Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Pirmā foruma daļa beidzās ar labāko risinājumu prezentācijām – pie zāles sienām tika izvietotas lielās lapas ar trim labākajiem risinājumiem katrā jomā. Jau darba grupu prezentācijās, kā viens no risinājumiem, tika atzīmēta nepieciešamību veidot iedzīvotāju atbalsta vietas katrā mikrorjaonā, kur tiktu organizēts gan darbs ar jauniešiem, gan informācijas apmaiņa starp cilvēkiem un pašvaldību, gan interešu klubu darbs, gan izglītojošas aktivitātes.  Pēc Domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa prezentācijas, kurā tika uzskatāmi parādīti pašvaldības iniciētie un plānotie uzlabojumi Liepājā,  iedzīvotāju foruma dalībniekiem uzstājās bērni, kuri paralēlā darba grupā kopā ar Pepiju un Kapteini plānoja uzlabojumus bērnu dzīvē. Bērnu vēlme bija Liepājā izveidot bērnu kafejnīcu, kurā ik nedēļas nogali notiktu jautri pasākumi un būtu iespējams vienmēr našķoties ar gardu saldējumu. Noslēgumā dalībnieki balsoja par svarīgākajiem risinājumiem, kuri būtu vispirms jāīsteno katrā mikrorajonā.

Foruma darba grupu materiālu apkopojums šeit

Tādējādi ir izveidots katra mikrorajona darba plāns un ir izvēlēts cilvēks, kurš koordinēs vietējās darba grupas darbu turpmāk. Kā atbalsta organizācija arī turpmāk darbosies Liepājas Novada fonds, sniedzot mikrorajonu cilvēkiem atbalstu, kas nepieciešams, lai veidotos reāls sadarbības tīkls un liepājnieku dzīves kvalitāte būtu lielā mērā atkarīga no mūsu pašu pūlēm.

Mikrorajonu darba plāns pēc foruma dalībnieku balsojuma šeit

 Mikrorajonu padomes jau ilgāku laiku reāli darbojas Liepājas sadraudzības pilsētā Belvju (ASV), no kurienes šī ideja tiek adaptēta.

Mikrorajonu padomes ir

  • iedzīvotāju neformālas organizācijas, kas rada vidi cilvēku sadarbībai, ideju radīšanai un attīstīšanai,
  • atbalsts ideju realizācijai,
  • vieta, kur pulcēties apkaimes cilvēkiem, svētkos un ikdienā,
  • tilts uz pašvaldību – informācijas plūsma no cilvēkiem uz domi,
  • informatīvā bāze par visu, kas notiek pilsētā kopumā,
  • pieaugušo mūžizglītības un bērnu interešu izglītības centrs mikrorajonā,
  • interešu klubu darbošanās vieta mikrorajonā
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds