Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Projektu izvērtēšanas komisija 22. novembrī pieņēma lēmumu uzaicināt visu iesniegto projektu autorus uz projektu prezentāciju, lai tuvāk iepažitu paredzamos projektu galarezultātus.

Prezentācijas notiks 2016. gada 7. decembrī plkst 16.00 Liepājas pilsētas domes 226. telpā.

 

 

 

Ar spēles „Ideju salūts” aktivitātēm Jauniešu mājā ir atvērts trešais Liepājas Novada fonda projektu konkurss jauniešiem „Zinis”.

„Ideju salūts” -  spēle, kas palīdz viegli radīt interesantas projektu idejas, karjeras nedēļas ietvaros notika Jauniešu mājā, sadarbojoties Liepājas Novada fondam un  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļai. DALP 5. vidusskolas 8. klases skolēni izveidoja 6 projektu idejas, ar kurām iespējams iepazīties platformā www.ideapitch.lv . Sadarbība ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolu ir jaunums, kas skar arī projektu konkursu, jo šogad līdztekus vērtēšanas komisijas vērtējumam, katrs projekts varēs pats sev nopelnīt papildus punktus, ievietojot savu projektu šajā platformā.

Projektu konkursa mērķis ir rosināt jauniešus līdzdarboties sabiedrības norisēs, izstrādājot sabiedrībai lietderīgus un izmantojamus projektus par vides ilgtspējas tēmām. Projektu tēmām jābūt saistītām ar kādu no trīs jomām: resursu un enerģijas taupīšanas veidi ikdienā, materiālu otrreizējā izmantošana ikdienā vai vides izglītība vienaudžiem.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 4. novembris. Nolikumu un pieteikuma anketu var lejuplādēt  šeit - NOLIKUMS, PIETEIKUMS, KONSULTANTA APLIECINĀJUMS.

Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Eko Kurzeme, SIA Liepājas RAS, Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļas un biedrība „Skrejceļš”. Tas ļaus atbalstīt 6 jauniešu projektus. Katra granta maksimālā summa ir 90,00 EUR

Papildus informācija par projektu sagatavošanu pa telefonu 26808351 (Aiga)

papildus informācija par projektu ievietošanu platformā ideapitch.lv pa telefonu 29109683 (Laura)

Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds