Programma „Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”.

Programmas mērķis – vecināt dažādu pakalpojumu attīstību Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām iekļauties izglītības sistēmā un sabiedrībā.

 • Kad programmā saziedoto līdzekļu apjoms ir sasniedzis vismaz 1000,00 EUR, tiek izsludināts projektu konkurss Liepājas pilsētas un rajona NVO, kuras sniedz pakalpojumus īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm.

 2009. gadā atjaunotu vajadzību un resursu karti skatīt šeit.

 Programmas sīkāku aprakstu meklēt šeit

 Ziedojot šai programmai, izmantojiet rekvizītus:

Liepājas Novada fonds

reģ. Nr. 40008117203

LUMINOR BANKA LV70RIKO0002013133741

ziedojuma mērķis  “Bērniem ar īpašām vajadzībām”! 

Labdarības kino
Pateicoties Ziemassvētku labdarības kartīšu akcijai par iegūtajiem līdzekļiem gada sākumā sadarbībā ar biedrībām un valsta iestādēm tiek organizēti īpaši kinoseansi īpašiem bērniem. Kinoseansu norisi atbalsta kino Balle.

2020. gadā kinoseanss nenotika valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ
2019. gadā 15 biedrības “Dižvanagi” bērni ar pavadoņiem apmeklēja multiplikācijas filmu “Mīluļu slepenā dzīve”
2018. gadā 20 bērni ar pavadoņiem apmeklēja multiplikācijas filmu “Trusītis Pēterītis”
2017. gadā kinoseansu apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” klienti

 

2014. gada aktualitātes

Pateicoties Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu organizētajā labdarības koncertā saziedotajiem 200 LVL biedrība “Dižvanagi” 2014. gada sākumā saņēma ziedojumu 300 EUR apmērā kanisterapijas nodarbību turpināšanai 5 bērniem.

Biedrības “Cerība. Ticība. Mīlestība” organizētās nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm janvārī, februārī un martā:

 • Sporta nodarbības trešdienās no17-30 līdz 18-30 Liepājas Olimpiskā centra Galda tenisa zālē;
 • Peldēšanas nodarbības katru otro trešdienu no 18-30 līdz 19-30 Liepājas Olimpiskā centra Relaksācijas centrā.

Pasākumi notiek pateicoties Liepājas pilsētas domes un ziedotāju atbalstam!

2012. gada aktualitātes

Labdarības veikala Otrā Elpa. Pludmale

 Pludmales Stipendija.

 Atbalstot Liepājas jauniešu un citu darboties gribošu cilvēku aktivitātes, sākot ar 2011.gada 01. septembri, tiek piešķirtas vienreizējas stipendijas (līdz Ls 300 apmērā) kādam no projektiem (katru mēnesi var tikt piešķirta viena stipendija), kuru izvēlās veikala apmeklētāji. No saņemtajiem pieteikumiem katrā mēnesī balsošanai tiek izvirzīti trīs projekti. Mūsu prioritātes – izglītība, veselīgs dzīvesveids un ekoloģija. Stipendijai drīkst pieteikties gan privātpersonas, gan bezpeļņas organizācijas – biedrības un nodibinājumi.

projektus var iesniegt arī organizācijas, kuru darbības joma ir bērnu ar īpašām vajadzībām socializācija – iekļaušanās sabiedrībā.

 Stipendijas ieguvēju nosaka veikala apmeklētāju balsojums. Par katru veikalā iztērēto latu pircējs saņem vienu Otrās Elpas kuponu, kurš darbojas kā balsošanas žetons. Lai saņemtu kuponu, minimālā pirkuma summa ir viens lats.

 Pieteikumi jāiesniedz līdz katra mēneša 27.datumam (ieskaitot). Pludmales Stipendijas projektu pieteikuma formas un nolikumu jautā veikalā „Otrā Elpa. Pludmale’’ vai raksti uz liepaja@otraelpa.lv

Pieteikuma anketu var lejuplādēt šeit

Nolikumu atradīsiet šeit.

Līdz šim piešķirtās stipendijas:

Biedrībai „Cerība.Ticība.Mīlestība’’ – 300,-Ls (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem)

LKB „Dzīvnieku aizsardzības grupa’’  300Ls (Dzīvnieku patversmei)
SF „Esi Vesels’’  250Ls (projektam „Palīdzi nebaidoties”)
Biedrībai „NEXT’’  300Ls (Mūzikas Istabai)
Biedrībai „118A’’  300Ls (velodarbnīcai jauniešiem)

 

Labdarības veikals Otrā Elpa. Pludmale Liepājā darbojas kopš 2011.gada aprīļa.

Graudu iela 34, Liepāja

27122417
liepaja@otraelpa.lv

www.otraelpa.lv 

twitter: @OEpludmale
facebook: Otra elpa pludmale

draugiem.lv./otraelpa

2011. gadā atbalstītie projekti

Pirmie atbalstītie projekti par Ziemassvētku labdarības akcijā savāktajiem līdzekļiem.

Ziemassvētku laikā Liepājas Novada fonds un Liepājas masu mediji organizēja labdarības akciju „Kopā”, aicinot ziedot, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām nostiprināt veselību un veiksmīgāk attīstīties. Akcijas laikā notika labdarības tirdziņš t/c Ostamala, bija iespēja iegādāties korporatīvās svētku kartītes, kā arī pārskaitīt ziedojumus bankas konktā. Kopā tika savākti 578,00 LVL. 

Projektu vērtēšanas komisija, izvērtējot fondā iesniegtos projektus, nolēma atbalstīt divus:

– nodibinājuma „Mūzikas terapijas fonds”projektu par 50 mūzikas terapijas nodarbībām par kopējo summu 200,00 LVL;

– biedrības „Dižvanagi” projektu „Kanisterapija” par kopējo summu 300,00 LVL, kura gaitā trīs kanisterapijas nodarbību laikā rehabilitācija tiks sniegta 50 Liepājas un apkārtējo novadu īpašajaiem bērniem. 

Liepājas Novada fonds un bērni saka Paldies katram ziedotājam! – kopā mēs jau tagad varam palīdzēt 55 Liepājas un apkārtējo novadu īpašajiem bērniem!

Arī turpmāk tiek pieņemti jauni projektu pieteikumi no biedrībām un nodibinājumiem, kuras darbojas Liepajas pilsētā un apkārtējos novados. Lai iesniegtu projektus, aicinām iepazīties ar jauno nolikumu un aizpildīt šī gada pieteikuma anketu!

Lai iegūtu atbildes uz jautājumiem, lūdzam rakstīt e-pasta ziņas uz adresi liepajasfonds@gmail.com vai zvanīt pa telefonu 26808351 Aigai

2010. gadā atbalstītie projekti

2010. gadā projektu ideju konkursā noteiktajā terminā tika iesniegti divi projekti, kuri tika atbalstīti:

 1. Biedrība “Dadzis”, projekts “Izziņas, veselīgas atpūtas taka PPP+”                                                                             200,00 LVL
 2. Nodibinājums “Fonds Izglītība”, projekts “Integrejošas vasaras nometnes “Dabas pētnieks” organizēšana”        194,00 LVL

kopā  394,00 LVL

 

Gada laikā saņemtas vēl piecas projektu idejas, kurām finansējums tiek meklēts atsevišķi:

 1. Biedrība “Dižavanagi” projekts “Kanisterapijas”     300,00 LVL
 2. Biedrība  “Dižavanagi” projekts “Peldēšanas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Liepājā”    780,00 LVL
 3. Biedrība “Dižavanagi” projekts  “Sporta nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām Liepājā”   216,00 LVL
 4. Nodibinājums “Mūzikas terapijas fonds” projekts “Mūzikas terapija bērniem ar īpašām vajadzībām”   150,00 LVL
 5. Biedrība “Dižavanagi” projekts “Reitterapijas kurss Dāvidam, Mihailam un Emīlam”   192,24 LVL

 kopā: 1638,24 LVL

2009. gadā atbalstītie projekti
 1. gadā projektu konkursa ietvaros atbalstītie projekti.
 1. Fonds Izglītība “Integrācijas procesu veicināšana Liepājā” 386,00 LVL

 1. Portidžas mācībsistēmas asociācijas Liepājas nodaļa “Portidžas mācībsistēmas Liepājas nodaļas mācību centra izveide” 300,00 LVL

 1. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komiteja “Ikviens var uzvarēt!” 400,00 LVL

 1. Rucavas tradīciju klubs “Intergācijas nometne “Dižvanagos” bērniem ar īpašām vajadzībām” 120,00 LVL

 KOPĀ : 1206,00 LVL

2008. gadā atbalstītie projekti

Par 2007. gada Ziemassvētku kartiņu akcijā iegūtajiem līdzekļiem 2008. gadā tika atbalstīti projekti:

1. Biedrība “Ticība. Cerība. Mīlestība”, projekts “Mums -5”  65,00 LVL

2. Biedrība “Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija”, projekts “Metodisko materiālu iegāde”  70,00 LVL

Kopā: 135,00 LVL