Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot
N.p.k. Vārds, uzvārds Nodarbošanās Amats E-pasts Tālrunis
1. Aiga Jaunskalže Projektu vadītāja Valdes priekš-sēdētāja aiga.bj@inbox.lv

26808351

63422788

2. Aija Barča 7. un 9. Saeimas depuāte   aija.barca@saeima.lv  
3. Lāsma Vaiče projektu vadītāja   lasma.vaice@gmail.com  
4. Lāsma Petermane Nīcas vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā   lasma.p@yahoo.com  
5. Anna Puzo Sieviešu biznesa apmācības projektu vadītāja   anna2504@inbox.lv  
6. Verners Bokums Mediju biedrības vadītājs   apsauli@apollo.lv  
7. Zigrīda Sproģe Biedrības "Velte" valdes locekle      
8. Dace Baumane NVA Liepājas nodaļas direktore   dacebau@nva.lv  
9. Andris Bišofs Biedrības "Pēcskola vadītājs"   bisofsa@inbox.lv  
10. Gaida Korņilko

SIA "Karosta" izpilddirektore

  karosta@bo.appolo.lv  
11. Juta Birzniece Ekonomikas skolotāja, Liepājas 5. vsk.   jutta_b@inbox.lv  
12. Daiga Pirogova Juriste   daiga.pirogova@gmail.com  
13. Jānis Neimanis Grobiņas pilsētas mērs Uzraudzības komitejas vadītājs janis.dome@apollo.lv  

 

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds