Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

 Turpinās iedzīvotāju viedokļu apzināšana Grobiņas novadā

PIEDALIES APTAUJĀ  arī TU UN NOSAKI SAVAS

PAŠVALDĪBAS TURPMĀKO ATTĪSTĪBAS VIRZIENU !

 Aptaujas anketa Grobiņas novada uzņēmējiem:

http://www.visidati.lv/aptauja/384914253/

 

Aptaujas anketa Grobiņas novada iedzīvotājiem:

http://www.visidati.lv/aptauja/384893524/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedalies arī TU, plānosim un īstenosim

MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!

Liepājas Novada fonds un Grobiņas novada attīstības pārvalde 

Grobiņas novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros 2010.gada maijā organizē

 

Apkaimes IDEJU DARBNĪCAS

 

15.maijā plkst. 9:00 Bārtas kultūras namā

19.maijā plkst. 18:00 Grobiņas Skolēnu interešu centrā,

Lielā ielā 54 (Grobiņas pilsētai un pagastam)

20.maijā plkst. 17:00 Kapsēdes pamatskolā

22.maijā plkst. 10:00 Gaviezes kultūras namā

 

Tā ir iespēja katram iedzīvotājam noteikt turpmāko novada attīstības virzienu un izteikt savu risinājumu savas pašvaldības aktuālajām problēmām dažādās jomās:

èIzglītība

èKultūra, sports un aktīvs dzīvesveids

èPašvaldības pārvalde, novada tēls un sadarbība

èSociālā joma (veselība, sociālā drošība, sabiedriskā kārtība)

èUzņēmējdarbība

èNodarbinātība

èVide (dabas vide, dzīves vide un mājoklis)

èSabiedriskais transports

èTehniskā infrastruktūra

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds