Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Liepājas iedzīvotāju forums būs pirmais forums, kas notiek tik lielā kopienā - Liepājā ir apmēram 85 tūkstoši iedzīvotāju un vēsturiski izveidojušies 7 mikrorajoni. Tāpēc Liepājas iedzīvotāju foruma norise būs atšķirīga no iepriekš realizētajiem forumiem. Liepājā foruma mērķis ir veicināt Liepājas iedzīvotāju līdzdalību un atbildību par savas pilsētas vides kvalitāti. Foruma uzdevums ir ļaut katram liepājniekam uzņemties atbildību par savu pilsētu un apzināties darbus, kas veicami pašu rokām, ar nelieliem resursiem, balstoties uz pašu iniciatīvu.

Pirms 2008. gada 29. novembra, kad Liepājas Olimpiskajā centrā notiks pirmais Liepājas iedzīvotāju forums, katrā mikrorajonā notiks diskusija, kuras uzdevums būs noteikt mikrorajona svarīgākās problēmas un iespējamos risinājums. 

Kopējā forumā tiks domāts par risinājumu realizāciju - tiks izveidotas darba grupas, kuru turpmākā darbība nodrošinās konkrētas izmaiņas Liepājas mikrorajonos.

Liepājas iedzīvotāju foruma norisi atbalsta Kopienu fondu kustība, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Liepājas pilsētas dome.

 

Līdz Liepājas iedzīvotāju forumam tiks organizētas mikrorajonu iedzīvotāju diskusijas. Tajās katra mikrorajona cilvēkiem būs iespēja pārspriest aktuālākās problēmas un labākos to risinājumus. Forumā šie risinājumi tiks izstrādāti par konkrētiem projektiem, kuru realizāciju atbalstīs Liepājas Novada fonds un pašvaldība.

Katrs Liepajas mikrorajons ir atšķirīgs gan pēc novietojuma, gan sociālās situācijas un apbūves. Līdz ar to tajos ir atšķirīgas risināmās problēmas un prioritātes.

Diskusijās aicinām piedalīties ikvienu interesentu, kurš ir gatavs piedalīties savas pilsētas labiekārtošanā un līdz ar to savas dzīves kvalitātes uzlabošanā pats. Īpaši aicinām māju vecākos, namu apsaimniekotājus, dzīvokļu īpašnieku biedrību vadītājus - jūs pazīstat savu māju iedzīvotājus - aiciniet līdzi cilvēkus, kuri, jūsuprāt, spēj palīdzēt un paši piedalīties.

Diskuisijas vadīs Liepājas Novada fonda vadītāja Aiga Jaunskalže un Latvijas dzīvokļu īpašnieku asocācijas Liepājas nodaļas dalībnieks Gunārs Stankevičs.

Diskusiju norises grafiks.

Centra mikrorajonā - 7. novembrī plkst 17.00 Peldu ielā 5. 303. kab.

D/R mikrorajonā - 7. novembrī plkst 18.30 2. vidusskolas zālē

Centra un Dienvidrietumu mikrorajonu diskusijas materiālu apkopojums šeit

Karostas/Tosmares mikrorajonos - 8. novembrī plkst 15.00 Imantas ielā 7

Karostas un Tosmares mikrorajonu diskusijas materiālu apkopojums šeit

Jaunliepājas mikrorajonā - 10. novembrī plkst 17.00 5. vidusskolas zālē

Jaunliepājas mikrorajona diskusijas materiālu apkopojums šeit

Laumas mikrorajonā - 10. novembrī plkst 18.30 Medicīnas koledžas zālē

Laumas mikrorajona diskusijas materiālu apkopojums šeit

Ezerkrasta mikrorajonā - 13. novembrī plkst 17.00 8. vidusskolas zālē

Ezerkrasta diskusijas materiālu apkopojums šeit

Zaļās birzs mikrorajonā - 13. novembrī plkst 19.00 interešu centrā "Pēcskola"

Zaļās birzes diskusijas materiālu apkopojums šeit

Pēc visām diskusijām tika veikts materiālu apkopojums - izdalītas kopējās un katram mikrorajonam atsevišķās problēmas, lai labāk sagatavotos iedzivotāju forumam.šis materiāls bija par pamatu darba grupu tēmām un sākumā uzstādītajām problēmām forumā. Materiālu apkopojums - Liepājas vajadzību un resursu karte šeit

 

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds