Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Iespēja izveidot aktīvās atpūtas laukumus daudzdzīvokļu namu pagalmos

 

Lai  būtu vieglāk sagatavot pieteikumus, aicinām visus interesentus uz informatīvo semināru

11. jūnijā plkst 17.30 Liepājas domes Lielajā zālē.

 

Uzzināsiet vairāk par:

·        projektu konkursa nolikumu,

·        pieteikuma anketas aizpildīšanu,

·        skices sagatavošanu.

 

Lūdzam iepriekš pieteikties, piezvanot pa telefonu 26808351 vai

atsūtot pieteikuma vēstuli e-pastā liepajasfonds@gmail.com

 

 

 

 

Liepājas Novada fonds sadarbībā ar DnB NORD banku izsludina projektu konkursu Liepājas pilsētas namu apsaimniekošanas biedrībām par iespēju izveidot pagalmos aktīvās atpūtas laukumus bērniem un jauniešiem. Projektos var tikt paredzēta daudzveidīgu un daudzfunkcionālu bērniem domātu atpūtas laukumu izveidošana, paredzot tajos iespēju nodarboties dažādu vecumu bērniem, iespēju jauniešiem nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, iespēju kopā ar jauniešiem izveidotas pilnīgi oriģinālas aktīvās atpūtas vietas.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. jūlijs. Vienam projektam piešķirtais finansējums var būt no 700,00 līdz 5000,00 LVL. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 14000,00 LVL. Projektā jāparedz līdzfinansējums 10% apmērā no kopējās projekta summas naudas, pakalpojumu vai brīvprātīgā darba veidā.

Projekta iesniedzējs var būt Liepājas pilsētā reģistrēta māju apsaimniekošanas biedrība kopā ar vienu vai vairākiem partneriem – citām māju apsaimniekošanas biedrībām, kuru dalībnieki ir vienojušies par kopīgu darbību projekta ietvaros. Projekta laikā jāparedz arī bērnu un jauniešu iesaistīšana, lai laukums tiktu izveidots atbilstoši viņu vajadzībām un vēlmēm. Bērnu iesaistīšana laukumu izveidē un plānošanā būs arī veids, kā nodarbināt jauniešus vasaras perioda. Nozīmīgs ieguvums no līdzdalības šajā projektu konkursā būs iedzīvotāju iespēja sadarboties, uzsākt sarunas – lai aktīvās atpūtas laukumu izveidotu uz vairākiem namiem piesaistītiem zemes gabaliem, jāorganizē kopsapulce par līdzdalību šajā projektu konkursā.

Lai pieteikumi tiktu sagatavoti kvalitatīvāk, 11. jūnijā plkst 17.30 Liepājas domes lielajā zālē notiks informatīvais seminārs.

 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma anketa, kā arī papildus informācija pieejama pēc pieprasījuma elektroniski pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com vai Liepājas novada fonda mājas lapā ww.lnf.lv sadaļā „Programmu apraksti” vai zvanot pa telefonu 63422788 vai 26808351 (Aiga).

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds