Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Paldies visiem talciniekiem!

Izsakām vislielāko pateicību visiem, kuri piedalījās talkā, lai sakārtotu Melnupītes krastus Zaļājā birzī. Kopīgā darbā ir iztīrīta Melnupītes "promenāde" (PALDIES Optimistu pulkam un "Pēcskolai" un visiem Liepājas Novada fonda atbalstītājiem!), iekārtotas divas jaunas atpūtas vietas ar soliņiem (PALDIES Vairondam Biteniekam!), iztīrīta pati Melnupīte (PALDIES "Sofijas laivām"!). PALDIES par gardo maltīti pēc talkas bbiedrībai "Pēcskola"! Tiksimies nākošajā talkā nākošgad!

Neliela foto galerija zemāk..

LIELĀ TALKA!

  Sakārtojot fizisko vidi, sakārtojas arī garīgā – domas saliekas pa plauktiņiem, saprotam, kas ir svarīgi un kam tikai otršķirīga nozīme. Tieši tāpēc, tieši šajā laikā Lielā talka ir TIK  būtiska – sakārtojot, iztīrot un uzlabojot savu apkārtni, pavirzīsimies tuvāk arī sakārtotībai un uzplaukuma mūsu valstī, pilsētā, mikrorajonā un pagalmā.

   Liepājas Novada fonds šogad 24. aprīlī aicina visus Zaļās birzs iedzīvotājus un Fonda atbalstītājus strādāt Melnupītes krastos. Šeit iespējams izveidot jauku pastaigu un atpūtas vietu. Jau tagad tā tiek izmantota šim nolūkam, bet uzlabojot un iztīrot ūdenskrātuves krastu, iegūsim atpūtai piemērotāku un drošāku vietu.

Tiekamies plkst 9.00 pie Dedajeva pieminekļa, līdzi ņemot piemērotus darba rīkus - zāģus, cirvjus, grābekļus, arī cimdus un piemērotu apģērbu, un  labu noskaņojumu. Kopīgiem spēkiem iztīrīsim  Melnupītes krastu un iekārtosim atpūtas vietas pie ūdens.

Papildus informācija par pasākumu pa telefonu 26808351 (Aiga) vai 26762489 (Arvīds).

Arvīds un Skaidrīte apspriežas
Top jaunais soliņš
sakopšanas darbi
"Sofijas laivas" tīra pašu upīti
atradums
rosība
zupa pēc darba
Optimisti pēc darba
darba rezultāts
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds