Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot
Darbs forumā notika 6 darba grupās – dažādu mikrorajonu cilvēki kopā sprieda par problēmu risinājumiem dažādās jomās – vides kvalitāte, drošība, jauniešu brīvais laiks, veselība, infrastruktūra. Problēmu saraksts, ko saņēma  katras grupas dalībnieki,  bija izveidots no diskusijām mikrorajonos pirms foruma. Galvenais uzsvars tika likts uz risinājumu meklēšanu un to efektivitātes novērtēšanu.
04.12.2008 - Lasīt vairāk
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds