2014. gadā fonda Agape zupas virtuve saņems regulāru atbalstu no individuāla ziedotāja. Paldies!

Šodien, 2013. gada 28. oktobrī,  parakstīts līgums par projekta realizāciju starp Liepājas Novada fondu un fondu Agape – ir atbalstīts fonda Agape pieprasījums par bezmaksas zupas virtuves darbības nodrošināšanu. 250,00 LVL atbalsts tiks izmantots, lai iegādātos papildus pārtikas produktus un segtu zupas virtuves komunālos maksājumus par gāzi un ūdeni laika periodā līdz 2014. gada janvārim.

  

Atbalsts zupas virtuvēm Liepājā.

Atbalstītās organizācijas:

  • fonds Agape – 100,00 LVL
  • Liepājas baptistu Ciānas draudze – 150,00 LVL
  • biedrības „Vienība” – 250,00 LVL
  • Pestīšanas armija Liepājas nodaļa – 250,00 LVL
  • Bakhti Jogas draudze – 250,00 LVL

Pēc papildus pieteikšanās termiņa tika saņemti trīs pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti divi.

  Komisijas lēmums šoreiz sastāv no divām daļām:

 Pirmkārt  – tiek atbalstīti visi trīs jau iesniegtie pieteikumi .

Otrkārt – Liepājas Novada fonds izsludina atkārtotu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2011. gada 7. februārim. Aicinām ikvienu organizāciju, kura  palīdz trūcīgajiem liepājniekiem saņemt pilnvērtīgu ēdienu, pārskatīt vajadzības un pretendēt uz  atbalstu šī labdarības mērķa realizēšanai.

Projektu konkurss ir noslēdzies. ir saņemti trīs pieteikumi. Projektu vērtēšanas komisija izvērtējumu veiks piektdien, 28. janvārī.

Paldies visiem dalībniekiem!:)

  1. gada 5. janvārī Liepājas Novada fonds sadarbībā ar SIA „J.J. Metal” izsludina projektu konkursu organizācijām, kuras nodrošina zupas virtuvju darbību Liepājā.

 Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Liepājas pilsētā darbojošajām zupas virtuvēm, lai pēc iespējas vairāk liepājnieku, kuriem tas ir nepieciešamas, nodrošinātu ar  siltu ēdienu. Konkursā var piedalīties ikviena biedrība vai nodibinājums. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 1000,00 LVL, viena projekta maksimālais finansējums var būt 250,00 LVL. Projektā var paredzēt gan pārtikas produktu iegādi, gan komunālo maksājumu segšanu, gan iekārtu iegādi, lai nodrošinātu virtuves kvalitatīvāku darbu. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 25. janvāris.

Projektu konkursa NOLIKUMU lasīt šeit

Projekta PIETEIKUMU lejuplādēt šeit

ATSKAITES forma pieejama šeit.

Ja nepieciešams vairāk inormācijas par projektu sagatavošanu vai iesniegšanu, vai nevarat lejuplādēt pieteikuma anketu, rakstiet elektronisko vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com vai zvaniet pa telefonu 26808351 Aigai