veikšanas procesā būs iespējams saņemt konsultācijas par konkrētu uzņēmumu darbību un speciālās ekonomiskās zonas darbību Liepājā, sazinoties e-pastā liga@lsez.lv 

Konkursa lasījumi notiks 2023. gada 20. martā.

Tiks piešķirtas trīs naudas balvas –  200,00; 150,00 un 100,00 EUR apmērā

 

Liepājas jauniešu 2. foruma pirmais posms 2022. gada oktobris

 2022. gada oktobrī 11 pirmsskolas un sākumskolas mācību iestāžu audzēkņi uzsāka jauniešu foruma darbu. Izmantojot skolotāju piedāvātos bijušā Liepājas Metalurga industriālo ēku attēlus un videomateriālus, skolēni veidoja radošos darbus par to, kas šīs ēkas varētu būt mūsdienās. Skolēni domāja par šo objektu iekļaušanos dabā, pārveidi par apskates objektiem vai to izmantošanu pilnīgi citiem mērķiem kā līdz šim.

Visu skolēnu darbu izstādes tika izveidotas katrā skolā, kur tās apmeklēja Liepājas SEZ pārvaldes un Liepājas Būvvaldes pārstāvji. Katram foruma dalībniekam bija iespēja izstāstīt savu ideju pilsētas galvenajam arhitektam Uģim Kauguram.

Kopīgi izvēlēto interesantāko darbu izstāde līdz 2023. gada 5. janvārim ir apskatāmi TN Kurzeme 3. stāvā.

Līdztekus notiek visu radošo darbu digitalizācija, lai papildinātu Foruma Ideju banku. Izmantojot šos darbus 2. un 3. posmā pamatskolas un vidusskolas jaunieši turpinās attīstīt idejas par to, kas vēl varētu būt Liepājas Metalurga industriālie milži.

Paldies par sadarbību Liepājas SEZ pārvaldei, Liepājas Izglītības pārvaldei, Liepājas Būvvaldei.

 

Liepājas jauniešu 2. forums. 2022./23. gads

 2022. gada oktobrī darbu uzsācis 2. Liepājas jauniešu forums sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi. Foruma laikā jaunieši radīs un attīstīt idejas par bijušā Liepājas Metalurga teritorijā esošo industriālo būvju otro dzīvi. Forums sākās 11. oktobrī ar iesaistīto skolotāju ekskursiju Liepājas Metalurga teritorijā, lai iepazītos ar objektiem, kurus piedāvāt skolēniem. Liepājas SEZ pārvaldes pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis iepazīstināja skolotājus ar šīs teritorijas vēsturi un nākotnes plāniem.  Savukārt 13. oktobrī foruma kafejnīcā pilsētas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs pastāstīja skolotājiem, kā bijušās industriālās būves tiek izmantotas citur pasaulē. Savukārt DALP5. vidusskolas skolotāja Juta Birzniece rosināja skolotājus izmantot dažādas radošās domāšanas tehnikas, lai ļautu skolēniem fantazēt un radīt patiešām nebijušas idejas.

No 17. oktobra līdz 4. novembrim sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi veidos radošos darbus par objektiem, kuri šobrīd vientuļi gaida savu iekļaušanos plānos, kas ir apstiprināti šis teritorijas detālplānā. Savu līdzdalību pieteikušas 24 skolēnu komandas. Viņu radošos darbu izvērtēs SEZ un Būvvaldes eksperti. Pēc tam labākie darbi būs apskatāmi kopējā izstādē TN Kurzeme.

Līdz nākošā gada janvārim visi radošie darbi tiks digitalizēti un būs pieejami Ideju bankā.

2023. gada februārī darbu uzsāks pamatskolas un vidusskolas skolēni, kuri hakatonos veidos atsevišķu ideju telpiskos modeļus un video vizuaļizāciju, kā arī šo projektu pamatojumus un realizācijas iespējas.

Jauniešu forums ir kļuvis par regulāru jauniešu līdzdalības pasākumu, kas dod iespēju dažādu vecumu jauniešiem piedalīties savas pilsētas plānošanā un attīstībā. Jauniešu idejas var palīdzēt šī brīža pilsētas plānotājiem. Līdzdarbojoties savas pilsētas attīstībā skolas laikā, veidojas atbildīgu un līdzdalīgu pilsoņu paaudze.

Paldies par sadarbību Liepājas SEZ pārvaldei, Liepājas Izglītības pārvaldei, Liepājas Būvvaldei.

 

Jauniešu foruma 3. posma komandu veidotās prezentācijas

 

1. projekts – Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 7. klases skolēnu izstrādātais projekts par āra slidotavu un kafejnīcu Zvejnieku alejā. 3. posmā projekts attīstīts par Āra skrituļslidošanas halli.

2. projekts – O. Kalpaka 15. vidusskolas 9. klases skolēnu izstrādātais projekts par Tautas centru Kārklu ielā. 3. posmā attīstīta Apkaimes centra ideja un saturs slimnīcas rajonā.

3. projekts – 3. pamatskolas skolēnu izstrādātais projekts par 3. pamatskolas ēku. 3. posmā attīstīta sapņu skolas ēka un aktivitātes, kas varētu veidot Karostas mikrorajonā esošo skolu par pievilcīgu vidi skolēniem un apkaimes iedzīvotājiem.

4. projekts – Liedaga vidusskolas skolēnu izstrādātais projekts par ģimeņu atpūtas centru līdzās veikalam Promo. 3. posmā attīstīts par ģimeņu atpūtas centru “Family cell”, kurā ģimenēm ar bērniem būtu iespējams atpūsties un kopā pavadīt laiku.

 

 

Jauniešu foruma 3. posms 2022. gada 23. - 25.maijs

Liepājas jauniešu foruma 3. posms notika 2022. gada 23., 24., 25. maijā.

Jauniešu foruma 3. posmā piedalījās 4 komandas. Katrā no tām darbojās vispārizglītojošo skolu 10. klases skolēni, Liepājas Universitātes studenti, Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi un RTU studenti. Komandu uzdevums bija izveidot pamatskolas skolēnu izveidoto objektu nepieciešamības pamatojumu, izmantojamos materiālus un tehnoloģijas un ieviešanas plānu. Komandu mentori – Vita Liepiņa no Liepājas Biznesa inkubatora, Anete Bērziņa no Liepājas Universitātes, Salvis Roga no Kurzemes Biznesa inkubatora un Zane Feldmane no biedrības Impact HUB – palīdzēja jauniešiem strukturēt darbu un izveidot gan objekta video vizualizāciju, gan prezentāciju.

23. maija dienas pirmajā daļā jaunieši iepazinās ar komandas biedriem un veicamo uzdevumu, izlozēja objektu. Lai gūtu iedvesmu un ierosmi veicamajam darbam, pie jauniešiem viesojās trīs lektori, lai sarunātos par ilgtspējas dimensijām:

ZIIC projektu vadītāja Laura Grundmane runāja par vides ilgtspēju un ES zaļo kursu, uzsverot, ka vienmēr jāizvērtē, kāda ir tehnoloģiju un materiālu ietekme, kā tos iegūstam un kā pēc lietošanas pārstrādājam.

Liepājas Domes deputāte Dace Bluķe ar jauniešiem diskutēja par sociālo ilgtspēju un sociālo iekļaušanu. Saruna rosināja jauniešu analizēt savu izstrādājamo objektu pieejamību un  to satura atbilstību mērķgrupai. Saruna lika jauniešiem aizdomāties par to, kas ir diskriminācija un vai paši esam to piedzīvojuši. Sociālā ilgtspēja ir būtisks sabiedrības attīstības aspekts.

Kurzemes Biznesa inkubatora vadītājs Salvis Roga ar jauniešiem runāja par ekonomiskās ilgtspējas dimensiju, analizējot naudas nozīmi jebkuras idejas attīstībā. Jo lai arī dažādi produkti mums ir pieejami bez maksas, kāds par to maksā. Ilgtspējīgas idejas attīstībā liela nozīme ir ieguldījuma un ieguvumu sabalansēšanai.

Pirms pusdienām, jaunieši kopā ar  RTU pirmsinkubācijas programmas IdeaLAB vadītāju Kristiānu Kārkliņu izmantojot ar dizaina domāšanas soļus izstrādāja sava objekta plānoto mērķauditoriju un saturu, kā arī mēģināja fokusēties uz noteiktu objekta elementu, kas tiks attīstīts.

24. un 25. maijā komandas darbojās – plānoja savu darbu, veica izpēti, analizēja plānošanas dokumentus un statistikas datus, veidoja objektu vizualizācijas un prezentācijas. Ciešā sadarbībā, izmantojot katrs savas stiprās puses, divu dienu darbā jaunieši iepazinās un sadraudzējās.

25. maijā pulksten 16.00 Liepājas Universitātes lielajā aulā katrs prezentēja savu veikumu. Žūrijas komisija – Liepājas Būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls, Liepājas arhitekte Elīna Boge, Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķe Baiba Bolšteina un skolotājs Jānis Rudzītis – atzinīgi novērtēja visu komandu darbus, atzīmējot, ka daļas un idejas no katra projekta ir iespējams realizēt konkrētajos pilsētas objektos. 

1. projekts – Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 7. klases skolēnu izstrādātais projekts par āra slidotavu un kafejnīcu Zvejnieku alejā. 3. posmā projekts attīstīts par Āra skrituļslidošanas halli.

2. projekts – O. Kalpaka 15. vidusskolas 9. klases skolēnu izstrādātais projekts par Tautas centru Kārklu ielā. 3. posmā attīstīta Apkaimes centra ideja un saturs slimnīcas rajonā.

3. projekts – 3. pamatskolas skolēnu izstrādātais projekts par 3. pamatskolas ēku. 3. posmā attīstīta sapņu skolas ēka un aktivitātes, kas varētu veidot Karostas mikrorajonā esošo skolu par pievilcīgu vidi skolēniem un apkaimes iedzīvotājiem.

4. projekts – Liedaga vidusskolas skolēnu izstrādātais projekts par ģimeņu atpūtas centru līdzās veikalam Promo. 3. posmā attīstīts par ģimeņu atpūtas centru “Family cell”, kurā ģimenēm ar bērniem būtu iespējams atpūsties un kopā pavadīt laiku.

Noslēguma pasākumā Jauniešu mājā visiem jauniešu foruma dalībniekiem bija iespēja piedalīties Rīgas PplayBack teātra izrādē, kas reizē bija iespēja paraudzīties uz sevi un paveikto forumā no malas. Balvu foruma 3. posma dalībniekiem organizē Liepājas Speciālā ekonomiskā zona – izbrauciens ar kuģīti pa Liepājas ostas akvatoriju. 

 

Pamatskolas skolēnu ideju hakatons 2022. gada 8.-9. martā

Liepājas jauniešu foruma 2. posms notika 2022. gada 8. un 9. martā.

Aizpildot pieteikuma anketu, pieteicās 10. komandas. Hakatonā piedalījās 4 no tām – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7.c klases komanda, Liepājas 3. pamatskolas komanda, Liepājas Liedaga vidusskolas komanda, Liepājas 3. pamatskolas komanda. 

Darba uzdevums – izmantojot martā un aprīlī sākumskolēnu radītās pilsētvides objektu idejas (Ideju banka), izveidot viena Liepājas publiskās vides objekta telpisku modeli.

Katrai komandai darbā palīdzēs mentori no Liepājas Valsts tehnikuma un Liepājas Mākslas mūzikas un dizaina vidusskolas. Līdz 25. oktobrim dalībnieki iepazīstas ar esošajām idejām un izvēlas to, kura tiks attīstīta hakatonā. 

Dalībnieki praktiski strādā savā skolā, un noteiktos laikos pieslēdzas ZOOM sesijām, lai piedalītos izglītojošās un informatīvās nodarbībās un ideju prezentēšanā.

8. martā izglītojošas nodarbības par modeļu veidošanu un sava darba prezentēšanu notika pulksten 10.00, 12.00, 13.00 un 15.00 

9. martā pulksten 13.00 notika galarezultāta prezentēšana ZOOM vidē. 

Žūrijas vērtējums tika sniegts par visiem prezentētajiem darbiem, piedzīvojumu balvas saņēma visi dalībnieki.

 

3. Foruma kafejnīca. 2021. gada oktobrī

2021. gada 12. un 14. oktobrī ZOOM vidē notika foruma kafejnīca, kas veltīta jaunajām tehnoloģijām pilsētā.

12. oktobrī Foruma kafejnīcas pirmajā daļā Latvijas universitātes pētniece Vaira Obuka pastāstīja par sapropeli (kas patiesībā ir ezera dūņas) un iespējām to izmantot kā saistvielu būvmateriālu ražošanā. Izmantojot šo plaši pieejamo materiālu, līdztekus tam, ka iegūstam netoksisku (atšķirībā no aldehīdu piesātinātajiem materiāliem) būvniecības un apdares materiālu, izmantojam ezeru tīrīšanā iegūtās dūņas, kas citādi papildinātu nebeidzamo atkritumu kalnu. Prezentācija šeit.

Kafejnīcas otrajā daļā Liepājas Valsts tehnikuma pasniedzējs Sergejs Sereda pastāstīja, kā rūpniecībā un būvniecībā izmantot 3D printerus, kā arī par to plašajā iespējām salīdzinoši viegli un taupot resursus, izgatavot detaļas visdažādākajā jomās – sākot no medicīnas un beidzot ar aviāciju. Viens no lielākajiem Baltijas uzņēmumiem, kur izmanto jaunākās paaudzes 3D printerus ir Baltic3D. Daļa ražotnes atrodas Liepājā. Arī pamatskolas hakatona dalībniekiem būs iespēja izmantot 3D printerus savu maketu gatavošanā.

Gints Reķēns no Liepājas Biznesa inkubatora kafejnīcas klausītājiem pastāstīja par to, kas ir biznesa inkubators, ko dara Liepājas biznesa inkubators. Neliela diskusija izvērtās par to, kas ir inovācija un noslēgumā kafejnīcas dalībnieki iepazinās ar Liepājas inovatīvajiem uzņēmumiem, kuri ne visi darbojas IKT nozarē. 

14. oktobrī kafejnīca bija veltīta Liepājai, dizainam un jaunām idejām. Pirmajā daļā Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas pasniedzējs Ivars Pilips-Matisons iepazīstināja klausītājus ar dizaina jēdzienu, vairāk pastāstot un ar piemēriem demonstrējot funkcionālo dizainu Liepājā. Tika analizēti labie un ne tik labie piemēri, lai klausītājiem, kuri būs arī hakatona dalībnieki, veidotos priekšstats, par sava objekta funkcionalitāti un rastos idejas par tā izskatu un novietojumu un funkcijām. Prezentācija šeit.

Kafejnīcas otrajā daļā Liepājas Būvvaldes vadītājs Arvīds Vitāls apkopoja foruma 1. posmā pirmsskolas un sākumskolas skolēnu radītās idejas, vēršot uzmanību uz to iesējām īstenoties. Interesantākais, ka bērni ir ieraudzījuši to, kas tiek plānots pilsētā, kas jau tiek attīstīts un par ko sapņo arī pilsētplānotāji. Tas nozīmē, ka forumā radītās un izstrādātās idejas, dod iedvesmu pilsētplānotājiem, izglīto jauniešus un veido pilsētu draudzīgāku cilvēkiem. Prezentācija šeit.

Foruma kafejnīca ir neformāls izglītojošs pasākums skolotājiem un citiem interesentiem, kas notiek līdztekus skolēnu aktivitātēm ZOOm vidē.

 

Foruma 2. posma plānotās aktivitātes

Liepājas jauniešu foruma 2. posms notiks 2021. gada oktobrī. Dalībnieki būs pamatskolas skolēnu un skolotāju komandas. Viņu darba uzdevums – izmantojot martā un aprīlī radītās idejas (Ideju banka), izveidot viena Liepājas publiskās vides objekta telpisku modeli. Jauniešu darbs notiks oktobra pēdējās nedēļās, tas tiks organizēts hakatona formātā, piedāvājot gan informatīvas, gan praktiskas nodarbības par modeļu veidošanu un savas idejas prezentēšanu.

Pirms jauniešu hakatona – oktobra pirmajā nedēļā – skolotājiem un citiem interesentiem tiks piedāvāta 3. Foruma kafejnīca. Tajā trīs atsevišķās nodarbībās attālinātā formātā runāsim par jaunajām tehnoloģijām pilsētplānošanā un pilsētvidē.

Detalizēta informācija par 2. posma aktivitātēm būs pieejama līdz septembra beigām.

 

2. Foruma kafejnīca. 2021. gada maijs

2021. gada 10., 12., 14. maijā ZOOM vietnē notika sarunas par ilgtspējīgu pilsētu.

10. maija nodarbībā plānota saruna par ilgtspējības jēdzienu – ko būtu vērts no pagājušā gadsimta paņemt līdzi nākotnē. Piesakoties, dalībnieki nosauks savas pagātnes lietas, ko gribētu atjaunot. Otrajā daļā par Cēsu pilsētas pieredzi ilgtspējīgas pilsētas veidošanā stāstīs liepājnieks Atis Egliņš-Eglītis. Varbūt arī Liepājas (un citu pilsētu) ceļš ir līdzīgs? Cēsu pilsētas virzību pa ilgtspējīgas attīstības ceļu nodrošina līdzīgi domājošu domubiedru kopīgs darbs, balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem – resursu taupīšana, dažādība un decentralizācija. Lai uzlabotu jebkura pakalpojuma kvalitāti ir vērts ieviest 3K principu – kompetence, konsekvence, komunikācija.

12. maija nodarbībā spriedīsim, kas ir aprites ekonomika. Vai tas ir līdzīgs ar zaļo ekonomiku? Vai šajos principos ir kaut kas no zero waste kustības? Vai mazāk atkritumu ir tikpat labi kā nemaz atkritumu? Par vides izglītības aktivitātēm stāstīs arī uzņēmuma Liepājas RAS speciāliste Laima Lapiņa. Viens no izaicinājumiem, lai mazinātu cilvēku ietekmi uz vidi un izvairītos no resursu nepietiekamības, ir aprites ekonomika. Vienā teikumā tas nozīmē kaskādes veida ekonomiku, kur viena procesa atkritumi ir cita procesa izejviela. Tas iekļauj arī resursu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi. Arī par to, ka lielā mērā aprites ekonomikas ieviešana ir politiskās gribas izpausme un lobija darbs, stāstīja Vide un reģionālās attīstības ministrijas eksperte Ērika Lagzdiņa.

14. maija nodarbība būs veltīta dārziem pilsētā. Nedaudz ieskatīsimies pasaules pilsētu dārzos. Iepazīsimies ar Liepājas kopienas dārza veidošanos, par ko pastāstīs biedrības RadiVidiPats projekta vadītāja Ilze More. Par Zilā karoga kustību un vides izglītības aktivitātēm Liepājā stāstīs Zilā karoga kustības Latvijas  koordinators Jānis Ulme un Liepājas Domes vides daļas eksperte Diāna Stendzeniece. Pasaules dārzi, to dažādie veidi un nozīme pilsētā, Liepājas kopienas dārzs, vides izglītības aktivitātes Zilā karoga kustības ietvaros Latvijā un Liepājā. Iespēja realizēt savu ideju par dabas “ievešanu” pilsētā ir Liepājas Novada fonda jaunais projektu konkurss “Daba pilsētā”

Foruma pirmajā posmā saņemtie bērnu radošie darbi par nākotnes Liepāju ir iedvesmojuši Liepājas Novada fonda nākošo projektu konkursu “Daba pilsētā”. Informācija par projektu konkursu sadaļā “Programmas”/”Atbalsts apkaimei”. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 15. jūnijam.

 

Foruma 1. posms. 2021. gada aprīlis

No sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir saņemti radošie darbi, kas izstādē aizņēmuši BJC filiāles “Vaduguns” pirmā stāva gaiteni. Modeļi, zīmējumi, apraksti, video, prezentācijas.. Kopā vairāk kā 150 darbi, kuros jaunākā vecuma skolēni parāda savu sapņus par to, kāda varētu būt viņu dzimtā pilsēta pēc 10 gadiem. idejas ir daudzveidīgas, radošas, interesantas un aizraujošas. Par Liepājas ezera krastu, par Karostu, par Zaļo birzi, par atpūtas laukumiem, par muzejiem, par pilsētas nākotni..

Darbu novērtējumu sniegs Liepājas Būvvaldes pilsētplānošanas speciālisti. Liepājas Izglītības pārvaldes pateicības saņems visu skolu un bērnudārzu direktori. Katrs dalībnieks saņems dāvaniņu no Liepājas Novada fonda, kas atgādinās par piedalīšanos šajā notikumā.

Jau 10., 12. un 14. maijā notiks 2. Foruma kafejnīca par ilgtspējīgu pilsētu.

Pagaidām izpētām bērnu redzējumu par savu pilsētu. “Mēs esam Liepājas nākotne” – saka sākumskolas audzēkņi.

 

Foruma 1. posms. 2021. gada marts

2021. gada martā Liepājas izglītības iestādēs notiek radošuma nedēļa. Šogad sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi veido radošos darbus par savu pilsētu. Viņiem dotais uzdevums – Kādu Tu gribi redzēt Liepāju pēc 10 gadiem?

Līdz 19. martam uz Izglītības pārvaldi atceļoja 1. – 6. klašu skolēnu darbi no vairāk kā 40 klasēm. Maketi, zīmējumi un video rāda skolēnu idejas par nākotnes Liepāju. Līdz marta beigām šiem darbiem pievienosies pirmsskolas audzēkņu darbi. Būvvaldes pilsētplānotāji jau gaida iespēju iepazīties ar skolēnu radīto. Pēc visu darbu izvērtējuma, BJC filiālē “Vaduguns” tiks ierīkota izstāde.

Visi skolēnu radošie darbi nonāks virtuālajā vietnē “Ideju banka”, lai tie būtu pieejami citu foruma posmu dalībniekiem. 

Foruma nākošais darbs – izveidot foruma logo, kam iedvesmu sniegs jaunāko skolēnu darbi.

 

1. Foruma kafejnīca. 2021. gada februāris

2021. gada 8., 10. un 12.  februārī ZOOM vietnē tikās vairāk kā 60 skolotāji, lai sarunās par Liepāju, arhitektūru, ekosistēmu pakalpojumiem, mentālajām kartēm, puķu dobēm pilsētā, sadarbību ar bērniem, mācīšanos kopā ar skolēniem, Liepājas nākotni, atklātu Liepājas jauniešu foruma darbību.

8. februāra nodarbībā Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže un Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Jankovska iepazīstināja dalībniekus ar foruma norisi un mērķiem. Arhitekts Oto Ozols runāja par to, kā pilsētu padarīt cilvēkiem draudzīgāku, kā mainās pilsētplānošana, kādi elementi padara pilsētu cilvēciskāku un mājīgāku. Svarīgāks nosacījums par cilvēku daudzumu pilsētā ir tas, ko cilvēki dara  – cik bieži  ir iespējams satikties, sarunāties, kādi pasākumi notiek pilsētā, kādā līmenī attiecībā pret cilvēkiem izvietoti dažādi pilsētvides objekti. Šajā reizē skolotāji saņēma mājas darbu – Būvvaldes pilsētplānotāja Anete Bērziņa iepazīstināja klausītājus ar mentālās kartes konceptu un lūdza katru mājās izveidot savu mentālo karti, kas attēlo viņu ceļu no mājām līdz darbam.

10. februāra nodarbība sākās ar mājas darba analīzi. Skolotāju veidotās mentālās kartes uzskatāmi parādīja gan skaistās, gan problemātiskās vietas mūsu pilsētā. Liepājas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs savā prezentācijā runāja par to, ka foruma mērķa sasniegšanai svarīgi ir nevis mācīt skolēniem, kāda ir pilsēta, bet, darbojoties kopā ar bērniem,  pētīt un domāt, kādā pilsētā mēs vēlamies dzīvot. Programmas “Skolnieks pētnieks pilsētnieks” koordinatore Liene Gaujeniete informēja skolotājus par iespējām sadarboties ar arhitektiem, lai iepazīstinātu skolēnus ar principiem, kā veidot cilvēkiem draudzīgu pilsētvidi.

12. februāra nodarbībā plašākā saruna bija par ekosistēmu pakalpojumiem pilsētā. Dabiskās ekosistēmas nodrošina daudzus ikdienas procesus, kā arī ļauj cilvēkiem justies labi un droši. Piemēram, koki veido mikroklimatu pilsētā, aizsargā pret gaisa piesārņojumu, jebkuri augi veido jebkuras pilsētas seju un dzīves vidi cilvēkiem. Diskusijas gaitā radās interesantas idejas, kā mācīt skolēniem par augiem, par atbildību, par līdzdalību un sadarbību. Arī Dabas mājas nodarbību vadītājas Justīnes Rusakovas stāsts zināmā mērā bija saistīts ar ekosistēmām – viņa informēja par QR kodu izmantošanu mācību procesā. Noslēgumā Gita Paspārne vadīja nelielu meditāciju, kas it kā saistīja šo brīdi ar nākotni un rosināja katru sajust skaistāko, kas ir Liepājā.

Pasākums ir devis iedvesmu un ierosmi skolotājiem, kuri jau martā radošuma nedēļas laikā kopā ar saviem pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem domās par savu pilsētu, tās nākotni un veidos savus radošos darbus par to, kādu mēs gribam redzēt savu Liepāju.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49