DIBINĀTĀJI

Fonds dibināts 2007. gadā 27. jūnijā

Aiga Jaunskalže

Nodarbošanās: Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja

Amats: Valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: 26808351

Jānis Neimanis

Nodarbošanās: Liepājas Komunālās pārvaldes vadītājs

Amats: Uzraudzības komitejas vadītājs

Gaida Korņilko

Nodarbošanās: Uzņēmēja  

Aija Barča

Nodarbošanās: Saeimas deputāte

 

Lāsma Vaiče

Nodarbošanās: uzņēmēja


Lāsma Petermane

Nodarbošanās: Nīcas vsk. direktore

Verners Bokums

Nodarbošanās: Mediju biedrības vadītājs, mūziķis

Juta Birzniece

Nodarbošanās: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāja

Zigrīda Sproģe

Nodarbošanās: Biedrības “Ābolīt’s” valdes locekle

 

Dace Baumane

Nodarbošanās: NVA Liepājas nodaļas vadītāja

Andris Bišofs

Nodarbošanās: Uzņēmējs

Daiga Pirogova

Nodarbošanās: Juriste

Valde

Tiek ievēlēta uz 3 gadiem, visiem valdes locekļiem ir vienādas tiesības pārstāvēt fondu

Aiga Jaunskalže

Nodarbošanās: Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja

Amats: Valdes priekš-sēdētāja

Tālrunis: 26808351

Ilze Vainovska

Nodarbošanās: zīmola “Noķerts Liepājā” izveidotāja

Gita Paspārne

Nodarbošanās: pašnodarbināta

Grāmatvede

Ineta Brensone

Nodarbošanās: biedrības 118A dibinātāja