Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Atbalsta grupas - turpinājums

Latvijas nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība

Aktivitātes, konsultācijas nedzirdīgiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem

Darba dienās 10:00-17:00.

 

http://www.lns.lv/lat/biedribas/liepajas_regionala_biedriba_/

1905. gada iela 35

Vadītāja - Gundega Paņko Tālrunis, sms: 28259504                              E-pasts/SKYPE:liepajasrb(at)lns.lv

Liepājas Neredzīgo biedrība

Atbalsts un konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti, redzes invalīdiem.

Dažādi pulciņi cilvēkiem ar invaliditāti.

 

www.redzigaismu.lv

Ganību iela 197/205

t.63431535, 22007874

info@redzigaismu.lv

liepajas_nb@inbox.lv 

Narkoatkarības pārvarēšanas

· Informatīvi izglītojoša grupa par atkarību
pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 15.oo
(tikai Obligātās intervences programmas klientiem)
· Atbalsta grupa atkarīgām personām
pirmdienās plkst. 18.oo
(tikai Motivācijas programmas klientiem)
· garīgā atbalsta un palīdzības grupa
otrdienās plkst. 16.oo
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)
· Anonīmo alkoholiķu grupa
trešdienās plkst. 17.3o
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)
· Anonīmo līdzatkarīgo grupa
ceturtdienās plkst. 18.oo
(iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama)

Darba dienās un katra mēneša otrajā sestdienā no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

t. 63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts

PAKALPOJUMI ATKARĪBU PROFILAKSĒ:

·         sociālā darbinieka un medicīnas māsas konsultācijas,

·         psihologa un narkologa konsultācijas,

·         Motivācijas programma atkarīgām personām;

·         Īstermiņa intervence personām ar riskantu un problemātisku lietošanu;

·         konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos;

·         informācija par ārstēšanās, rehabilitācijas un pēcaprūpes iespējām atkarīgām personām;

·         individuālas sarunas un atbalsta sniegšana atkarīgo personu tuviniekiem;

·         iespēja piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās

Darba dienāsun katra mēneša otrajā sestdienā  no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

t. 63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:

·         palīdzība dokumentu kārtošanā;

·         palīdzība izglītības, nodarbinātības un dzīvesvietas jautājumu risināšanā, resursu piesaistē;

·         atbalsts sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanā un pašaprūpes iemaņu pilnveidē;

·         palīdzība apģērba un ēdiena nodrošināšanā;

·         iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku

Darba dienās un katra mēneša otrajā sestdienā  no 8:00 – 17:00

Flotes iela 7

t. 63456120; 26308079

atkaribucentrs@gmail.com

Pašvaldības Grupu dzīvokļi

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pieņemšanas laiks: 16:00 – 18:00

Kuldīgas iela 34

Soc. darb. Virginija Stankuviene

t.63454554

Pensionāru dienas centrs DR mikrorajonā

Darba dienās 11:00-17:00

 

http://spc.liepaja.lv/pendiencen.htm

Klaipēdas iela  96a

t.63483320

Pensionāru dienas centrs Karostā

Darba dienās 11:00-17:00

 

http://spc.liepaja.lv/pendiencen.htm

Ģ. Baloža iela 1

t.63456179

Liepājas pensionēto skolotāju biedrība „Zelta rudens”

 

Veicināt pensionēto skolotāju līdzdarbošanos pilsētas dzīves attīstībā un pilnveidē: izglītojošu, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana dažādām mērķauditorijām, sociālā, morālā un garīgā atbalsta sniegšana pensionētajiem skolotājiem, vēsturisko un zinātnisko materiālu apkopošana un izdošana.

Ūliha iela 36

Maija Neimane
t.29692723

Birojs “Aprūpe mājās''

 

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:

pirmdienās 14.00-17.00 otrdienās 9.00-12.00
ceturtdienās 15.00-18.00 piektdienās 14.00-16.00

http://socialaisdienests.liepaja.lv/socialie-pakalpojumi/birojs-aprupe-majas/

 

Klaipēdas iela 19/21

t.63432250

t.26684410

Biedrība “Dzīvības koks”

Tikšanās katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 17:30

Biedrība apvieno esošos un bijušos onkopacientus, kā arī viņu tuviniekus vai citus, kam, saskaroties ar diagnozi "vēzis", ir nepieciešams atbalsts, vai kuri šo atbalstu var sniegt citiem.

Veidenbauma 3, ir lifts

Ilze Vainovska 

t.28343138

www.dzivibaskoks.lv 

Biedrība "Krīzes Grūtniecības Centrs"  Liepājas filiāle

  • Neplānota grūtniecība
  • Aborts un ar to saistīta depresija
  • Spontānais aborts
  • Pāragrs bērna zaudējums
  • Nepieciešama informācija par sociālo palīdzību
  • Jautājumi par kontracepciju vai STS

 

http://www.krizescentrs.lv/

Kuršu iela 19 (ieeja no Siena ielas 10)

t.22387764

 liepaja@krizescentrs.lv 

 

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds