Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot
  Skolēnu aktivitātes Grobiņā.
 

Šogad skolas projektu nedēļu pavada M.Čaklā vārdi „Cilvēks bez pagātnes – cilvēks bez nākotnes, cilvēkam cilvēku iemāciet!”, kas norisinājās no 6.02. – 10.02. 5. – 9.klasēm. 

Plānots projektu nedēļas iesākt ar filmas "Labdarības līga" noskatīšanos, tālākajā gaitā aktivitātes notiks pa klasēm. Skolēni viesosies Liepājas bērnu namā, veco ļaužu dzīvojamajā mājā, izzinās Grobiņas novada biedrības „Tev un Taviem draugiem” intereses, nodarbošanos un kāds varētu būt nepieciešamais atbalsts no skolēniem. Īpašu vērību dažas klases vērš uz savu vecvecāku dzīves stāstiem, kā arī vienas mūziķu dzimtas izzināšanu. Projektu nedēļas noslēgums plānots ar klašu prezentācijām par paveikto 10. februārī. Skola apzinās, ka labdarība nav vienas dienas darbs, bet tas ir dzīvesveids. Prasme ieklausīties apkārtējos, bez vārdiem saprast, ka ir nepieciešama palīdzība, veicināt līdzjūtību un iecietību, veidot piederību savai videi un kopīgiem spēkiem iesaistīties problēmu risināšanā. Lielo skolēnu iesāktais noteikti atsauksies arī mazo skolasbiedru projektu nedēļā.                 apmeklē arī www.draugiem.lv/lskola

fotogalerija par nedēļas norisēm

kas ir labdarība?
katram savs viedoklis par to
labie darbi no sirds
izmēģinājums - tā arī ir labdarība
izmēģinājums
labdarības spēle internetā
spēle internetā
top dāvaniņas bērniem
top dāvaniņas bērniem
kopīgais noslēguma pasākums pulcēja visus 5. - 9. klašu skolēnus Grobiņas pamatskolā
top dāvaniņas bērniem
top dāvaniņas bērniem
dāvanu kaste Bērnu nama bērniem no Grobiņas bērniem
prezentācijas noslēguma pasākumā
uzvedums veco ļaužu dzīvoajmajā mājā
kopīga tortes ēšana būs!!
iestiprināsimies un turpināsim labos darbus!
saruna ar Liepājas Bērnu nama vadītāju
Grobiņniekus sveic Alfrēds!
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds