1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Liepājas Novada fonds ir vietējās labdarības organizācija, kuras darbības teritorija ir Liepājas pilsēta un apkārtējie novadi.

Kopienas fondi (Latvijā – novadu fondi) ir pasaulē pazīstams vietējās attīstības veicināšanas instruments, kas ar labiem panākumiem jau no 20. gadsimta sākuma darbojas vairāk kā 50 pasaules valstīs. Kopienas fondam raksturīgas vairākas īpatnības: 

  • kopienu fondiem ir plašs un visaptverošs mērķis – tie atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas dažādās jomās, kas veicina vietējo attīstību,
  • kopienu fondi veido neaizskaramo kapitālu, lai nodrošinātu finansu neatkarību un ilgtspējību. Neaizskaramais kapitāls ir naudas kopums, kas tiek apdomīgi ieguldīts finansu tirgū, lai no procentiem varētu atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas neatkarīgi no ziedojumiem.
  • mērķtiecīgs darbs ar ziedotājiem. Fonds piesaista dažādus ziedotājus, dažādiem mērķiem un ar dažāda apjoma ziedojumiem. Kopienas fondi sniedz pilnu servisu ziedotājiem līdzekļu apsaimniekošanā – projektu konkursu administrēšanā – iesniegto ideju izvērtēšanā, līdzekļu piešķiršanā, pārraudzībā un atskaišu sniegšanā ziedotājiem

Liepājas Novada fonda:

Misija

Dot iespēju katram liepājniekam būt labam savas kopienas pilsonim – ziedot savas zināšanas, idejas, līdzekļus savas pilsētas vai pagasta attīstībai, darboties savas apkārtnes labiekārtošanā un dzīves uzlabošanā

Vīzija

Būt par partneri ziedotājiem un sabiedrības iniciatīvu realizētājiem

Mērķis

Veicināt Liepājas novada dzīves vides kvalitātes uzlabošanos veicinot labdarību un iedzīvotāju līdzdalību. Fonda vērtības ir atbildība, sadarbība, labdarība, iniciatīva.

 Fonda darbības pamatu veido Liepājas pilsētas un rajona vajadzību un resursu karte, kuras veidošanā piedalās mikrorajonu un pagastu aktīvie iedzīvotāji. Karte uzrāda apkaimes problēmas, iespējamos risinājumus un resursus, kas nepieciešami un jau pieejami. Apkaimes (Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu) vajadzību un resursu karte tiek atjaunota Iedzīvotāju forumos. 1. Liepājas iedzīvotāju forums notika 2008. gadā. 2. forums notika 2012. gadā.

Kopš 2021. gada Liepājas Novada fonds organizē Liepājas jauniešu forumu “mana nākotnes pilsēta”, kas dos iespēju dažāda vecuma jauniešiem piedalīties savas pilsētas nākotnes veidošanā.

 

Liepājas Novada fondā ir apstiprinātas 4 programmas:

  • „Atbalsts apkaimei”
  • „Atbalsts īpašajiem bērniem”
  • „Atbalsts jauniešu iniciatīvām”
  • “Atbalsts skolotājiem” 

Lai ziedotu, izmantojiet rekvizītus:

Liepājas Novada fonds

reģ. Nr 40008117203

Luminor banka LV70RIKO0002013133741

  • Naudu tiešo ziedojumu formā. Tie var būt ziedojumi ar noteiktu mērķi vai vispārīgi ziedojumi
  • Naudu netiešā veidā, iegādājoties   labdarības kartītes Ziemassvētkos; ziedojot mantas, kas vēl ir izmantojamas
  • Savas prasmes, zināšanas un laiku, piedaloties Fonda darbībā brīvprātīgais darbinieks