Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Mikrorajonu padomes ir neformālas iedzīvotāju apvienības, tāpēc to darbā iespējams piedalīties ikvienam ne tikai ar idejām, bet arī ar praktisku darbību. Šobrīd, lai uzsāktu iedzīvotāju iesaistīšanos, katrā mikrorajonā darbojas iniciatīvas grupa, kuru dalībnieki labprāt aicna līdzdarboties citus aktīvos cilvēkus. Gaidīts ikviens, kurš gatavs ne tikai runāt, bet arī darboties.

  • Centra mikrorajona iniciatīvas grupu veido Ilva Lutere, Valija Lejniece, Raimonds Ķervis un Tamāra Valujeva.
  • No Laumas mikrorajona pirmajā sanāksmē piedalījās Juris Štāls.
  • Jaunliepājas mikrorajonu pārstāvēja Māris Ceirulis un Gunārs Stankevičš.
  • Zaļās birzes un Jaunas pasaules mikroroajonu pārstāvēja Guārs Zatleris.
  • No Ezerkrasta mikrorajona sanāksmē piedalījās Igors Langfrīds.

Kā atbalsta organizācija mikrorajonu padomēm arī turpmāk darbosies Liepājas Novada fonds, sniedzot atbalstu, kas nepieciešams, lai veidotos reāls sadarbības tīkls un liepājnieki paši spētu ietekmētu dzīves kvalitāti pilsētā. Lai iesaistītos šajā darbā, jāsazinās ar iniciatīvas grupu dalībniekiem vai Liepājas Novada fondu pa telefonu 63422788 vai 26808351 (Aiga)

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds