Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot


2009. gada 16. maijā Grobiņas pilsētā notika iedzīvotāju forums. To organizēja Liepājas Novada fonds un biedrība „Liepājas rajona partnerība” ar Grobiņas pilsētas domes atbalstu. Forumā piedalījās apmēram 50 cilvēki – grobiņnieki, kuri ir gatavi ar savu iniciatīvu un darbu veicināt pilsētas attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Forumā notika darbs četrās darba grupās – apspriežot sociālo labklājību un veselību, vides labiekārtošanu, bērnu un jauniešu iespējas un kultūras dzīves uzlabojumus, informācijas pieejamību, iedzīvotāju līdzdalību un  neformālo izglītību, foruma dalībnieki ne tikai nosauca problēmas, bet arī meklēja labākos risinājumus tām. Balsošanai tika izvirzīti 12 efektīvākie risinājumi, no kuriem tika izvēlēti 5 projekti, kuru realizācija tika plānota sīkāk. Rezultātā ir izveidotas piecas darba grupas, kuru  dalībnieki:

·        veidos veselības nedēļu Grobiņā jau šī gada rudenī,

·        lai uzlabotu sociālo infrastruktūru un labiekārtotu Grobiņas vidi piesaistot vietējos un citus līdzekļus, veidos bērnu rotaļu laukumus katrā mikrorajonā,

·        strādās, lai veidotu drošas gājēju pārejas pilsētā un veidotu brīvprātīgo patruļas Grobiņas ielās,

·        jaunieši veidos Grobiņas jauniešu padomi un jauniešu centru.

·        svarīgs grobiņniekiem bija arī kultūras centra izveides projekts, kura īstenošanai būs nepieciešama sadarbība ar nākošo novada pašvaldību.

Vairāku projektu idejas netika izvirzītas konkrētai izstrādei, taču to realizācija ir aktuāla un domājams, ka tās tiks nodotas apspriešanai un realizācijai pašvaldībai sadarbībā ar Grobiņas iedzīvotājiem.

Nozīmīgs foruma rezultāts bija sadarbības padomes izveide. Tā ir neformāla iedzīvotāju grupa , kuras galvenais mērķis un uzdevums ir veidot un uzturēt sadarbību starp iedzīvotājiem un  pašvaldību, un iedzīvotāju pašu starpā. To darbībā tiks izmantota Liepājas mikrorajonu padomju pieredze. Foruma dalībnieki ieteica Liepājas Novada fondam rosināt šādu sadarbības padomju veidošanu arī citās jauno novadu pašvaldībās, lai veiksmīgāk notiktu ne tikai sadarbība ar jaunajām pašvaldībām, bet lai dotu iespēju sadarboties arī iedzīvotājiem jaunās teritoriālās vienības ietvaros. Viens no šādas sadarbības kopīgiem projektiem varētu būt tūrisma informācijas tīkla un centra izveide un darbība jaunajā novadā. Sadarbības padomē darbosies iedzīvotāju foruma rīcības komiteja un ieinteresētie cilvēki no foruma. Sadarbības padome būs atvērta jauniem dalībniekiem visu darbības laiku, tās darbība būs atklāta. Liepājas Novada fonds sniegs atbalstu iedzīvotājiem savu iniciatīvu realizēšanai, organizējot dažāda veida apmācību.

Forumā tika sniegta informācija arī par biedrības „Liepājas rajona partnerība” aktivitātēm – jau jūnijā tiks izsludināti pirmie projektu konkursi par LEADER programmā pieejamo ES finansējumu iedzīvotāju iniciatīvām.

 

 

 

Lai veiksmīgāk sagatavotos forumam, 8. maijā notika četras fokusgrupu intervijas - jaunieši, sociālās sfēras NVO, māju apsaimniekotāji un dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par Grobiņas problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Sarunu apkopojums paplašināti lasāms šeit.

Iedzīvotāju forumā tiks izmantoti šo sarunu materiāli - darba grupās tiks papildināts jau nosaukto problēmu saraksts un izstrādāts konkrētu risinājumu realizācijas plāns. Pēc fokusgrupu diskusijām tika apstiprinātas četras foruma darba grupas:

  • sociālā sfēra un veselība,
  • jauniešu un bērnu iespējas un kultūras iespējas,
  • vides labiekārtošana,
  • informācijas aprite, iedzīvotāju līdzdalība un mūžizglītība. 

Foruma norise tiek plānota no plkst 10.00 līdz 13.30. Forumā tiks apspriesta iedzīvotāju sadarbības padomes izveide, kura pēc foruma nodrošinās iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, realizēs forumā izvirzītās idejas. Īpaša nozīme šāi padomei varētu būt jaunā novada dzīvē.Vairāk par sadarbības padomi lasiet šeit.

Pēc foruma dalībniekiem būs iespēja noskatīties Grobiņas vidusskolas teātra izrādi "Mūzikas skaņas" ar aktieri Gunāru Borgu galvenajā lomā.

Paralēli pieaugušo grobiņnieku forumam notiks arī bērnu forums, tāpēc aicinām piedalīties arī ģimenes ar bērniem - tiks nodrošinātas aktivitātes arī mazajiem foruma dalībniekiem.

 

 

 

 

 

 

16. maijā Grobiņa notiks iedzīvotāju forums.

 

Pagājušajā gadā novembrī Liepājas Novada fonds ar Liepājas pilsētas domes atbalstu forumu organizēja Liepājas pilsētā. Fonda uzkrātā pieredze, organizējot arī liepājnieku aktivitātes pēc foruma, ļauj Liepājas Novada fondam organizēt līdzvērtīgus pasākumus arī citās Liepājas rajona pašvaldībās. Sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona lauku partnerība” šī gada maijā un jūnijā iedzīvotāju forumi tiek organizēti Grobiņas pilsētā un Medzes pagastā.

Grobiņas pilsētā iedzīvotāju forums notiks 16. maijā Grobiņas vidusskolas telpās. Katram ieinteresētam un aktīvam grobiņniekam būs iespēja piedalīties foruma norisē, kopīgi meklējot risinājumus problēmām dažādās jomās. Foruma rezultātā tiks izstrādātas projektu idejas, kuru realizācija notiks pēc foruma. Darba tēmas tiks precizētas fokusgrupu diskusijās, kuras notiks 8. maijā. Šajā dienā foruma organizatori tiksies ar dažādām Grobiņas iedzīvotāju grupām, lai pārrunātu problēmas un cilvēku idejas šo problēmu risināšanai. Par konkrētiem diskusiju norises laikiem un vietām tiks ziņots atsevišķi.

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju sanāksme, kurā tiek apspriestas vietējās kopienas aktualitātes, meklēti risinājumi problēmām. Šādu pasākumu organizēšanas metodikas ir dažādas, populārākā izstrādāta ASV un ar Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas atbalstu jau vairākkārt izmantota arī Latvijā. Ar Kopienu fondu kustības un vietējo aktīvistu atbalstu notikuši jau divpadsmit  iedzīvotāju forumi dažādās Latvijas pilsētās un pagastos. Tas ir radošs vienas dienas pasākums, kura galvenais mērķis ir aktivizēt vietējos iedzīvotājus, lai veicinātu pašiniciatīvas izpausmes, dotu iespēju iedzīvotājiem domāt un rīkoties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Arī Grobiņas forumā darbs tiks organizēts darba grupās, lai, radoši strādājot, mēs spētu atrast pēc iespējas vairāk oriģinālu risinājumu aktuālām problēmām. Aicinām katru, kuram ir idejas un vēlme darboties, piedalīties – kopīgi domāt par to, kā uzlabot sociālo situāciju pilsētā, kā organizēt bērnu un jauniešu lielāku nodarbinātību un viņu brīvā laika saturīgāku pavadīšanu, kā labiekārtot pilsētas vidi un veidot to pievilcīgāku pašiem un ciemiņiem.  Pašvaldība ir gatava mums palīdzēt un atbalstīt – forumā piedalīsies arī Grobiņas domes priekšsēdētājs. Forumu organizē Liepājas Novada fonds un biedrība „Liepājas rajona lauku partnerība”.

Vairāk informācijas arī Grobiņas pilsētas mājas lapā www.grobina.lv  vai pa telefonu 26808351 (Aiga)

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds