Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Projektu konkurss skolēniem „Zinis”

  Ir realizēti abi skolēnu projekti.

Raiņa 6. vidusskolas 5. b klases skolēnu izveidotā spēle Koka Liepiņa pēc prezentācijas pasākuma  tika nodota Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolēniem. Projektu konkursa atbalstītājs SIA Eko Kurzeme pasūtīja skolēniem vēl vienu spēles eksemplāru, kurš kļūs par ceļojošu spēli, ko pēc vajadzības varēs izmantot ikvienas skolas skolēni un skolotāji. Trešo spēles eksemplāru skolēni izgatavos SIA  Liepājas RAS vides skolai.

J. Čakstes 10.vidusskolas 5.klases skolēni izgatavojuši 5 Eko Twistera eskemplārus - pa vienai spēlei nonāks Liepājas Bērnunamā,Internātskolā, SIA Liepājas RAS un Liepājas Novada fondā. Vienu eksemplāru skolēni atstāj sev, lai jautrāk pavadītu skolas starpbrīžu laiku.

Projektu konkursa organizētāji un atbalstītāji izsakapateicību skolotājiem, skolēniem un vecākiempar ieguldīto darbu!

Projektu konkurss ZINIS, kuru Liepājas Novada fonds organizējis jau divus gadus, arī nākošajā mācību gadā dos skolēniem iespēju savus skolas projektus īstenot dzīvē, lai gūtu pieredzi, kas noderēs turpmāk.

 

24. novembrī konkursa vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt Raiņa Liepājas 6. vidusskolas 5. klases skolēnu projektu „Galda spēle vides izglītības veicināšanai – Koka liepiņa “Atrodi mežu Liepājas pilsētā”” un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 5. klases skolēnu projektu „Ekoloģiskais Twisteris”. Ar veicināšanas prēmiju tika atbalstīts Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 8. klases skolēnu projekta darbs „Pa jūgendstila arhitektūras pēdām Liepājā”. Katrs projekts saņems atbalstu 90,00 EUR apmērā.

Līdz 2016. gada martam skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem izveidos divas vides izglītības spēles, kuras būs izmantojamas gan ārpusstundu nodarbībās, gan dažādu mācību priekšmetu stundās. Projekta noslēgumā skolēni organizēs prezentācijas pasākumu, kurā ar izstrādātajām spēlēm būs iespēja iepazīties arī citu skolu audzēkņiem.

 Projektu konkursa nozīmi vides izglītībā atzinīgi novērtēja SIA Liepājas RAS pārstāvis Viktors Birze, kurš atzīmēja, ka gan jaunās spēles, gan pagājušajā gadā izstrādātā spēle par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu būs nozīmīgs ieguldījums vides nodarbību kvalitātes un daudzveidības nodrošināšanā. Jau otro gadu projektu konkursu atbalsta SIA Eko Kurzeme tādējādi veicinot  ilgtspējīgas attīstības principu popularizēšanu sabiedrībā.

Analizējot projektu konkursa rezultātus, Liepājas Tūrisma informācijas biroja vadītāja Zane Gaile atzīmēja, ka būtu lietderīgi un vērtīgi iesaistīt skolēnus dažādu atraktīvu un interaktīvu vizuālo materiālu izstrādē par Liepāju, kā arī aicināt piedalīties konkursā apkārtējo novadu skolēnus un jauniešus.

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās terminš projektu konkursam pagarināts līdz 2015.gada 6.novembrim!          

Skolēn!

Ja Tavs skolas projekts atbilst prioritātēm, aicini skolotāju palīgā un piesakies!

Ja zini, ka Tava drauga vai skolas biedra projekts atbilst prioritātēm un ir aktuāls, nodod šo ziņu viņam un meklējiet palīgā skolotāju!

 Jau otro gadu Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un Liepājas uzņēmējiem, izsludina projektu konkursu skolēniem „Zinis”, lai rosinātu skolu jauniešus mācību procesā izstrādāt noderīgus un izmantojamus pētnieciskos un projektu darbus.

            Lai palīdzētu popularizēt jauniešu pienesumu sabiedrības attīstībā un rosinātu vairāk skolēnu izvēlēties tieši videi un sabiedrībai nozīmīgu un izmantojamu projektu izstrādi, Liepājas Novada fonds, Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, SIA Eko Kurzeme un SIA Liepājas RAS arī šogad atbalstīs 6 – 8 skolēnu projektu galarezultātu īstenošanu dzīvē.

Arī šogad projektu konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās skolas vai profesionālās mācību iestādes audzēknis, lai dzīvē īstenotu sava projektu darba vai pētnieciskā darba galarezultātu. Projektus var iesniegt līdz 2015. gada 25. oktobrim. Projektam jāatbilst kādai no prioritātēm:

  • resursu un enerģijas taupīšana ikdienā,
  • materiālu otrreizējā izmantošanaikdienā,
  • vides izglītība vienaudžiem - spēles un vizuālie vides izglītības materiāli ne dabaszinību mācību priekšmetos.

Konkursa nolikumu lejuplādēt šeit

Pieteikuma anketu lejplādēt šeit

skolotāja apliecinājumu lejplādēt šeit

prezentāciju par pieteikuma anketas aizpildīšanu lejuplādēt šeit

Lai palīdzētu skolēniem izvēlēties pētniecisko un projektu darbu tēmas un skolotājiem izprast projektu konkursa noteikumus, 9. oktobrī plkst 16.00 SIA Liepājas RAS biroja telpās notiks informatīvais seminārs. Tiks organizēts transports no Liepājas, tāpēc ir svarīgi pieteikt līdzdalību šajā seminārā līdz 7. oktobrim.

Iegūt papildus informāciju par projektu konkursu un pieteikties semināram var iegūt zvanot pa telefonu 26808351 (Aiga Jaunskalže) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com.  

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds