Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Iedzīvotāju forums ir viena no efektīvākajām iedzīvotāju līdzdalības formām, kas izmantots ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā.

Tas ir vienas dienas pasākums, kura laikā kopienas iedzīvotājiem ir iespēja sanākt kopā, pārrunāt savas pilsētas vai pagasta problēmas, kopīgi meklēt risinājumus tām un vienoties par kopīgu turpmāko darbību.

Latvijā jau ir notikuši vairāk kā 10 šādi pasākumi. Vistuvāk Liepājai - Talsos, kur 2006. gadā notika jau otrais Talsu iedzīvotāju forums, kura rezultāti ir par pamatu Talsu Novada fonda darbības prioritātēm - Talsu novada fonda izsludināto projektu konkursu mērķi balstīti iedzīvotāju foruma rezultātos.

 Iedzīvotāju foruma modelis ir izstrādāts ASV un adaptēts Latvijā ar Kopienu fondu kustības atbalstu. Foruma darbība norit strukturēti vairākos posmos. Foruma mērķis paratsi ir iedibināt iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās kopienas attīstības plānošanā. Foruma laikā tiek veidota nevalstisko organizāciju, pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbība. Foruma uzdevumi ir:

  1. apzināt kopienas stiprās un vājās puses, noteikt problēmas un attīstības prioritātes,
  2.  panākt vienošanos starp dažādām sabiedrības grupām par risinājumiem,
  3. izveidot darba grupas, kuras turpmāk veiks plānotos darbus.

Iedzīvotāju forumā pulcējas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, apmērma 70 - 170 cilvēku, kuriem ar speciālas metodikas palīdzību tiek dota iespēja no runām pāriet pie darbiem.

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds