Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

30. oktobrī Hipotēku un zemes bankas Kurzemes reģiona vadītāja, Liepājas filiāles vadītājs Ints Jansons un bankas sabiedrisko attiecību daļas darbinieki kopā ar Liepājas Novada fonda vadītāju tikās ar visu desmit projektu vadītājiem, kuri Liepājā un Liepājas apkārtējos pagastos realizējuši aktivitātes otrā kopīgā projektu konkursa ievaros. Ar fonda un bankas kopīgu atbalstu šogad Liepājā ir labiekārtots muzeja dārzs, restaurēts Amatnieku nama pagrabs, labiekārtots Ciānas baznīcas bērnu laukums un Karostā izveidots sporta laukums. Vecpilī labiekārtos Dižlāņu parka bērnu laukums, Vaiņodē kopā ar vietējiem jauniešiem izveidots bērnu laukums, Aizputē sadarbojoties vairākām organizācijām iekārtoti 35 soliņi pilsētā, Nīcā atjaunots bērnu laukums.

Tikšanās reizē Liepājas muzējā visu projektu vadītāji atzina, ka līdzfinasnējums ir bijis nozīmīgs darbu uzsākšanai. Projekta nelielais apjoms iedrošināja un pamudnāja uzsākt darbu, kas ļauj pēc tam to papildināt un rezultāts iepriecina ikvienu. Īpašs stāsts bija par Aizputes projektu, kuru realizēja jauniete, kurai šis ir pirmais projekts, tāpēc vēl jo nozīmīgāk viņai bija pierādīt pašai sev, ka var un spēj paveikt nozīmīgu darbu. Projekta finansējums ļāva izveidot tikai 3 no iecerētajiem 10 soliņiem, bet apņēmība un sadarbība ir palīdzējusi atrast līdzekļus un darba spēku, lai izveidotu 35 soliņus visā Aizputē. "Vajag tikai uzdrīkstēties un darboties, tad arī nelielā nauda dod iepsēju paveikt lielas lietas," saka projekta vadītāja Ance no organizācijas NEXT. Katra projekta stāsts ir vērts, lai to pastāsta - bankas darbinieki tos noklausījās ar interesi un bija gandarīti par Liepājas cilvēku lielo iniciatīvu un vēlmi padarīt savu apkārtni skaistāku. Noslēgumā tika aizteikta gatavība turpināt sadarbību starp Liepājas Novada fondu un Hipotēku banku.

Bildes skatīt zemāk!

 

 

Rīt, 30. oktobrī plkst. 10.00 Liepājā ieradīsies Hipotēku un zemes bankas pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar projektiem, kuri realizēti Liepājas Novada fonda organizētajā projketu konkursā. Jau otro gadu pēc kārtas Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Hipotēku banku dod iespēju liepājniekiem un apkārtējo pagastu cilvēkiem īstenot savas iniciatīvas apkārtējās vides sakārtošanā. 2009. gadā projektu atbalstam tika izlietoti 4000,00 latu - tika atbalstīti 10 projekti, no kuriem 5 tika realizēti Liepājā un 5 - pagastos.

plkst 11.00 pēc projektu apskates,  Liepājas muzejā notiks tikšanās ar pagastos realizēto projektu pārstāvjiem

tikšanās ar BMX trasītes īpašniekiem
Par Amatnieku nama projektu stāsta Ira Cīrule
Muzejā notika sarunas ap un par projektiem
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds