Liepājas pilsēta pašlaik izstrādā

Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam,

tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Liepājas pilsētas Dome aicina Jūs un Jūsu iestādes darbiniekus, kā arī ikvienu interesentu, piedalīties Liepājas pilsētas attīstības un izaugsmes plānošanā un pieteikties dalībai tematiskajās darba grupās.

 

 

N.p.k.

 

Tematiskās grupas

Norises laiks

(sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo norises laiks var mainīties)

1.

Izglītība 

19.jūnijs plkst. 9.00-13.00

un 14.00-18.00

2.

Pilsētas ekonomiskais modelis

20.jūnijs plkst. 9.00-13.00

3.

Sasniedzamība

20.jūnijs plkst. 14.00-18.00

4.

Pilsētvide, daba un ilgtspējīga pilsētsaimniecība

26.jūnijs plkst.10.00-14.00

5.

Veselība 

4.jūlijs plkst. 9.00-13.00

6.

Tūrisms un pilsētas mārketings 

4.jūlijs plkst. 14.00-18.00

7.

Sabiedrības drošība

10.jūlijs plkst. 9.00-13.00

8.

Brīvais laiks

10.jūlijs plkst. 14.00-18.00

Norises vieta – Liepājas pilsētas Domes lielā zāle, Rožu ielā 6.

  Par vēlmi piedalīties darba grupās, lūdzam, paziņot:

  • Aizpildot elektronisko pieteikuma anketu mājas lapas www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība;
  • elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@dome.liepaja.lv;
  • piesakot dalību pa tālruni 63404705;
  • piesakoties personīgi Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (Rožu ielā 6 vai Ģenerāļa Baloža ielā 1).

Līdzdarboties var arī iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus dokumentu izstrādei elektroniski uz e-pastu info@dome.liepaja.lv vai atstājot tos Liepājas pilsētas Domes apmeklētāju pieņemšanas centros (Rožu ielā 6 vai Ģenerāļa Baloža ielā 1) līdz 2012.gada 10.augustam, norādot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un/ vai e-pasta adrese).

  Aktuāla informācija pieejama mājas lapas www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība, Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, zvanot pa tālruni 63404705, vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi info@dome.liepaja.lv.”