Sadarbībā ar Liepājas Novada fondu tiek nodrošināta iedzīvotāju iespēja līdzdarboties Grobiņas novada atīstības plāna izstrādē, piedaloties Grobiņas novada iedzīvotāju forumā. Foruma norise plānota divos līmeņos:

–   Maijā katrā Grobiņas novada pagastā notiks Apkaimes ideju darbnīca – pasākums pagasta iedzīvotājiem, kura laikā katram būs iespēja analizēt pagasta attīstību un izvirzīt savu ideju tās veiksmīgai attīstībai.Ideju darbnīcās izteikto ideju apkopojumu skatiet šeit.

–   5. jūnijā plkst 10.00 Grobiņas vidusskolas telpās notiks novada iedzīvotāju forums. Šajā pasākumā cilvēki no visiem pagastiem kopīgi spriedīs par rīcībām, kas jāveic, lai veicinātu novada attīstību.

Pirmais solis uz iedzīvotāju forumu jāsper jau tagad – aicinām ikvienu Grobiņas no vada pagastu iedzīvotāju atrast laiku, lai piedalītos apkaimes ideju darbnīcā. Svarīgi ir ne tikai zināt, ko vajag darīt, bet arī pateikt to skaļi, sadarboties ar citiem un katram aktīvi piedalīties savas dzīves uzlabošanā. Iedzīvotāju forums ir viena no efektīvākajām formām, kā piedalīties, tāpēc tiksimies:

–   15.maijā plkst. 9:00 Bārtas kultūras namā

–   19.maijā plkst. 18:00 Grobiņas Skolēnu interešu centrā, Lielā ielā 54

–   20.maijā plkst. 17:00 Kapsēdes pamatskolā

–   22.maijā plkst. 10:00 Gaviezes kultūras namā

Darbs gan apkaimes ideju darbnīcās, gan iedzīvotāju forumā tiks organizēts darba grupās, kurās tiks apspriestas 9 tēmas:

–        Izglītība,

–        Kultūra, sports un aktīvs dzīvesveids,

–        Pašvaldības pārvalde, novada tēls un sadarbība,

–        Sociālā joma (veselība, sociālā drošība, sabiedriskā kārtība),

–        Uzņēmējdarbība,

–        Nodarbinātība,

–        Vide (dabas vide, dzīves vide un mājoklis),

–        Sabiedriskais transports,

–        Tehniskā infrastruktūra.