43

45

14

10

15

19

11

47

41

25

29

40

28

30

31

24

33

34

26

35

36

37

38

Labdarības Skola

Kustība ar mērķi iesaistīt cilvēkus labdarībā, dodot iespēju aktīvi un praktiski piedalīties labdarības aktivitāšu plānošanā un realizēšanā.

 

Labdarības skola Liepājā un apkārtējos novados darbojas no 2012. gada un ativitātēs ir piedalījušies vairāki tūkstoši skolēnu.

 No 2016. gada  Labdarības skolas sadarbības partneris ir TN Kurzeme, kur notiek konkursa Draudzīgā klase dalībnieku tikšanās.

 TN Kurzeme trešā stāva kāpņu laukumā labdarības apģērbu un apavu kastes atradās līdz 2018. gada 26. decembrim. Šobrīd mantas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet ir vēl labā stāvoklī, aicinām nodot labdarības veikalā Otra Elpa Graudu ielā 31/33.

 Paldies ziedotājiem! Dāvināt prieku ir viegli!

 Pateicamies par sadarbību TN Kurzeme!

Skolotāja rokasgrāmata 

 

 

Iespēja ziedot apģērbus un apavus

Apģērbs un apavi ir pirmās nepieciešamības preces, ko var izmantot ilgāk nekā nepieciešams vienam cilvēkam. Tāpēc iespēja iegādāties vai apmainīt lietotu apģērbu ir svarīga sociālā atbalsta forma, kas ir arī videi draudzīga rīcība.

Šobrīd Liepājā ziedot apģērbus un citas saimniecības lietas ir veikalā “Otra Elpa”, kā arī vairākās biedrībās un sociālajās iestādēs. Vairāk informācijas var atrastt Liepājas Sociālajā kartē.

Diskusija "Mantu apmaiņa Liepājā"

Apģērbs un apavi ir pirmās nepieciešamības preces, ko var izmantot ilgāk nekā nepieciešams vienam cilvēkam. Tāpēc iespēja iegādāties vai apmainīt lietotu apģērbu vienmēr ir nozīmīga sociālā atbalsta forma.

  1. gada Ziemassvētkos kā labdarības akcija sadarbībā ar TN Kurzeme tika izveidota kustības “Labdarības skola” atvērtā telpa tirdzniecības namā un ierīkotas labdarības mantu kastes. Tādējādi ikvienam liepājniekam bija iespēja gan ziedot apģērbu un apavus, gan piedalīties radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs, kas veido ziedošanas tradīcijas pilsētā. Visilgstošākā šīs akcijas sadaļa izrādījās labdarības mantu kastes, kuras darbojas līdz šodienai un šajā laikā  kopā 20 nevalstiskajām organizācijām Liepājā un apkārtējos novados nodoti gandrīz 300 m3 mantu.

 Analizējot pieredzi, kas iegūta gandrīz divus gadus organizējot labdarībai ziedotu apģērbu nodošanu, ir aktualizējušās vairākas problēmas, kuru risināšanai nepieciešami dažādu sociālo partneru kopīgi lēmumi. Lai izvērtētu iespējas izveidot pastāvīgu dažādu mantu apmaiņas un atkārtotas izmantošanas sistēmu pilsētā, Liepājas Novada fonds sadarbībā ar TN Kurzeme organizē apaļā galda diskusiju „Mantu apmaiņa Liepājā”.

Uz sarunu aicinām Liepājas Sociālā dienesta atbildīgos darbiniekus, nevalstisko organizāciju darbiniekus, pašvaldības administrācijas ekspertus un uzņēmēju pārstāvjus, lai būtu skaidra pašvaldības attieksme un sadarbības iespējas, gan to NVO viedoklis, kuras ikdienā veic apģērbu ziedojumu pieņemšanu, gan to, kuras ir šo ziedojumu saņēmēji. Uzņēmēju viedoklis, cerams, palīdzēs rast praktiskus risinājumus.

Diskusija notiks 2018. gada 10. jūlijā plkst 14.00 TN Kurzeme 4. stāvā „Labdarības skolas” atvērtajā telpā (kāpjot pa kāpnēm līdz 4. stāvam).

Priecāsimies, ja apstiprināsiet savu līdzdalību līdz 9. jūlija pēcpusdienai piezvanot pa telefonu 26808351 vai uzrakstot e-pasta vēstuli uz adresi  liepajasfonds@gmail.com

 

Diskusijas  rezultātā klātesošie vienojās, ka mantu apmaiņa ir nepieciešama, taču Liepājas Novada fonda resursi, kas ļautu to nodrošināt ir nepietiekami. Ziedojumu kastes TN Kurzeme uz laiku pārņems veikals “Otra Elpa”, kas izmantos Liepājas Novada fonda apzinātos konktaktus ar organizācijām, kuras izmanto lietotos apģērbus un apavus.

 

2019. gada pavasarī mantu kastes TN Kurzeme tika ņoņemtas.

2017./18. mācību gads

Turpinot sadarbību ar TN Kurzeme, Labdarības skolas telpa no 10. decembra būs atvērta TN Kurzeme 4. stāvā.

Šeit nodarbības notiks konkursa Draudzīgā klase skolēniem no vispārizglītojošām skolām. Pirmie pie mums ieradīsies Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 7.b klases skolēni!

Šogad Labdarības skola piedāvā komandas stiprināšanas pasākumus uzņēmumu kolektīviem – ziedojot 80,00 EUR bērniem ar īpašām vajadzībām, ir iespēja piedalīties atraktīvā nodarbībā un kopīgi veikt labu darbu. Nodarbības laikā būs iespēja pārbaudīt kolektīva sadarbības prasmes, pildot dažādus uzdevumus, un kopīgi plānot un veikt labdarības aktivitāti kādā no Liepājas vai tuvējās apkārtnes nevalstiskajām organizācijām. Liepājas Novada fonds sniegs atbalstu plānošanā un sadarbības partneru izvēlē.

2017./18. mācību gada galerija

2016./17. mācību gads

No 28. novembra Labdarības skolā nodarbībās piedalīsies konkursa “Draudzīgākā klase” dalībnieces – pilsētas skolu 7. klases, kuru uzdevums decembrī ir organizēt savus labdarības pasākumus. Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi sniegs skolēniem atbalstu šajā darbā, palīdzot izplānot savu aktivitāti un sniedzot nepieciešamo materiālo atbalstu. Skolotāji saņems Labdarības skolas Skolotāja rokasgrāmatu ar metodisko materiālu.

Pirmdien, 28. novembrī  – Puškina 2. vidusskolas 7. klase

Otrdien, 29. novembrī – DALP 5. vidusskolas 7.c klase un Raiņa 6. vidusskolas 7.a klase

Ceturtdien, 1. decembrī – 8. vidusskolas 7.a klase

Ceturdien, 24. novembrī sadarbībā ar tirdzniecības namu „Kurzeme” 3. stāvā tiks atklāta „Labdarības skola” – telpa, kur darbosies kustība ar mērķi iesaistīt ikvienu labdarības aktivitātēs un veicināt līdzjūtību, atsaucību un iecietību.

Jau piecus gadus Latvijas dažādos novados ar kopienu fondu atbalstu skolēni piedalās kustības „Labdarības skola” aktivitātēs. Arī Liepājā jaunieši ir mācījušies par labdarību un paši veikuši daudzveidīgus labos darbus. Šogad pirmo reizi Liepājā „Labdarības skola” aicina aktivitātēs piedalīties ikvienu pilsētas iedzīvotāju!

            „Labdarības skolas” ietvaros TN „Kurzeme” 3. stāvā notiks nodarbības skolēniem, kuri ir pieteikušies konkursam „Draudzīgākā klase” – ar Liepājas Novada fonda un Liepājas pašvaldības atbalstu skolēni plānos un īstenos savas labdarības aktivitātes. Visu decembri ceturtdienu vakaros un sestdienās „Labdarības skola” aicinās ikvienu uz atvērtajām bezmaksas dāvanu darbnīcām, kur būs iespējams, gan veidot svētku kartiņas, gan origami dāvanu rotājumus un citas dāvanas, ar ko iepriecināt savus mīļos svētkos.

            Līdztekus „Labdarības skolas” aktivitātēm līdz janvāra beigām 3. stāva telpā būs pieejama īpaša „Palīdzības kaste”, kur varēs ziedot gan jaunus, gan lietotus apģērbus un apavus, kas pašiem vairs nav nepieciešami, bet ir tīri un labā stāvoklī. Saziedotās mantas ar Liepājas Novada fonda starpniecību tiks nogādātas Liepājas nevalstiskajām organizācijām, lai precīzi sasniegtu ģimenes, kam šāda palīdzība ir visvairāk nepieciešama.

2015./16. mācību gads

Mācību gads Labdarības skolā ir beidzies

Jau pavisam drīz skolās beigsies 2015./16. mācību gads. Šī gada aktivitātes beigušās arī Labdarības skolā.  Piecās Liepājas skolās šogad notikušas daudzveidīgas aktivitātes, kuru laikā skolēni  gan vākuši ziedojumus, gan sagādāuši priek ardāvanām, gan veidojuši savus mākslas darbus, piemēram, krāsojamo grāmatu, ko dāvināt sociālās aprūpes cetra bērniem.

14.martā notika skolotāju diskusija par to, kā turpāk attīstīt šo kustību Liepājā.  Vienprātīgi tika atzīts, ka Labdarības skola ir vajadzīga – Liepājas Novada fonds arī nākošajā mācību gadā ar Liepājas pilsētas domes atbalstu rosinās skolēnus darīt labus darbus. Skolotāji saņems Skolotāja Rokasgrāmatu un finansiālu atbalstu aktivitāšu veikšanai.

Šajā mācību gadā īpašu paldies jāsaka fonda dibinātājai Gaidai Korņilko par dubultpasākumu Karostas daudzbērnu ģimenei – kamēr vecāki apmeklēja kino, bērniem notika nodarbība ar muzejpedagogiem Liepājas muzejā.F

Paldies arī fonda atbalstītājai Ilzei Vainovskai par sadarbību ar savu skolu – J. Čakstes 10.vidusskolas 12. klases jaunieši sasēja ne tikai veiksmes mezglus sev, bet arī “mērkaķa dūrītes” dzīvnieku patversmes iemītniekiem.

Jaarī jums ir kāda laba ideja – pieteikties atbalstam varat jau tagad!

2015./16. mācību gada galerija

2014./15. mācību gads

Labdarības skola 2014./15. mācību gadā.

20. maijā notiks Liepājas Raiņa 6.vidusskolas Labdarības skolas noslēgums –tiks prezentētas īsfilmas, kuras veidojuši skolēni, intervējot pazīstamus liepājniekus. 5.a klase iemūžināja arī savu talku Liepājas Neredzīgo biedrības īpašumā Ziemupē.

Šogad Labdarības skola turpina savu ”mācību gadu” ar  Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešu aktivitātēm – viņi 10., 12. un 16.martāorganizēs mākslas nodarbības Liepājas Centra sākumskolas 5.klašu skolēniem, Bērnu nama audzēkņiem un biedrības „Dižvanagi” bērniem. Jaunieši piedāvās skolēniem ar mākslas palīdzību iepazīt sevi un paust savas emocijas. Liepājas Centra sākumskolas 5. klašu skolēniem nodarbības notiks radošās nedēļas Citāda skola ietvaros un šoreiz skolēni, kuri rudenī paši darīja labu citiem, būs labdarības saņēmēji. Bērnu nama audzēkņi un biedrības ”Dižvanagi” bērni ar mākslas palīdzību izbaudīs labas emocijas un gūs prieku par savu varēšanu.

13.martā Labdarības skolā notiks Brīvprātīgo diena. Valmieras Novada fonda jaunieši prezentēs nesen izveidoto aplikāciju DEEDin. Tā ir vienkārša platforma brīvprātīgajiem, kurā atrast un reģistrēt brīvprātīgi paveiktos darbus. Platformā iespējams pievienot arī savus pieredzes stāstus un balsot par citu stāstiem. Par reģistrētajiem darbiem un stāstiem lietotāji tiek apbalvoti ar virtuālām nozīmītēm, bet aktīvākie saņem arī reālas nozīmītes. Organizācijām tā ir iespēja izveidot savus profilus, atrast brīvprātīgos, kā arī sekot līdzi savu un citu brīvprātīgo un organizāciju darbībai.

Pasākumi par DEEDin notiks vairākās Liepājas skolās un organizācijās:

  • Plkst 11.30 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā (Alejas ielā 18)
  • Plkst 16.00 Liepājas Jauniešu mājā (Kungu ielā 24).

Pasākumos būs iespējams iepazīties ar lietotnes DEEDin iespējām, reģistrēties tajā un izmēģināt tās lietošanu, veicot kādu labu un noderīgu darbu. Līdztekus pasākumu dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kas ir brīvprātīgais darbs un kādas ir iespējas Liepājā būt brīvprātīgajam. Vairāk par platformas darbību varat meklēt adresē www.deedin.com, vai lejupielādējot bezmaksas aplikāciju “DEEDin” Google Play veikalā. Uz katru no šiem pasākumiem aicināts ikviens interesents.

Liepājā un apkārtējos novados labdarības aktivitātes ir notikušas regulāri un šis gads nav izņēmums. Tieši Mārtiņdienā „Labdarības skolas” aktivitātes aizsākas šajā mācību gadā.

Liepājas Centra sākumskolas skolēnu labdarības tirgus 10. novembrī bija „Labdarības skolas” pirmās aktivitātes Liepājā šajā mācību gadā. 4. – 6. klašu skolēni pārdeva pašdarinātas lietas un gardumus labdarības tirdziņā savas skolas skolēniem un skolotājiem. Tirgošanās notika gan skolas ēkā Uliha ielā, gan Toma ielā, gan Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. Tirdziņā saziedotie līdzekļi pēc skolēnu kopīga lēmuma tiks ziedoti Liepājas Kinoloģiskās biedrības „Dzīvnieku aizsardzības grupa”  patversmei Ezermalas ielā 11 un biedrībai „Liberta”, kuras biedri arī nodarbojas ar palīdzības sniegšanu pamestiem dzīvniekiem. Kopā saziedoti 150,00 EUR, no kuriem 75,00 EUR tiks nodoti biedrībai “Liberta” , bet dzīvnieku patversme Ezermalas ielā 11 saņems barības sūtījumu par 75,00 EUR . (Foto galeriju skatīt zemāk)

3.decembrī Liepājas centra sākumskolas skolēni tikās ar biedrības Liberta darbiniecēm. Skolēni uzzināja par biedrības aktivitātēm, piedalījās konkursā par kaķenītes vārdu, cienājās ar cepumiem. Skolotāja Santa Novada atzīst: “Šis pasākums ir bijis tiešām ļoti vērtīgs un tālejošs. Tas nebija tikai pasākums pasākuma pēc, bet reāla palīdzība kādai organizācijai. Un tikšanās ar ziedojumu saņ’mējiem ir patiesi iedvesmojusi skolēnus!” 7. janvārī plānota tikšanās arī ar Ezermalas ielas 11. patversmes vadītāju, kura iepazīstinās skolēnus ar sunīti Loru, kurai specializēto barību iegādājās ar skolēnu ziedojumu.

Līdz ar to ir aizsākušās aktivitātes, kas turpināsies visa mācību gada laikā dažādās Liepājas skolās – Liepājas Raiņa 6. vidusskolā skolēni un skolotāji kopā ar Liepājas Novada fonda dibinātāju un 6. vidusskolas skolas absolventu Verneru Bokumu gatavos dāvanu savai pilsētai dzimšanas dienā, bet Liepājas 3. pamatskolā skolēni sadarbībā ar Liepājas Novada fonda dibinātāju Gaidu Korņilko darīs labos darbus Karostā.Liepājas Mākslas un dizaina skolas audzēkņi darbosies radošjaās darbnīcās ar Liepājas bērniem.

Decembrī „Labdarības skolas” aktivitātes aizsāksies arī citās Latvijas pilsētās un novados sadarbībā ar citiem Latvijas kopienu fondiem. Vairāk par kustību „Labdarības skola” var uzzināt un notikumiem sekot interneta vietnē www.draugiem.lv/lskola .

2013./14. mācību gads

Sveicam visus skolotājus jaunajā mācību gadā – Laimīgu Jauno Gadu, kolēģi!

Šajā mācību gadā Labdarības Skolā ir vairāki  jaunumi:

  • skolotāji saņems papildinātu Skolotāja rokasgrāmatu, kurā būs papildināta metodikas sadaļa. Tajā aprakstīti jauni uzdevumi, kas jau ir izmantoti, lai ar skolēniem runātu par labdarību un aprakstīta metodika, kas palīdzēs skolotājiem veidot pašiem savus uzdevumus skolēniem, izmantojot  metodiku domāšanas un radošuma veicināšanai;
  • notiks sociālo projektu un zinātnisko darbu konkurss.

Ikvienai skolai vai atsevišķai skolas klasei ir iespējams piedalīties šī gada Labdarības Skolas aktivitātēs. Jāizlemj un jāpiesakās!

Ar plašāku prezentāciju par Labdarības Skolu var iepazīties šeit.

Priecāsimies sazināties!

tel.: 26808351 (Aiga Jaunskalže)

e-pasts: liepajasfonds@gmail.com

Skolēnu aktivitātes Liepājā 2013. gadā

2013. gadā no 19. līdz 21. martam par “Labdarības skolu” kļuvusi Liepājas Centra sākumskola. Trešo un ceturto klašu skolēni izvēlējušies katrs savus labos darbus ar vienu vadmotīvu – ejot ciemos, nesam dāvanas. Labdarības kartiņas tiek zīmētas Liepājas Novada fonda labdarības veikaliņam. Internātskolas audzēkņiem sagatavots koncerts, apmeklēts muzejs. Taču galvenais ieguvums – noskaidrots, kas ir labdarība un kā to veikt ikdienaā. Ceturtdien, 21. martā, nedēļas noslēguma pasākumā,  Centra sākumskolā ciemojās arī Labdarības skolas talismans – Alfrēds, lai klātienē dzirdētu skolēnu stāstus, lai dalītos dāvināšanas priekā.  Notikumiem var sekot interneta lapā www.draugiem.lv/lskola.

Skolēnu aktivitātes Grobiņā aprīlī
  • Grobiņas pamatskolas 2.a klases skolēni 23.aprīlī, projektu nedēļas ietvaros noskaidroja, kas ir labdarība, kādas ir tās formas. Gatavojām galda spēles piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem.
  • 1.a klases bērni apmeklēja robežsardzes kuģi “Visvaldis”
  • 21. aprīlī 4.b klases skolēni piedalījās talkā Grobiņas apkārtnē.
  • 2.a klases skolēni vāca ziedojumus (rotaļlietas un grāmatas ) bērniem ar īpašām vajadzībām , kuri vasarās atpūšas un ārstējas ,,Dižvanagos”. 26. aprīlī skolēni devās uz ,,Dižvanagiem” , lai nogādātu savas dāvanas un piedalītos jaunā ,,Lietus dārza” izveidē (skolēni tīrīja birzīti ),
  • 2.a klases skolēni ar pašu izveidotām galda spēlēm 25. aprīlī projektu nedēļas ietvaros devās pie mazajiem piecgadniekiem un sešgadniekiem rotaļāties

Skolēnu aktivitātes Grobiņā aprīlī galerija

Skolēnu aktivitātes Grobiņā februārī

Šogad skolas projektu nedēļu pavada M.Čaklā vārdi „Cilvēks bez pagātnes – cilvēks bez nākotnes, cilvēkam cilvēku iemāciet!”, kas norisinājās no 6.02. – 10.02. 5. – 9.klasēm. 

Plānots projektu nedēļas iesākt ar filmas “Labdarības līga” noskatīšanos, tālākajā gaitā aktivitātes notiks pa klasēm. Skolēni viesosies Liepājas bērnu namā, veco ļaužu dzīvojamajā mājā, izzinās Grobiņas novada biedrības „Tev un Taviem draugiem” intereses, nodarbošanos un kāds varētu būt nepieciešamais atbalsts no skolēniem. Īpašu vērību dažas klases vērš uz savu vecvecāku dzīves stāstiem, kā arī vienas mūziķu dzimtas izzināšanu. Projektu nedēļas noslēgums plānots ar klašu prezentācijām par paveikto 10. februārī. Skola apzinās, ka labdarība nav vienas dienas darbs, bet tas ir dzīvesveids. Prasme ieklausīties apkārtējos, bez vārdiem saprast, ka ir nepieciešama palīdzība, veicināt līdzjūtību un iecietību, veidot piederību savai videi un kopīgiem spēkiem iesaistīties problēmu risināšanā. Lielo skolēnu iesāktais noteikti atsauksies arī mazo skolasbiedru projektu nedēļā.           

apmeklē arī www.draugiem.lv/lskola

Fotogalerija par nedēļas norisēm

pētījums"Labdarības izpratne.."

 Latvijā vairums cilvēku uzskata, ka ir jāziedo. Tie ziedo galvenokārt naudu un mantas, un vairumā gadījumu ziedošana norit kampaņveidīgi. Latvijā trūkst labdarības tradīciju, kuras balstās audzināšanā. Lai skolēnos veicinātu iniciatīvu, izpratni un pārliecību par to, ko paši var ietekmēt, vēlamies bērnus praktiski iesaistīt pārmaiņu veidošanā”, stāsta Labdarības Skolas idejas aizsācēja Ilze Šēfere-Siliņa.

 World Giving Index 2011. gada pētījumā Latvija ievietota 118. vietā (no 153 aptaujātajām). Pētījumā „Labdarības izpratne un attieksme Latvijā, īpaši skolēnu vidū”, kas veikts Labdarības skolas ietvaros 2012. gada janvārī, secināts, ka bērnos nav izpratnes par kopējā labuma nozīmi, ka paši bērni nav gatavi uzņemties iniciatīvu, pašorganizēties, sniegt palīdzību, darboties brīvprātīgi.

Pētījuma secinājumi skatāmi šeit.

Pilns pētījuma apraksts skatāms šeit.

Labdarības Skolas ietvaros skolēniem ir iespēja sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām iesaistīties pašu izplānotās labdarības aktivitātēs, tādējādi saskaroties ar konkrētām problēmu situācijām, redzot tām risinājumu un piedaloties problēmas mazināšanā. Tas savukārt veido bērnos piederību videi, kurā tie dzīvo, vienlaikus attīstot sadarbošanos, līdzjūtību un iecietību.