Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Patvērums

Organizācija

Piedāvājums

Kontakti/darba laiks

 

 

Fonds Agape

Ekstremālās bezizejas situācijās pieejama patversme

Bāriņu iela 11

t.22365767 (Marina)

Pašvaldības Bērnunams

 

Atbalsta grupa Bērnunamā

Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2-18 gadu vecumam, aprūpe ar Bāriņtiesas lēmumu.

 

Īslaicīga aprūpe bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam krīzes situācijās.

Labraga iela 11

t. 63424208

bernu.nams@liepsd.lv

Pašvaldības Nakts patversme

Ar SD norīkojumu, uzturēšanās laiks nakts patversmē ir līdz 60 dienām. Sākot ar uzturēšanās 3 mēnesi maksa

·         1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 euro;

·         0,71 euro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 euro

Flotes iela 7 

Dežurants t. 63488108

Sociālais darbinieks t.63485269

Vadītājs Dāvis Grietēns t.63485270

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu 

Ir 2 atbalsta dzīvokļi krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem (ar SD norīkojumu)

Flotes iela 14

t.63488175

 

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītāja pieņemšanas laiks: Pirmdienās 14:00-17:00

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu 

Viršu iela 9/11

t. 63488430..

 

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

Vadītājas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 13:30-16:30

Ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu 

Ģ. Baloža iela 1

t. 63456175

Pašvaldības Sociālā dzīvojamā māja

 

 

Grupu dzīvokļi invalīdiem

Vadītājas pieņemšanas laiks: Otrdienās 14:00-17:00 

Sociālā dzīvojamā māja ar domes Dzīvokļu komisijas lēmumu – t. 63454532

Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  ar SD norīkojumu

Darbinieku pieņemšanas laiks: katru d.d. 16:00-18:00 

Vadītājas pieņemšanas laiks : Trešdienās 14:00-16:00 

Kuldīgas iela 34

t.63454532

 

 

 

Grupu dzīvokļu vad. t.63454554 

Pašvaldības Veco ļaužu dzīvojamā māja

Ar Domes lēmumu

Vadītājas pieņemšanas laiks
ceturtdienās 9.00 – 12.00

Ganību iela 135/141

Dežurants t.63436469

Sociālais darbinieks t.63436469 

Vadītāja Diana Bikova t.63436377

Zemākā līmeņa Nakts patversme

Patversmē ir četras telpas ar pavisam vienkāršiem apstākļiem – bez gultām, bez ēdināšanas, bet ar apsildāmām grīdām, matračiem, vannas istabu un tualeti. Zemākā līmeņa patversmē var izvietot ap 20 cilvēkiem.

Flotes iela 7 (Z priekšpilsēta)

t.63485270, 63485269

 

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds