Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

2009. gadā ar Hipotēku un Zemes bankas atbalstu  Liepājā un apkārtējos novados realziēti 10 projekti. Foto skatīt zem tabulas.

Lēmuma Nr.

Realizētājs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa

1.       

biedrība "Liepājas jaunie vanagi"  

neformālās grupas "BMX riteņbraucēji un atbalstītāji" projekts "BMX klubiņa izveidošana" 

499,36 LV

2.       

Liepājas baptistu Ciānas draudze

"Bērnu rotaļu laukums "Ceļojums Ciānas dārzā""

 

450,00 LVL

3.       

biedrību "Sabiedrības attīstības centrs"  

"Liepājas muzeja dārza labiekārtošana"

452,00 LVL

 

4.       

Vaiņodes jauniešu biedrību "4U"

"Spēļu un atpūtas laukums"

500,00 LVL

5.       

biedrību "Dižvanagi"

"Dižvanagos sakopta vide"

325,00 LVL 

6.       

Tautas mākslas biedrību "Saiva"

Seno amatu saglabāšana un vides sakārtošana Amatnieku namā

450,00 LVL

7.       

jauniešu biedrību NEXT

"Solis līdz soliņam"

210,00 LVL

8.       

biedrību "Latvijas sieviešu pretalkohola biedrība"

"Nāc un dari"

181,00 LVL

9.       

biedrību "Jaunatnes demokrātijas skola"

„Vecā rotaļu laukuma pārvērtības”

304,7 LVL

10.   

par neformālās iedzīvotāju grupas "Dari pats" Vecpils pagasta padomi

"Soliņi Dižlāņu muižas parkā”

128,00 LVL

 

 

Kopā

3500,06 LVL

 

 2009. gadā ar DnB NORD bankas atbalstu daudzdzīvokļu namu pagalmos Liepājā tika iekārtoti četri bērnu laukumi. Foto skatīt zem tabulas.

Lēmuma Nr.

Realizētājs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa

1.       

Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Graudu 43"  

„Bērnu laukums centra bērniem” 

3660,25 LVL

2.       

Biedrība Ezerskats

"Biedrības „Ezerskats” skats uz jūru un nākotni. Variants A"

 

3670,00  LVL (iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu un tāmi)

3.       

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Lielā 12”  

"Bērnu laukums Lielā ielā 12, Liepājā"

3000,00 LVL (iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu un tāmi)

 

4.       

Biedrība „Mežu 27"

"Aktīvās atpūtas laukums bērniem un jauniešiem Liepājā, Tvaiku/Mežu ielā"

4494,99 LVL(iesniegt līdz 7. augustam detalizētu aprīkojuma aprakstu, tāmi un apstiprinājumu, ka iekārtas ir sertificētas)

 

 

Kopā

14 825,24 LVL

 

bmx klubiņa atklāšana
amatnieku nama pagrabs
labiekārtotais Liepājas muzeja dārzs
Nīcas jaunais bērnu laukums
bērnu laukums Tisē ielā
bērnu laukums Mežu ielā
Bankas un pašvaldības pārstāvji Graudu ielā
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds