Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Noslēdzies Liepājas Novada fonda un Hipotēku bankas

otrais projektu konkurss.

Līgumu parakstīšana notiks 2. jūnijā plkst 17.00 Liepājas muzejā!

 

 Projektu konkursa vērtēšanas komisija 26. maijā  pieņēma lēmumu par 10 projektu atbalstīšanu. 2. jūnijā līgumi par projektu realizēšanu tiks parakstīti ar:

1. biedrību "Liepājas jaunie vanagi" par neformālās grupas "BMX riteņbraucēji un atbalstītāji" projekta "BMX klubiņa izveidošana" realizēšanu.

                                               Kopējā projekta summa 499,36 LVL

2. Liepājas baptistu Ciānas draudzi par projekta "Bērnu rotaļu laukums "Ceļojums Ciānas dārzā"" realizēšanu.

                                              Kopējā projekta summa 450,00 LVL

3. biedrību "Sabiedrības attīstības centrs" par projekta "Liepājas muzeja dārza labiekārtošana" realizēšanu.

                                               Kopējā projekta summa 452,00 LVL

4. Vaiņodes jauniešu biedrību "4U" par projekta  "Spēļu un atpūtas laukums" realizāciju.

                                               Kopējā projekta summa 500,00 LVL

5. biedrību "Dižvanagi" par projekta "Dižvanagos sakopta vide" realizāciju.

                                               Projektam piešķirtā summa 325,00 LVL 

6. Tautas mākslas biedrību "Saiva" par projekta "Seno amatu saglabāšana un vides sakārtošana Amatnieku namā" realizāciju.

                                               Projekta kopējā summa 450,00 LVL

 7. jauniešu biedrību NEXT par projekta "Solis līdz soliņam" realizāciju Aizputes pilsētā.

                                               Projektam piešķirtā summa 210,00 LVL

8. biedrību "Latvijas sieviešu pretalkohola biedrība" par projekta "Nāc un dari" realizāciju Karostā.

                                                Projektam piešķirtā summa 181,00 LVL

9. biedrību "Jaunatnes demokrātijas skola" par projekta "Vecā rotaļu laukuma pārvērtības" realizāciju Nīcas pagastā.

                                                 Projektam piešķirtā summa 304,7 LVL

10. Vecpils pagasta padomi par neformālās iedzīvotāju grupas "Dari pats" projekta "Soliņi Dižlāņu muižas parkā" realizāciju Vecpils pagastā.

                                                  Projektam piešķirtā summa 128,00 LVL

 

Liepājas Novada fonds un Hipotēku banka izsaka lielu pateicību visu iesniegto projektu autoriem un cerību, ka labas idejas agrāk vai vēlāk atradīs realizētājus un līdzekļus to īstenošanai. Dažādās Liepājas pilsētas un rajona    vietās darbi sāksies jau 1. jūnijā, lai mūsu apkārtne kļūtu cilvēkiem draudzīgāka un patīkamāka.

 

 

15. maijā beidzās pieteikumu iesniegšana Liepājas Novada fonda projektu konkursam par vides labiekārtošanu, kas tiek organizēts ar Hipotēku bankas atbalstu. Ir saņemti 20 projektu pieteikumi no Liepājas pilsētas un rajona. Nevalstiskās organizācijas ir izrādījušas lielu aktivitāti un kompetenci - visi saņemtie projektu pieteikumi ir sagatavoti atbilstoši Nolikumam. Lielais pieteikumu skaits parāda cilvēku lielo ieinteresētību un vēlmi dzīvot sakārtotā un patīkamā vidē. Ievērības cienīgs ir arī fakts, ka 8 pieteikumu  iesniedzēji ir neformālas grupas. 

Projektu vērtēšanas komisija darbosies līdz 26. maijam, kad tiks pieņemts gala lēmums. Līgumi ar organizācijām tiks noslēgti līdz 30. maijam, lai jau 1. jūnijā notiktu pirmās aktivitātes. Projektu vērtēšanas komisijā darbosies Liepājas Novada fonda pārstāvji Jānis Neimanis un Lāsma Petermane, Hipotēku bankas Liepājas filiāles vadītājs Ints Jansons, Liepājas arhitekts Uģis Kaugurs un biedrības "Liepājas rajona partnerība" vadītāja Inita Ate.

Pagājušajā gadā ar Hipotēku bankas atbalstu Liepājā tika labiekārtos bērnu laukums Katoļu pamatskolas pagalmā, labiekārtota Raiņa 6. vidusskolas bibliotēka, izveidots bērnu laukums karostas parkā, labiekārtots Amatu mājas pagalms un notika bērnu diena Karostā, kuru organizēja jauniešu organizācija IMKA. 

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds