Atbalsts apkaimei

Programmas mērķis –  veicināt uzņēmēju atbalstu apkaimei, kurā darbojas uzņēmums, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas sociālo jautājumu risināšanā.   Piesaistītot mērķziedojumus konkrētam mērķim, mikrorajonam vai pagastam, vienojoties  ar ziedotājiem tiek izsludināts projektu konkurss ar noteiktu mērķi.

Sadarbojoties ar novadu pašvaldībām,  uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām tiek atbalstītas Liepājas pilsētas un novadu iedzīvotāju iniciatīvas.

 Ziedojot šai programmai, izmantojiet rekvizītus:

Liepājas Novada fonds

reģ. Nr. 40008117203

Luminor banka LVRIKO0002013133741

Projektu konkurss "Daba pilsētā" 2021. gadā

Konkursa mērķis ir popularizēt ekosistēmu pakalpojumus pilsētā, rosinot iedzīvotājus veidot nelielus izglītojošus dabas objektus.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

1. veidot nelielus vides izglītības objektus, kas skaidro ekosistēmu pakalpojumu nozīmi pilsētā (apputeksnētāju nozīme, koku nozīme, dārzu nozīme pilsētā) dažādām mērķa grupām,

2. veidot nelielus, jaunus (vietās, kur to agrāk nav bijis) augu stādījumus teritorijās, kas nav pašvaldības īpašums.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 150,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2021. gada 15. jūnijs. Pieteikumu anketa jāiesniedz TIKAI elektroniskā veidā, iesūtot e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Projektu konkursa nolikums

Projektu konkursa pieteikuma anketa

 

Ar projektu vērtēšanas komisijas lēmumu 2021. gada 26. jūnijā tika apstiprināti abi projektu konkursā iesniegtie pieteikumi. Katra projekta realizācijai tika piešķirti 150,00 EUR no Liepājas pašvaldības budžeta Zilā karoga programmas ietvaros. Projektu konkursa galvenie atbalstītāji ir Liepājas pilsētas domes Vides daļa un SIA Liepājas RAS.

Līdz gada beigām pirmsskolas izglītības iestādē “Liesmiņa” tiks izveidotas augstās dobes, lai katras grupas audzēkņi kopā ar skolotājām varētu sēt un audzēt gan dekoratīvos augus, gan dārzeņus. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē “Gulbītis” tiks izveidota komposta kaste, kas ļaus bērnudārzā izveidot noslēgtu ciklu – gan audzēt augus, gan veidot tiem mēslojumu no iestādes teritorijas sakopšanā iegūtajiem organiskajiem atkritumiem.

Līdz ar to Liepājas jauniešu foruma “Mana nākotnes pilsēta” pirmajā posmā apspriestās idejas par to, ka augu nozīme pilsētā nav pārvērtējama un ka to ietekme uz pilsētas mikroklimatu ir būtiska, īstenojas dzīvē. Bērnudārzu audzēkņi, kuri martā domāja par nākotnes Liepāju, tagad var praktiski veidot savu tuvāko apkārtni.

 

Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakoties e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Karostas vides projektu konkurss 2020. gadā sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi

Konkursa mērķis ir uzlabot Liepājas SEZ teritorijā (Karosta) iekļautās dzīvojamās vides kvalitāti, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

1. dabas vides atjaunošana un nostiprināšana,

2. iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 300,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2020. gada 19. jūnijs. Pieteikumu anketa jāiesniedz TIKAI elektroniskā veidā, iesūtot e-pastā liepajasfonds@gmail.com

 Projektu konkursa NOLIKUMS

Projekta PIETEIKUMA ANKETA

Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakoties e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Diskusija par bezsaimnieka kaķu uzturēšanu pilsētā

2020. gada 4. februārī pulksten 16.00 Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē notiks diskusija par bezsaimnieka kaķu koloniju uzturēšanu pilsētā un veidiem, kā veicināt dzīvnieku labturības un higiēnas noteikumu ievērošanu. Diskusiju organizē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija sadarbībā ar Liepājas Novada fondu. Diskusija turpina ar pašvaldības un uzņēmumu atbalstu realizētos projektus, kuru ietvaros ir uzstādītas jaunas kaķu mājas vairākos pilsētas mikrorajonos – Ezerkrastā, Zaļājā birzī un Karostā.

Diskusijā aicināti piedalīties visi interesenti.

Plānotā programma:

16:00 Par programmas «Noķer, sterilizē, atlaiž» nozīmi
16:15 Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāves Lita Konopore, Solvita Vība
16:45 Liepājas Novada fonda pārstāve Aiga Jaunskalže, par Fonda darbību
17:00 Biedrības «Latvijas vairogi» pārstāvis Dainis Dreimanis ieteikumi kaķu māju būvniecībā
17:15 Labā pieredze. Uzstādīto kaķu māju uzturētāji no Ezerkrasta un Jaunliepājas mikrorajoniem
Informācijas dienas izskaņā diskusijas

Vides projektu konkurss 2019 sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi

 Konkursa mērķis ir uzlabot Liepājas SEZ teritorijā (Karosta) iekļautās dzīvojamās vides kvalitāti, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

1. dabas vides atjaunošana un nostiprināšana,

2. iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana,

3. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 200,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2019. gada 1. jūlijs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2019. gada 1. augustam!

Projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma anketa

Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakoties e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Projektu konkursa vērtēšanas komisija apstiprināja divus iesniegtos projektus:

1.”Kaķu mājas Karostā, Liepājā”, ko realizē biedrība “Latvijas vairogi” ar atbalstu 200,00 EUR

2. “Dzīves pavasaris, putnu dienas karostā, Liepājā”, ko realizē biedrība “Par jaunu Latviju” ar atbalstu 200,00 EUR

Kaķu māju pilotprojekts

  2019. gada vides projektu konkursa ietvaros Biedrība “Latvijas vairogi” ar Liepājas pašvaldības atbalstu realizē projektu “Kaķu māju pilotprojekts”, kura laikā tiek izstrādāts pašvaldības ieteikumiem un dzīvnieku labturības principiem atbilstošas kaķu māju dizains un izgatavotas divas šādas mājas. Tās tiks izvietotas klaiņojošo kaķu koloniju vietās. Ar māju iedzīvotājiem tiks noslēgta vienošanās par kaķu māju apkopšanu un kaķu barošanu. Barības piegādi atbalsta SIA “Zoocentrs”.

Jūlijā ir izgatavotas pirmās divas kaķu mājas, kuru izvietošana notiks 2019. gada 18. jūlijā plkst 14.00 pie Kārklu ielas 6 nama un vēlāk arī Siļķu ielā.

Oktobra sākumā sadarbībā ar Liepājas domes Vides daļu tiks organizēts informatīvs seminārs par klaiņojošo kaķu koloniju apsaimniekošanu un ar tām saistīto problēmu risināšanas iepējām. Biedrība “Latvijas vairogi” piedāvās iespēju izgatavot šādas kaķu mājas arī citu kaķu koloniju pieskatītājiem.

Kaķu mājas atklāšana Kārklu ielā 6

Vides projektu konkurss 2019

 Konkursa mērķis ir popularizēt un ieviest ikdienas dzīvē vienkāršus un inovatīvus risinājumus, kas sekmē materiālu un enerģijas resursu taupīgu un atkārtotu  izmantošanu, kā arī videi draudzīgu rīcību ikdienā.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

 1. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par resursu un enerģijas taupīšanas veidiem ikdienā,
 2. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par materiālu otrreizējo izmantošanu ikdienā,
 3. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību,
 4. vides izglītības materiāli ārpusskolas nodarbībām.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 100,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2019. gada 15. februāris. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 1. martam.

3. vides projektu konkursa nolikums

3. vides projektu konkursa pieteikuma anketa

Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakoties e-pastā liepajasfonds@gmail.com

projektu vērtēšanas komisija apstiprināja trīs iesniegtos projektus:

1. biedrības “Ziemupīte” projektu “Meža skola” –

Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā un platībā „Ērģeles” tiks iestādīti 400 jaunstādi, kas ir 2-3 gadus veci un apmēram 60 cm gari. Katram kokam tiks dots vārds un iekārtota koka dienasgrāmata, kura būs vienmēr pieejama stāvlaukumā uz vietas – tajā piezīmes varēs veikt pats stādītājs vai jebkurš cits, kurš, izmantojot koku karti, sameklēs noteikto koku mežā un vēlēsies piefiksēt savus novērojumus. Dienasgrāmata kļūs par datu bāzi, kuru varēs izmantot gan paši skolēni, gan citi interesenti.

2. Iedzīvotāju grupa Valijas Beluzas vadībā Pērkones jūrmalā organizēs sakopšanas talku un uzstādīs brīdinājuma zīmes.

3. Bērnudārza “Ķipars” projektu “Riepu izmantošana rotaļdarbībā pirmsskolas izglītības iestādē” – izmantojot nolietotās automašīnu riepas, tiks iekārtots aktivitāšu centriņš bērniem.

2019. gada projekti Pērkonē,Ziemupē un pii Ķipars

Vides projektu konkurss 2018

 Konkursa mērķis ir popularizēt un ieviest ikdienas dzīvē vienkāršus un inovatīvus risinājumus, kas sekmē materiālu un enerģijas resursu taupīgu un atkārtotu  izmantošanu, kā arī videi draudzīgu rīcību ikdienā.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

 1. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par resursu un enerģijas taupīšanas veidiem ikdienā,
 2. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par materiālu otrreizējo izmantošanu ikdienā,
 3. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību,
 4. vides izglītības materiāli ārpusskolas nodarbībām.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 100,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2018. gada 30. maijs.

Projektu konkursa nolikumu lejuplādēt šeit

Projekta pieteikuma anketu lejuplādēt šeit

Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakoties e-pastā liepajasfonds@gmail.com

2018. gada 14. jūnijā projektu vērtēšanas komisijas lēmums – atbalstīt trīs iesniegtos projektus pilnā apmērā.

Pēc līgumu noslēgšanas, sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vides daļu projektu “Vides noteikumi” realizēs biedrība “Ziemupīte”, bet biedrība “Dzintartaka” realizēs projektu “No koka līdz papīram”.

Sadarbībā ar SIA Liepājas RAS Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēni realizēs projektu “Vides izglītības spēles”

Vidu projektu realizācijas termiņš ir 2018. gada 30. oktobris.

Projekta "No koka līdz papīram" noslēguma pasākums pii "Dzintariņš"

Vides projektu konkurss 2017
Konkursā tika apstiprināta trīs projektu realizācija:
 • biedrība “Ziemupīte” organizēs praktiskās darbnīcas Rūķupes Ziemassvētku darbnīcās, kurās no 5 litru plastmasas pudelēm tik izgatavoti lukturi, kas apgaismos Rūķupes noslēguma pasākumu un darbnīcas dalībnieku pasākumus dažādās pilsētas vietās.
 • biedrība “Tējas istaba” organizēs Ziemassvētku nodarbības bērniem par svētku dekoru veidošanu no otrreiz izmantojamiem materiāliem.
 • biedrība “Liepziediņa bērnība” izstrādās vides izglītības spēli pirmsskolas vecuma bērniem.

2018. gada 20. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa” bija pulcējušies pedagogi no visām Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm, lai iepazītos ar projekta “Nākotne ir šodien!” rezultātiem. Katram pasākuma dalībniekam bija iespēja izspēlēt daļu no izstrādātajām spēlēm un iepazīties ar vides izglītības aktivitātēm “Liepiņā”, līdzi paņemot idejas un iedvesmu.  Kā ievadā teica biedrības “Liepziediņa bērnība” valdes locekle Ilze Koņušaka: “Projekta rezultāts ir izdevies par 300% – 100% ir mūsu pārliecība, ka šis darbs ir nepieciešams, 100% ir Liepājas Novada fonda atbalsts un 100% ir paveiktais darbs.”

 

Projektu iesniegšanas terminš pagarināts līdz 2017. gada 20. novembrim.

13. novembrī plkst 17.00 Liepājas domes telpās notiks seminārs par videi draudzīgu dzīves veidu un kā viegli radīt projektu idejas. Seminārā būs iespēja piedalīties diskusijā par to, kas ir ilgtspējīga attīstība un izspēlēt spēli “Ideju salūts” . Lūdzam pieteikties semināram līdz 11. novembrim rakstot elektronisku vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com

 

Konkursa mērķis ir popularizēt un ieviest ikdienas dzīvē vienkāršus un inovatīvus risinājumus, kas sekmē materiālu un enerģijas resursu taupīgu un atkārtotu  izmantošanu, kā arī videi draudzīgu rīcību ikdienā.

Konkursā var piedalīties ikviena Liepājas pilsētā vai apkārtējos novados reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai neformāla iedzīvotāju grupa neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Konkursā atbalstāmo projektu prioritātes ir:

 1. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par resursu un enerģijas taupīšanas veidiem ikdienā,
 2. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par materiālu otrreizējo izmantošanu ikdienā,
 3. iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību,
 4. vides izglītības materiāli ārpusskolas nodarbībām.

Projektu realizācijai pieprasītā finansējuma maksimālā summa ir 100,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas laiks – 2017. gada 6. novembris.

>  Nolikumu lejuplādēt šeit.

>  Pieteikuma anketu lejuplādēt šeit.

Neskaidrību gadījumā rakstiet – liepajasfonds@gmail.com

2018. gada 20. aprīļa pasākums pii "Liepiņa"

2011. gada aktivitātes
2011. gadā šajā programmā atvērtu projektu konkursu nav.
2010. gadā atbalstītie projekti
 1. gadā ar Hipotēku un Zemes banakas atbalstu

Liepājā realizēti 6 projekti

 

Lēmuma Nr. Realizētājs Projekta nosaukums Piešķirtā summa
1. Biedrība „118A” “BMX klubiņa labiekārtošana” 100,00
2. Biedrība “ Graudu 43 “Sporta un rotaļu laukuma labiekārtošana Graudu ielas 43.nama pagalmā” 177,00
3. Biedrība “Liepājas jaunie vanagi” “Krāsainais NAMIŅŠ”  176,7
4. Biedrība „Jautrā ģimenīte” Mēs varam! 195,00
5. Biedrība “Karostas Glābšanas Biedrība” “Turaidas ielas 5.nama rotaļu laukums” 200,00
6. Biedrība „Sabiedrības attīstības centrs” “Liepājas muzeja dārza pieejamības nodrošināšana liepājniekiem un pilsētas viesiem” 156,00
    Kopā 1004,70 LVL
 1. gadā realizēto projektu atskaites forma šeit!
2009. gadā atbalstītie projekti
2009. gadā ar Hipotēku un Zemes bankas atbalstu Liepājā un apkārtējos novados realziēti 10 projekti.Foto skatīt zem tabulas.

Lēmuma Nr. Realizētājs Projekta nosaukums Piešķirtā summa
1. biedrība “Liepājas jaunie vanagi” neformālās grupas “BMX riteņbraucēji un atbalstītāji” projekts “BMX klubiņa izveidošana” 499,36 LV
2. Liepājas baptistu Ciānas draudze “Bērnu rotaļu laukums “Ceļojums Ciānas dārzā””

 

450,00 LVL
3. biedrību “Sabiedrības attīstības centrs” “Liepājas muzeja dārza labiekārtošana” 452,00 LVL

 

4. Vaiņodes jauniešu biedrību “4U” “Spēļu un atpūtas laukums” 500,00 LVL
5. biedrību “Dižvanagi” “Dižvanagos sakopta vide” 325,00 LVL
6. Tautas mākslas biedrību “Saiva” Seno amatu saglabāšana un vides sakārtošana Amatnieku namā 450,00 LVL
7. jauniešu biedrību NEXT “Solis līdz soliņam” 210,00 LVL
8. biedrību “Latvijas sieviešu pretalkohola biedrība” “Nāc un dari” 181,00 LVL
9. biedrību “Jaunatnes demokrātijas skola” „Vecā rotaļu laukuma pārvērtības” 304,7 LVL
10. par neformālās iedzīvotāju grupas “Dari pats” Vecpils pagasta padomi “Soliņi Dižlāņu muižas parkā” 128,00 LVL
    Kopā 3500,06 LVL
 1. gadā ar DnB NORD bankas atbalstudaudzdzīvokļu namu pagalmos Liepājā tika iekārtoti četri bērnu laukumi. Foto skatīt zem tabulas.
Lēmuma Nr. Realizētājs Projekta nosaukums Piešķirtā summa
1. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Graudu 43” „Bērnu laukums centra bērniem” 3660,25 LVL
2. Biedrība Ezerskats “Biedrības „Ezerskats” skats uz jūru un nākotni. Variants A”

 

3670,00  LVL(iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu un tāmi)
3. Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Lielā 12” “Bērnu laukums Lielā ielā 12, Liepājā” 3000,00 LVL(iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu un tāmi)

 

4. Biedrība „Mežu 27″ “Aktīvās atpūtas laukums bērniem un jauniešiem Liepājā, Tvaiku/Mežu ielā” 4494,99 LVL(iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu, tāmi un apstiprinājumu, ka iekārtas ir sertificētas)
    Kopā 14 825,24 LVL

2009. gadā realizēto projektu galerija

2008. gadā atbalstītie projekti
2008. gada 25. jūnijā tika apstiprināti atbalstāmie projekti programmā „Atbalsts Apkaimei”, kas tiek realizēta sadarbībā ar Hipotēku un zemes banku.

 

Konkursam tika saņemti 7 pieteikumi no dažādām Liepājas organizācijām. Pārstāvēti bija trīs pilsētas mikrorajoni – Ezerkrasts, Centrs un Karosta.

Ar komisijas lēmumu tika apstiprināti pieci projekti:

Nr. Projekta realizētājs Projekta nosaukums Kopējais punktu skaits Summa
1. Biedrība „IMKA Liepāja” Bērnu diena Karostā 295 400,00 Ls
2. Biedrība „Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība” Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Liepājas katoļu pamatskolā 285 400,00 Ls
3. Amatnieku biedrība „Saiva” Amatnieku nama sētas labiekārtošana 245 400,00 Ls
4. Biedrība „Raiņa 6. vidusskolas atbalsta biedrība” Skolas bibliotēka – moderns informācijas centrs 120 400,00 Ls
5. Neformālā grupa „Māju vecāko klubiņš”, partneris SIA Karosta Bērnu laukums Karostas parkā 260 332,81 Ls
    Kopā   1932,81 Ls

2008. gadā realizēto projektu galerija