Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Hipotēku banka sniedz atbalstu rajonu projektu konkursiem

 

Trešdien, 25. martā, Hipotēku banka noslēdza sadarbības līgumus ar vairākiem novadu fondiem un pašvaldībām par finansējuma piešķiršanu projektu konkursu izsludināšanai un projektu realizēšanai.

 

Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks Rolands Paņko uzsvēra, ka „attīstības bankas uzdevums ir veicināt šādus projektus sabiedriskā labuma vairošanai.”

2008. gadā ar Hipotēku bankas atbalstu realizēti vairāk nekā 120 projekti dažādos Latvijas pagastos un pilsētās. Projektu konkursa līdzekļi tiek piešķirti šādām prioritārajām jomām - apkārtnes labiekārtošanai; kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, patriotisko jūtu audzināšanai; sociāliem pakalpojumiem, izglītošanai, apmācībām, kuru rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai; jauniešu profesionālai orientācijai un karjeras izvēles iespējām; labdarības attīstības veicināšanai sabiedrībā.

“Iepriekšējos gados realizētie projekti atspoguļo attīstības procesus vietējā līmenī, kas izpaužas kā pašu iedzīvotāju motivācija konstatēt un risināt problēmas saviem spēkiem, uzņemties atbildību par savas dzīves uzlabošanu,” komentē Anita Šalme, projekta vadītāja, Hipotēku bankas Korporatīvo attiecību daļas vadītāja. “Šogad Hipotēku banka 15 projektu konkursu realizēšanai plāno piesaistīt 70 000 latus.”

Ar Liepājas novadu fondu Hipotēku bankai sadarbība būs otro gadu. Fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže pastāstīja, ka pērn pieteikumi projektu konkursam pārsvarā bijuši aktivitātēm, kas saistītas ar bērniem. Tika atbalstīti pieci projekti no dažādīem pilsētas mikrorajoniem par bērnu laukumu izveidi Karostas parkā un Katoļu pamatskolas pagalmā, Amatnieku nama pagalma labiekārtošanu, 6. vidusskolas bibliotekas labiekārtošanu un biedrības IMKA Latvija organizēto bērnu dienu Karostā. Tika atzīmēta arī lielā iedzīvotāju foruma nozīme pilsētas attīstībā.

 

Šogad Hipotēku bankai ir 3 jauni sadarbības partneri. Ērgļu novada dome, Ogres novada dome, Jūrkalnes pagasta padome.

Hipotēku banka nodibinājusi Klientu klubu “Mēs paši,” iesaistot bankas klientus, lai izsludinātu projektu konkursus labu darbu veikšanai ārpus Rīgas. Projektu konkursi notiek Dobelē, Balvos, Gulbenē, Ogrē, Aizkrauklē un Preiļos. Iecerēts nākamajos gados dibināt šādus klubus arī citās Latvijas pilsētās.

 

Hipotēku bankas filiāļu vadītāji un Korporatīvo attiecību daļas darbinieki iesaistās konkursu projektu vērtēšanā. Plānojot atbalstu un finansējumu vietējās attīstības veicināšanai, projekti parāda nākotnes darba virzienus - partnerības principa prakstisku pielietojumu un reālus rezultātus, un ļauj uzticēties vietējo cilvēku situācijas izpratnei un prasmei risināt problēmas.

A. Jaunskalže un R. Paņko paraksta līgumu par fonda un bankas sadarbību 2009. gadā
Līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās arī Fonda dalībniece Gundega Vēsmiņa un Hipotēku bankas Liepājas filiāles vadītājs Ints Jansons
Līgumus parakstīja arī citu Novadu fonu un pašvaldību pārstāvji
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds