Attīstības stratēģija
Iedzīvotāju foruma
Labdarības skola
Atbalstītāji:
www.rekurzeme.lv
www.jauns.lv
Hipotēku un zemes banka
DNB Nord Banka
Sadarbības partneri:
Liepājas Universitāte
Liepājas Izglītības pārvalde
Fonds Ziedot

Programmas mērķis -  veicināt uzņēmēju atbalstu tai apkaimei, kurā darbojas uzņēmums, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas sociālo jautājumu risināšanā.    

  • Tiek piesaistīti uzņēmēju mērķziedojumi konkrētam mikrorajonam vai pagastam. Pēc vienošanās ar ziedotājiem un saskaņojot ar vajadzību un resursu karti, tiek izsludināts projektu konkurss noteiktai apkaimei.  
  •  Notiek sadarbība ar novadu pašvaldībām un uzņēmējiem, lai atbalstītu Liepājas pilsētas un novadu iedzīvotāju iniciatīvas.   


 Ziedojot šai programmai, izmantojiet rekvizītus:

Liepājas Novada fonds

reģ. Nr. 40008117203

DnB NORD banka LVRIKO0002013133741

vai

Hipotēku un Zemes banka LV44LHZB3400151778001

un atzīmējot ziedojuma mērķi, norādiet, kuram mikrorajonam vai novadam domāts ziedojums!

Paldies!
Lapa izstrādāta www.grafika.lv
© 2008
Liepājas novada fonds